งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องมือตัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องมือตัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องมือตัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เลือกใช้เครื่องมือตัดได้ถูกต้อง

3 เครื่องมือประเภทตัด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัด ชิ้นงานให้ขาดออกจากกันซึ่งมีอยู่หลาย ประเภท หลายขนาด ผู้ใช้ต้องเลือก เครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานจึง จะทำให้การตัดชิ้นงานมีประสิทธิภาพ

4 ประเภทของเครื่องมือตัด ๑ กรรไกรมือ ใช้สำหรับตัดโลหะแผ่น ที่มีความหนาไม่มากนัก มีอยู่หลาย ชนิด เช่น กรรไกรตัดตรง กรรไกร ตัดโค้ง กรรไกรปากเหยี่ยว กรรไกร ตัดซ้าย กรรไกรตัดขวา เป็นต้น

5 ๒ เลื่อยมือ ใช้สำหรับตัดโลหะที่เป็นเส้น มี ๒ แบบ คือแบบด้ามตรงกับแบบด้ามปืนแบบที่ นิยมใช้กันมากที่สุดคือแบบด้ามปืน เพราะสามารถจับได้ถนัดมือและไม่ เป็นสาเหตุที่ทำให้ใบเลื่อยหักได้ง่าย

6 ๓ สกัด ใช้สำหรับตัดชิ้นงานที่มีความ หนามากๆรอยตัดจะไม่เรียบและไม่ ค่อยได้ขนาด นิยมใช้ตัดชิ้นงานที่ไม่ ต้องการความเรียบร้อยหรือใช้สกัดงาน ส่วนที่ไต้องการออกจากชิ้นงาน

7 ๔ คีม ใช้สำหรับจับหรือตัดงานก็ได้ใน ส่วนที่ใช้สำหรับตัดงานจะใช้ปากจับ แล้วตัด นิยมใช้ตัดโลหะที่เป็นเส้น เล็กๆ เช่น ลวด สายไฟฟ้า คีมที่นิยม ใช้ เช่น คีมตัดสายไฟ คีม ปากนกแก้ว

8 ถูก เลื่อยมือมีไว้สำหรับตัดโลหะ แผ่น 30 ผิด

9 กรรไกรเหมาะสำหรับตัดงาน ประเภทใด 30 ประเภทแท่งประเภทเส้นแบน ประเภทแผ่นประเภทเส้นกลม

10 ลักษณะด้ามของเลื่อยมือมีกี่แบบ 30 ๑ แบบ๒ แบบ ๓ แบบ๔ แบบ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องมือตัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google