งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอื้องเลี่ยม เอื้องน้ำต้น ชื่อวิทยาสาสตร์ : Calanthe caridioglossa Schltr ลำต้นเป็นกล้วยไม้ดินลำกล้วยรูปขนาดตรงกลาง โป่งออกสูงถึงปลายช่อดอกประมาณ 1 เมตรในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอื้องเลี่ยม เอื้องน้ำต้น ชื่อวิทยาสาสตร์ : Calanthe caridioglossa Schltr ลำต้นเป็นกล้วยไม้ดินลำกล้วยรูปขนาดตรงกลาง โป่งออกสูงถึงปลายช่อดอกประมาณ 1 เมตรในรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอื้องเลี่ยม เอื้องน้ำต้น ชื่อวิทยาสาสตร์ : Calanthe caridioglossa Schltr ลำต้นเป็นกล้วยไม้ดินลำกล้วยรูปขนาดตรงกลาง โป่งออกสูงถึงปลายช่อดอกประมาณ 1 เมตรในรูป ดอกกว้าง 4-7 เซนติเมตรยาว 15-35 เซนติเมตร ปลายแหลมขอบใบห่อเข้าหากันทั้งใบเมื่อออด ดอก

3 หญ้าหนวดเสือ ชื่อวิทยาสาสตร์ Burmania coelestris D. Don เป็นลำต้นหรือลำต้นเดี่ยวตั้งตรงสูงประมาณ 30 เซนติเมตรเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อเล้กดอกสี ม่วงแกมน้ำเงินกลีบดอกเชื่อติดกับเป็น 3 กลีบ

4 ดอกหงอนนาค ชื่อวิทยาศาสตร์ Murdannia giganteum สุงประมาณ 1-2 เมตรลำต้นอวบน้ำใบเหมือน รูปกว้าง 4.12 เมตรยาว 15-40 เซนติเมตรดอกออกช่อ 3 กลีบดอกสีม่วงอ่อน

5 ว่านพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anthogonium graclle Wall. ex Lindl ลักษณะ : ลำต้นเจริญ ทางด้านข้าง มีใบพับจีบรูปแถบ 2-3 ใบ ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกกระจายออก ข้างลำต้น มีหลายดอก มีทั้งสีขาว ชมพู และม่วง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด คล้ายปากแตร

6 ดอกเหยื่อเลียงผา ลำต้น : อวบน้ำ แตกเป็นทรงพุ่ม ขึ้น กลางแจ้งสูงประมาณ 1 เมตร หากขึ้นใน ร่มลำต้นจะสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบกว้าง ปลายเรียวดังที่เห็นในภาพ

7 ดอกเอื้องแซะภู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendroblum bellatulum ลักษณะ : ลำต้นเจริญทางด้านข้าง ลำ ลูกกล้วยรูปไข่ ช่อดอกแบบกระจุก มี 1-3 ดอก ดอกกว้าง 2 ซม. กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีขาว กลีบปากรูปไต เว้า ลึก ปลายกลีบปากใหญ่กว่าโคนกลีบ มีสัน 2-4 ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

8 ดอกกุหลาบขาวเชียงดาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhododendron kiwl lm ลักษณะ : ลำต้นแข็ง แตกเป็นทรงพุ่มเตี้ย ความสูงของต้นที่ขึ้นในบริเวณที่ปะทะลม ประมาณ 0.75-1.0 เมตร บริเวณไม่ปะทะ ลม 1-1.5 เมตร ช่อดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ในแต่ละช่อมี 3- 5 ดอก

9 ดอกหย้ามวนฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynoglossum lanceolatum Klw เป็นไม้ล้มลุก สูง 1-1.5 เมตร ใบเดี่ยวรูปหอก ใบช่วง ใกล้ยอดมีขนาดเล็ก ใบที่โคนต้นมี ขนาดใหญ่กว้าง โคนใบสอบปลาย ใบแหลม ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอกสีม่วงแกมน้ำเงิน ขนาดดอก ประมาณ 1 ซม. ออกเป็นช่อปลาย กิ่ง ช่อดอกม้วนงอ กลีบดอก 5 กลีบ

10 ดอกชมพูเชียงดาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pedicularis siamensis ลักษณะ : ลำต้นสูงประมาณ 40-60 ซม. ใบ เดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ หรือรอบต้นในระนาบ เดียวกัน แผ่นใบคล้ายเฟิร์น รูปขอบขนาน แกมรูปไข่ มีหยักเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ ขนาดกว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 1.5-4.5 ซม. ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนมีประ ขาว ด้านล่างเป็นนวลแป้งขาว ก้านใบสั้นดอก สีชมพูแกมม่วง ออกเป็นช่อตั้งตรงตามซอก ใบ ดอกยาว 2-4 ซม. ไม่มีก้านดอก กลีบร่อง ดอกห่อเป็นถ้วย กลีบดอกบนเป็นหลอดยาว ตอนปลายเป็นจงอยโค้งแหลม กลีบล่างแผ่ กว้างแยกออกเป็น 3 แถว

11 ดอกลิ้นมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Habenaria rhodocheila Hance ลักษณะ : มีหัวใต้ ดิน ใบรูปหอก ช่อดอกแบบกระจาย ออกที่ปลายยอด มี 3-15 ดอก ดอก กว้าง 1.5-2 ซม. เกิดค่อนไปทางปลาย ช่อ กลีบเลี้ยงบนเชื่อมกับกลีบดอก คล้ายเป็นหมวก กลีบปากเป็นสามแฉก แฉกกลางเว้าบุ๋ม ดอกมีทั้งสีส้ม แดง ชมพู โอรส

12 ดอกเทียนนกแก้ว ลักษณะ : เป็นพืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ สูง 0.5-1.5 เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่กว้าง โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจัก ขนาดกว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-6 ซม. ลักษณะดอก สีแดงม่วงแกมแดงบางส่วน เป็นสีชมพู ออกเดี่ยวตามก้านใบ หรือปลาย ยอด ขนาดดอกกว้าง 2-3 ซม. ยาวประมาณ 5-6 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วยปากบาน ลักษณะดอกดังในภาพ

13 ดอกดุสิตา ลักษณะเป็นหญ้าลำต้นเล็ก สูง ประมาณ 5-25 ซม. ขึ้นอยู่กับสภาพ พื้นที่ๆ ขึ้น บนลานหินโล่งจะมีลำต้น สั้น หากขึ้นรวมกับทุ่งหญ้าที่มีน้ำขังจะ มีลำต้นที่ยาวกว่า ดอกออกเป็นช่อๆ มี ดอกย่อยจำนวน 3-5 ดอก สีม่วงเข้ม โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ด้านบนมีสีม่วงอมน้ำเงินชื่อ วิทยาศาสตร์ : Utricularia delphinioides Thor. ex Pel

14 ดอกเทียนอินทนนท์ ลักษณะ : เป็นไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นพุ่มปกคลุม ตามพื้นดิน ใบรี ขอบใบหยัก ออกดอก ปลายยอด มี 2-3 ดอกต่อช่อ ทยอยบาน ช่วงเวลาออกดอก ตุลาคม - ธันวาคม แหล่งที่พบ : ขึ้นตามที่ชื้นใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ บนเขาสูง 1,800 เมตร ขึ้นไป พบมากที่ ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ประโยชน์ เป็นไม้คลุมดินในที่ร่มเงาต้นไม้ ใหญ่

15

16


ดาวน์โหลด ppt เอื้องเลี่ยม เอื้องน้ำต้น ชื่อวิทยาสาสตร์ : Calanthe caridioglossa Schltr ลำต้นเป็นกล้วยไม้ดินลำกล้วยรูปขนาดตรงกลาง โป่งออกสูงถึงปลายช่อดอกประมาณ 1 เมตรในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google