งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าไม้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าไม้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าไม้

2 การต่อชนแบบ 45 องศา การเข้ามุม 45 องศาให้ความสวยงาม แต่ความแข็งแรงมีไม่มาก นิยมใช้กันมากในงานเฟอร์นิเจอร์ ความสวยงามของการเข้าไม้ขึ้นอยู่กับช่างไม้ว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหน แต่ในปัจจุบันอาศัยเครื่องจักรเข้ามาช่วยให้การเข้ามุม 45 องศา นั้นง่ายขึ้น การจับยึดไม้มักใช้ตะปูหรืออาจใช้กาวช่วย

3 การเข้าไม้แบบต่อชนธรรมดาหรือต่อชนฉาก
การเข้าไม้แบบนี้ไม่นิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ แต่นิยมใช้ในงานก่อสร้างที่ไม่ต้องการความประณีต การต่อชนแบบนี้มีความแข็งแรงน้อย แต่สามารถทำได้ง่าย ขั้นตอนำไม่ยุ่งยาก จึงไม่จำเป็นต้องเป็นช่างที่มีฝีมือ

4 การเข้าไม้แบบบังใบ การเข้าไม้แบบบากบังใบ เป็นการเข้าไม้ที่ต้องการเพิ่มหน้าสัมผัสของการจับยึดให้มากขึ้นโดยการบากไม้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพียงชิ้นเดียว การเข้าไม้ชนิดนี้ให้ความแข็งแรงพอสมควร จับยึดโดยการใช้ตะปูหรือตะปูเกลียว

5 การเข้าไม้แบบบากบังใบครึ่งแผ่น
การเข้าไม้แบบบากบังใบครึ่งแผ่น เป็นการเข้าไม้โดยใช้ส่วนของไม้แต่ละชิ้นมาเกยกัน การบากไม้จะต้องทำด้วยความเที่ยงตรงพอสมควร และมีจับยึดด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว ให้ความสวยงามและมีความแข็งแรงพอสมควร โดยมากจะใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ต้องการความประณีตมากนัก

6 การเข้าไม้แบบบากแผ่นละครึ่ง
การเข้าไม้แบบบากแผ่นละครึ่ง เป็นการเข้าไม้โดยการบากไม้ไว้แผ่นละครึ่ง เมื่อนำมาประกอบกันจะใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวยึดก็ได้ ให้ความแข็งพอสมควร ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป

7 การเข้าไม้แบบบากอม การเข้าไม้แบบบากอมแบบที่ 1 เป็นการเข้าไม้ที่คล้าย ๆ กับการเข้าไม้แบบบากแผ่นละครึ่ง แต่ไม่ได้เป็นการต่อที่มุมไม้ จากรูปจะเห็นว่าไม้ชิ้นหนึ่งบากที่หัวไม้ครึ่งแผ่น ส่วนอึกชิ้นหนึ่งบากตลอดตามความกว้างของแผ่นไม้ ยึดให้แน่นด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว

8 การเข้าไม้แบบบากอมแบบที่ 2
การเข้าไม้แบบบากอมแบบที่ 2 เป็นการเข้าไม้ในลักษณะที่มีไม้สองชิ้นตัดผ่านกันเป็นมุมฉาก การบากไม้แบบนี้ต้องบากเป็นร่องทั้งสองชิ้นแล้วจึงนำมาประกอบกัน ความหนาของไม้จะเสมอกันพอดี การจับยึดใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวก็ได้


ดาวน์โหลด ppt การเข้าไม้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google