งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2547
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2547 N อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงโกลก อ.ตากใบ อ.ระแงะ อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.เจาะไอร้อง N จ.ปัตตานี วางระเบิด ครั้ง ยิงด้วยปืน ครั้ง วางเพลิง ครั้ง ปล้นปืน ครั้ง ผู้บาดเจ็บ คน เสียชีวิต คน อ่าวไทย จ.ยะลา แหล่งข้อมูล : ป้องกันจังหวัดนราธิวาส

2 เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2548
N อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงโกลก อ.ตากใบ อ.ระแงะ อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.เจาะไอร้อง N จ.ปัตตานี วางระเบิด ครั้ง ยิงด้วยปืน ครั้ง วางเพลิง ครั้ง ปล้นปืน ครั้ง ผู้บาดเจ็บ คน เสียชีวิต คน อ่าวไทย จ.ยะลา แหล่งข้อมูล : ป้องกันจังหวัดนราธิวาส

3 เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2549 (มกราคม - พฤษภาคม)
N อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงโกลก อ.ตากใบ อ.ระแงะ อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.เจาะไอร้อง N จ.ปัตตานี วางระเบิด ครั้ง ยิงด้วยปืน ครั้ง วางเพลิง ครั้ง ผู้บาดเจ็บ คน เสียชีวิต คน อ่าวไทย จ.ยะลา แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกัน จังหวัดนราธิวาส


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google