งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าไม้ การเข้ามุม 45 องศาให้ความสวยงาม แต่ความ แข็งแรงมีไม่มาก นิยมใช้กันมากในงานเฟอร์นิเจอร์ ความสวยงามของการเข้าไม้ขึ้นอยู่กับช่างไม้ว่ามี ความสามารถมากน้อยแค่ไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าไม้ การเข้ามุม 45 องศาให้ความสวยงาม แต่ความ แข็งแรงมีไม่มาก นิยมใช้กันมากในงานเฟอร์นิเจอร์ ความสวยงามของการเข้าไม้ขึ้นอยู่กับช่างไม้ว่ามี ความสามารถมากน้อยแค่ไหน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเข้าไม้

3 การเข้ามุม 45 องศาให้ความสวยงาม แต่ความ แข็งแรงมีไม่มาก นิยมใช้กันมากในงานเฟอร์นิเจอร์ ความสวยงามของการเข้าไม้ขึ้นอยู่กับช่างไม้ว่ามี ความสามารถมากน้อยแค่ไหน แต่ในปัจจุบันอาศัย เครื่องจักรเข้ามาช่วยให้การเข้ามุม 45 องศา นั้น ง่ายขึ้น การจับยึดไม้มักใช้ตะปูหรืออาจใช้กาวช่วย

4  การเข้าไม้แบบนี้ไม่นิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ แต่ นิยมใช้ในงานก่อสร้างที่ไม่ต้องการความประณีต การต่อชนแบบนี้มีความแข็งแรงน้อย แต่สามารถ ทำได้ง่าย ขั้นตอนำไม่ยุ่งยาก จึงไม่จำเป็นต้อง เป็นช่างที่มีฝีมือ

5  การเข้าไม้แบบบากบังใบ เป็นการเข้าไม้ที่ ต้องการเพิ่มหน้าสัมผัสของการจับยึดให้มากขึ้น โดยการบากไม้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพียงชิ้นเดียว การ เข้าไม้ชนิดนี้ให้ความแข็งแรงพอสมควร จับยึด โดยการใช้ตะปูหรือตะปูเกลียว

6  การเข้าไม้แบบบากบังใบครึ่งแผ่น เป็นการเข้าไม้โดยใช้ ส่วนของไม้แต่ละชิ้นมาเกยกัน การบากไม้จะต้องทำด้วย ความเที่ยงตรงพอสมควร และมีจับยึดด้วยตะปูหรือตะปู เกลียว ให้ความสวยงามและมีความแข็งแรงพอสมควร โดยมากจะใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ต้องการความ ประณีตมากนัก

7  การเข้าไม้แบบบากแผ่นละครึ่ง เป็นการเข้าไม้ โดยการบากไม้ไว้แผ่นละครึ่ง เมื่อนำมาประกอบ กันจะใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวยึดก็ได้ ให้ความแข็ง พอสมควร ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป

8  การเข้าไม้แบบบากอมแบบที่ 1 เป็นการเข้าไม้ที่ คล้าย ๆ กับการเข้าไม้แบบบากแผ่นละครึ่ง แต่ ไม่ได้เป็นการต่อที่มุมไม้ จากรูปจะเห็นว่าไม้ชิ้น หนึ่งบากที่หัวไม้ครึ่งแผ่น ส่วนอึกชิ้นหนึ่งบาก ตลอดตามความกว้างของแผ่นไม้ ยึดให้แน่นด้วย ตะปูหรือตะปูเกลียว

9  การเข้าไม้แบบบากอมแบบที่ 2 เป็นการเข้าไม้ใน ลักษณะที่มีไม้สองชิ้นตัดผ่านกันเป็นมุมฉาก การ บากไม้แบบนี้ต้องบากเป็นร่องทั้งสองชิ้นแล้วจึง นำมาประกอบกัน ความหนาของไม้จะเสมอกัน พอดี การจับยึดใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวก็ได้


ดาวน์โหลด ppt การเข้าไม้ การเข้ามุม 45 องศาให้ความสวยงาม แต่ความ แข็งแรงมีไม่มาก นิยมใช้กันมากในงานเฟอร์นิเจอร์ ความสวยงามของการเข้าไม้ขึ้นอยู่กับช่างไม้ว่ามี ความสามารถมากน้อยแค่ไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google