งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 การนับและหลักการนับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 การนับและหลักการนับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 การนับและหลักการนับ

2 หลักการนับเนื้องต้น ในชีวิตประจำวันเรามักจะต้องใช้ การนับกับจำนวนหรือเหตุการณ์ ต่างๆเป็นประจำ เช่น จำนวนแมตช์ในการแข่งขัน จำนวนกลุ่มในการทำโครงงาน จำนวนวิธีในการจัดหนังสือ เป็น ต้น หลักการนับเบื้องต้นจะช่วยให้การ นับวิธีหรือเหตุการณ์ต่างๆ ง่ายขึ้น หลักการนับเบื้องต้นประกอบ หลักการคูณและการบวก

3 หลักการคูณ พิจารณา จากตัวอย่าง คนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย ชาย 2 คน หญิง 3 คน จงหาจำนวนวิธี เลือกตัวแทนเป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน

4 วิธีทำ สมมติชาย 2 คนคือ ช 1, ช 2 หญิง 3 คนคือ ญ 1, ญ 2, ญ 3 จะเห็นว่ามีวิธีเลือกตัวแทนทั้งหมด 6 วิธีคือ ( ช 1, ญ 1),( ช 1, ญ 2),( ช 1, ญ 3), ( ช 2, ญ 1),( ช 2, ญ 2),( ช 2, ญ 3)

5 ข้อสังเกต สมมติให้ A เป็นเซตของนักเรียน ชาย = { ช 1, ช 2} B เป็นเซตของนักเรียนหญิง = { ญ 1, ญ 2, ญ 3} จำนวนวิธีในการเลือกตัวแทน 2 คน ที่เป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คน ก็ คือจำนวนสมาชิกของเซต A  จำนวนสมาชิกของเซต B ซึ่งเท่ากับ 2  3 = 6 วิธี

6 กฎของหลักการคูณข้อ ที่ 1 ถ้าการทำงานอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยการทำงาน 2 ชนิด โดยที่งานชนิดที่ 1 ทำได้ n1 วิธี และแต่ละวิธีในการทำงานที่ 1 มีวิธี ทำงานที่ 2 ได้ n2 วิธี ดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดของการ ทำงานนี้เท่ากับ n1n2 วิธี

7 ตัวอย่าง 1 สมมติวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสี่แยก เซเว่น อ. ปลวกแดง มีทั้งหมด 10 คัน จงหาจำนวนวิธีในการนั่งรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้างจากสี่แยกเซเว่น มาโรงเรียนและกลับคนละคัน

8 วิธีทำ จำนวนวิธีเดินทางจากสี่แยกมา โรงเรียน 10 วิธี จำนวนวิธีกลับคนละคันมี 9 วิธี ดังนั้น จำนวนวิธีทั้งหมดที่จะ เดินทางไปและกลับ เท่ากับ 10  9 = 90 วิธี

9 ตัวอย่าง 2 จงหาผลลัพธ์จากการโยนเหรียญ 1 เหรียญและลูกเต๋า 1 ลูกว่าออกมา ได้กี่แบบ วิธีทำ ผลการโยนเหรียญมีได้ 2 แบบคือ หัว, ก้อย ผลการโยนลูกเต๋ามีได้ 6 แบบคือ 1,2,3,4,5,6 ดังนั้นจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด 2  6 = 12 แบบ

10 กฎของหลักการคูณข้อ ที่ 2 งานชนิดที่ 1 ทำได้ n1 วิธี ในแต่ละวิธีที่ 1 มีวิธีทำงานชนิดที่ 2 ทำได้ n2 วิธี ในแต่ละวิธีที่ 2 มีวิธีทำงานชนิดที่ 3 ทำได้ n3 วิธี … ในแต่ละวิธีที่ k-1 มีวิธีทำงานชนิดที่ k ทำได้ nk วิธี ดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดของการ ทำงานนี้เท่ากับ n1n2n3…nk วิธี

11 ตัวอย่าง 3 สถานีรถไฟมีทั้งหมด 7 ชานชลา ถ้ามีรถไฟเข้าจอด 3 ขบวนจะมีวิธี จอดรถไฟได้กี่วิธี วิธีทำ รถไฟขบวนที่ 1 จอดได้ 7 วิธี รถไฟขบวนที่ 2 จอดได้ 6 วิธี ( จอด ไป 1 เหลือ 6) รถไฟขบวนที่ 3 จอดได้ 5 วิธี ( จอด ไป 2 เหลือ 5) ดังนั้น รถไฟทั้ง 3 ขบวนจะเข้าจอด ได้ 7  6  5=210 วิธี

12 ตัวอย่าง 4 จำนวนเต็มคี่บวก 3 หลักมีกี่จำนวนเมื่อเลข ไม่ซ้ำกัน วิธีทำ ตัวเลขเป็นเซตของ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} ตัวเลขในหลักหน่วยเป็นเลขคี่เลือกได้ 5 วิธี คือ {1,3,5,7,9} ตัวเลขในหลักสิบได้ 8 วิธี ( ไม่ใช้ 0 และไม่ ซ้ำกับหลักหน่วย ) ตัวเลขในหลักร้อยได้ 7 วิธี ( ไม่ใช้ 0 และไม่ ซ้ำกับหลักหน่วยและหลักสิบ ) ดังนั้นจำนวนเต็มคี่บวกสามหลักที่ต้องการมี 5  8  7=280


ดาวน์โหลด ppt ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 การนับและหลักการนับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google