งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

N อ่าวไทย จ. ปัตตานี จ. ยะลา N อ. แว้ง อ. สุคิริน อ. จะแนะ อ. สุไหงปาดี อ. สุไหงโกลก อ. ตากใบ อ. ระแงะ อ. ศรีสาคร อ. รือเสาะ อ. เมือง อ. ยี่งอ อ. บาเจาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "N อ่าวไทย จ. ปัตตานี จ. ยะลา N อ. แว้ง อ. สุคิริน อ. จะแนะ อ. สุไหงปาดี อ. สุไหงโกลก อ. ตากใบ อ. ระแงะ อ. ศรีสาคร อ. รือเสาะ อ. เมือง อ. ยี่งอ อ. บาเจาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 N อ่าวไทย จ. ปัตตานี จ. ยะลา N อ. แว้ง อ. สุคิริน อ. จะแนะ อ. สุไหงปาดี อ. สุไหงโกลก อ. ตากใบ อ. ระแงะ อ. ศรีสาคร อ. รือเสาะ อ. เมือง อ. ยี่งอ อ. บาเจาะ อ. เจาะไอร้อง อ. เจาะไอร้อง เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2547 วางระเบิด 60 ครั้ง ยิงด้วยปืน 254 ครั้ง วางเพลิง 161 ครั้ง ปล้นปืน 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 432 คน เสียชีวิต 148 คน แหล่งข้อมูล : ป้องกัน จังหวัดนราธิวาส

2 N อ่าวไทย จ. ยะลา วางระเบิด 146 ครั้ง ยิงด้วยปืน 363 ครั้ง วางเพลิง 68 ครั้ง ปล้นปืน 15 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 527 คน เสียชีวิต 232 คน N อ. แว้ง อ. สุคิริน อ. จะแนะ อ. สุไหงปาดี อ. สุไหงโกลก อ. ตากใบ อ. ระแงะ อ. ศรีสาคร อ. รือเสาะ อ. เมือง อ. ยี่งอ อ. บาเจาะ อ. เจาะไอร้อง อ. เจาะไอร้อง เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2548 จ. ปัตตานี แหล่งข้อมูล : ป้องกัน จังหวัดนราธิวาส

3 N อ่าวไทย จ. ยะลา วางระเบิด 43 ครั้ง ยิงด้วยปืน 122 ครั้ง วางเพลิง 34 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 208 คน เสียชีวิต 76 คน N อ. แว้ง อ. สุคิริน อ. จะแนะ อ. สุไหงปาดี อ. สุไหงโกลก อ. ตากใบ อ. ระแงะ อ. ศรีสาคร อ. รือเสาะ อ. เมือง อ. ยี่งอ อ. บาเจาะ อ. เจาะไอร้อง อ. เจาะไอร้อง เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ปี 2549 ( มกราคม - พฤษภาคม ) จ. ปัตตานี แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกัน จังหวัด นราธิวาส จังหวัด นราธิวาส


ดาวน์โหลด ppt N อ่าวไทย จ. ปัตตานี จ. ยะลา N อ. แว้ง อ. สุคิริน อ. จะแนะ อ. สุไหงปาดี อ. สุไหงโกลก อ. ตากใบ อ. ระแงะ อ. ศรีสาคร อ. รือเสาะ อ. เมือง อ. ยี่งอ อ. บาเจาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google