งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คาดหมายลักษณะ อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คาดหมายลักษณะ อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คาดหมายลักษณะ อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 การคาดหมายลักษณะอากาศ โดยอาศัยผลการ พยากรณ์อุณหภูมิน้ำทะเลเป็นหลัก เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ. ศ.2557  เดือนกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุม บริเวณประเทศไทย โดยยังคงมีกำลังแรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาค กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาค ตะวันออก ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝน ตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ร่องมรสุมพาดผ่าน อาจก่อให้เกิด สภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้น ตลิ่งในบางพื้นที่  เดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยปริมาณ และการกระจายของฝนจะลดลงอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ถึงกระจาย กับมีฝนตกหนักได้ในบางวัน ส่วนมากบริเวณ ภาคกลางและภาคตะวันออก และเริ่มมีอากาศเย็นใน ตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกด อากาศสูงจากประเทศจีนได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ  เดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลง มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และจะมีกำลังค่อนข้าง แรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะส่งผลให้ในระยะแรกที่บริเวณความ กดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม มีฝนฟ้าคะนองและอาจ เกิดลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี อากาศเย็นเกือบทั่วไป ส่วนบริเวณภาคกลางและภาค ตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเข้า ปริมาณฝนรวมจะ ใกล้เคียงค่าปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า ค่าปกติ

3 พายุหมุนเขตร้อน ( ดีเปรสชั่น โซนร้อนและไต้ฝุ่น )  เดือนกันยายน มักจะมีพายุหมุน เขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทร แปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือ ทะเลจีนใต้ และมีโอกาสสูงที่จะ เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อน ผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุก หนาแน่น กับจะมีฝนหนักถึงหนัก มากหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้ง น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอให้ ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์ อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุน เขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ ด้วย  เดือนตุลาคมและเดือน พฤศจิกายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุน เขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ / หรือ เคลื่อนผ่านประเทศไทยในแนวภาค ตะวันออกและภาคใต้ตามลำดับ ซึ่ง จะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตก เพิ่มขึ้น และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่  จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าว พยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่อง พายุหมุนเขตร้อนจากกรม อุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศ ไทยราย 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กันยายน 2557  ลักษณะทั่วไป ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงสัปดาห์แรก ประกอบกับมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย และจะมีกาลังแรงเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะ ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดย จะมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่ ก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก รวมทั้ง น้าล้นตลิ่งในบางพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt คาดหมายลักษณะ อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google