งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาจิตเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาจิตเวช

2 แผนพัฒนา ปี 2558 เพิ่มการเข้าถึงบริการของ
โรคซึมเศร้า % โรคจิต 60 % อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ร้อยละ 5 อัตราการผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง ร้อยละ 80 อัตราการไม่กลับไปเสพย์ซ้ำ ร้อยละ 80

3 ขอสนับสนุน ๑.ทุนในการจัดอบรมวิชาการและดำเนินโครงการ ร่วมกัน ทั้งเขต เนืองจากใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน ควรมีเวที ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ทุก ๓ เดือน ๒.จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูล ที่โรงพยาบาลสวนปรุง ให้ทุกโรงพยาบาล นำส่งข้อมูลผ่านทาง ระบบไอที

4 ขอสนับสนุน ๓.จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขต โดยมี จิตแพทย์จากทั้ง รพ.สวนปรุง รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป นพ.สสจ ประธานservive plan เป็นประธานกรรมการ และเลขา เป็นเลขาของกรรมการชุดนี้ หน้าที่ของกรรมการ -.ติดตามการทำงาน ให้เป็นไปตามแผน -.เยี่ยมสำรวจ -.วิเคราะห์ และวางแผนช่วยเหลือ โรงพยาบาลที่ควรมีศักยภาพ เช่นมีจิตแพทย์ อยู่ สี่ท่าน แต่ ไม่สามารถดูแลคนไข้ใน จังหวัดตนเอง ได้

5 ขอสนับสนุน ๔. ขอเพิ่มพยาบาลยาเสพย์ติด และ พยาบาลจิตเวชเด็ก เป็นการเฉพาะ ทุกรพ. แยกจากพยาบาลจิตเวชทั่วไป เนื่องจาก ภาระงานยาเสพย์ติด มีจำนวนมาก และ เด็ก ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเป็นการเฉพาะ ๕.พิจารณาเปิด วอร์ดจิตเวช ที่โรงพยาบาลเชียงราย เนื่องจากเป็นโรงเรียนแพทย์ และ มีพื้นที่ห่างไกล ๖.พิจารณาให้ทุน เรียนต่อของแพทย์และพยาบาลจิตเวช ในรพ.ที่ขาดแคลน ตามที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนา เช่น รพ.ฝาง จอมทอง เชียงคำ พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สาขาจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google