งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เด็กหญิงพิจิตรา สิงห์โต วะนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เด็กหญิงพิจิตรา สิงห์โต วะนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ ธัญญะดิลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เด็กหญิงพิจิตรา สิงห์โต วะนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ ธัญญะดิลก

2 Menu เซลล์พืชเซลล์สัตว์ การ เปรียบเทียบ เซลล์พืช และเซลล์ สัตว์ หน้าที่ของเซลล์ที่อยู่ใน เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เอกสารอ้าง อิง แวคคิวโอ คลอโรพ ลาสต์ ผนังเซลล์ เยื่อหุ้ม เซลล์ ไซโทรพลา ซึม

3 เซลล์พืช เซลล์พืชของต้นไม้ มีลักษณะรูปร่างของ เซลล์พืช ในแต่ละส่วน ของพืชแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ ตาม เซลล์พืช ทั่ว ๆ ไป ก็จะประกอบไป ด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ คล้าย คลึงกัน MENU

4 เซลล์สัตว์ เซลล์สัตว์มีรูปร่างหลายลักษณะ เซลล์บาง ชนิดอาจมีรูปร่างกลมรี บางชนิดมี รูปร่างยาวเป็นเส้น หรือรูปร่างอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับ ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ ตัวอย่างเช่น เซลล์เม็ด เลือดแดงมีรูปค่อนข้างกลม ตรงกลางเว้าทั้งสอง ข้าง เซลล์ประสาทมีรูปร่างหลาย แบบ คือ กลม รี หรือเป็นแฉก เซลล์กล้ามเนื้อ เรียบ มีรูปร่องเรียวยาว แหลม หัวแหลมท้าย เป็นต้น MENU

5 การเปรียบเทียบเซลล์พืชและ เซลล์สัตว์ เซลล์พืช 1. รูปร่างค่อนข้างเป็นเหลี่ยม 2. มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. มีคลอโรพลาสต์ 5. ไม่มีเซนทริโอล เซลล์สัตว์ 1. รูปร่างค่อนข้างกลม 2. ไม่มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. ไม่มีคลอโรพลาสต์ 5. มีเซนทริโอล MENU

6 ผนังเซลล์ ผนังเซลล์ ( Cell Wall ) เป็นส่วนประกอบ ชั้นนอกสุดของเซลล์พืชและเป็นส่วนที่ไม่มี ชีวิต ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น เซลลูโลส, คิวติน, เพกติน ลิกนิน, ซูเบอ ริน ผนังเซลล์มีลักษณะเป็นรูพรุน ทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ ทำให้เซลล์คงรูปร่างได้ MENU

7 เยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ Cell membrane หรือ plasma membrane มี ลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วย สารไขมันและโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์ มีรูเล็กๆ ทำให้สามารถจำกัดขนาดของ โมเลกุลของสารที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ MENU

8 ไซโทรพลาซึม ไซโทพลาซึม ( Cytoplasm ) มีลักษณะเป็น ของเหลว ประกอบด้วยสารที่สำคัญปนอยู่ คือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเกลือ แร่ต่างๆ รวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้น ไซโทพลา ซึมเป็นศูนย์กลางการทำงานของเซลล์ เกี่ยวกับเมตาโบลิซึม ทั้งกระบวนการสร้าง และ สลายอินทรียสาร ไซโทพลาซึม ประกอบด้วยส่วนประกอบภายใน ที่ อาจเรียกว่า อวัยวะของเซลล์ MENU

9 คลอโรพลาสต์ คลอโรพลาสต์ ( chloroplast) พบเฉพาะใน เซลล์พืชมีหน้าที่ ดูดพลังงานแสง เพื่อใช้ใน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ( กระบวนการ สร้างอาหารของพืช ) MENU

10 แวคคิวโอ แวคคิวโอ ( vacuole ) มีขนาดใหญ่มากในเซลล์ พืช มีลักษณะเป็นถุง มีเยื่อหุ้มบางๆ และเป็นที่สะสมสารต่างๆ มีน้ำเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่า เซลล์แซพ ( cell sap ) มี เกลือ น้ำตาล และ สารเคมีอื่นๆ ละลายอยู่ภายใน MENU

11 เอกสารอ้างอิง http:// www.sites.google.com http://www.trueplookpanya.com MENU


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เด็กหญิงพิจิตรา สิงห์โต วะนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google