งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์พืชและเซลล์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
จัดทำโดย เด็กหญิงพิจิตรา สิงห์โตวะนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

2 Menu เซลล์พืช เซลล์สัตว์ การเปรียบเทียบ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
หน้าที่ของเซลล์ที่อยู่ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทรพลาซึม คลอโรพลาสต์ แวคคิวโอ เอกสารอ้างอิง

3 เซลล์พืช  เซลล์พืชของต้นไม้ มีลักษณะรูปร่างของเซลล์พืช ในแต่ละส่วนของพืชแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ ตามเซลล์พืช ทั่ว ๆ ไป ก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ คล้าย คลึงกัน MENU

4 เซลล์สัตว์ เซลล์สัตว์มีรูปร่างหลายลักษณะ เซลล์บางชนิดอาจมีรูปร่างกลมรี บางชนิดมีรูปร่างยาวเป็นเส้น หรือรูปร่างอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดและหน้าที่ของเซลล์ ตัวอย่างเช่น เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปค่อนข้างกลม ตรงกลางเว้าทั้งสองข้าง เซลล์ประสาทมีรูปร่างหลายแบบ คือ กลม รี หรือเป็นแฉก เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ มีรูปร่องเรียวยาว แหลมหัวแหลมท้าย เป็นต้น MENU

5 การเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เซลล์พืช 1. รูปร่างค่อนข้างเป็นเหลี่ยม 2. มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. มีคลอโรพลาสต์ 5. ไม่มีเซนทริโอล เซลล์สัตว์ 1. รูปร่างค่อนข้างกลม 2. ไม่มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. ไม่มีคลอโรพลาสต์ 5. มีเซนทริโอล MENU

6 ผนังเซลล์   ผนังเซลล์ ( Cell Wall ) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเซลล์พืชและเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น เซลลูโลส, คิวติน, เพกติน ลิกนิน , ซูเบอริน ผนังเซลล์มีลักษณะเป็นรูพรุน ทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ ทำให้เซลล์คงรูปร่างได้  MENU

7 เยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ Cell membrane หรือ plasma membrane มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วย  สารไขมันและโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์มีรูเล็กๆ ทำให้สามารถจำกัดขนาดของโมเลกุลของสารที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  MENU

8 ไซโทรพลาซึม   ไซโทพลาซึม  ( Cytoplasm )  มีลักษณะเป็นของเหลว ประกอบด้วยสารที่สำคัญปนอยู่ คือ โปรตีน ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ต่างๆ รวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้น ไซโทพลาซึมเป็นศูนย์กลางการทำงานของเซลล์ เกี่ยวกับเมตาโบลิซึม ทั้งกระบวนการสร้างและ สลายอินทรียสาร ไซโทพลาซึมประกอบด้วยส่วนประกอบภายใน ที่อาจเรียกว่า อวัยวะของเซลล์   MENU

9 คลอโรพลาสต์ คลอโรพลาสต์ ( chloroplast) พบเฉพาะในเซลล์พืชมีหน้าที่ ดูดพลังงานแสง เพื่อใช้ใน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ( กระบวนการสร้างอาหารของพืช ) MENU

10 แวคคิวโอ แวคคิวโอ ( vacuole ) มีขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช มีลักษณะเป็นถุง มีเยื่อหุ้มบางๆ และเป็นที่สะสมสารต่างๆ มีน้ำเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่า เซลล์แซพ ( cell sap ) มีเกลือ น้ำตาล และสารเคมีอื่นๆ ละลายอยู่ภายใน MENU

11 http:// www.sites.google.com http://www.trueplookpanya.com
เอกสารอ้างอิง MENU


ดาวน์โหลด ppt เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google