งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนและ หลักการ วิเคราะห์ วรรณคดี. ความหมายของการวิเคราะห์ วรรณกรรม การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนและ หลักการ วิเคราะห์ วรรณคดี. ความหมายของการวิเคราะห์ วรรณกรรม การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนและ หลักการ วิเคราะห์ วรรณคดี

2 ความหมายของการวิเคราะห์ วรรณกรรม การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ วิเคราะห์ในการนำไปแสดงความคิดเห็น อภิปราย ข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นทราบ ด้วยว่าใครเป็นผู้แต่ง เป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์ มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่อ่านมีคุณค่า ด้านใดบ้างและแต่ละด้านสามารถนำไปประยุกต์

3 หลักการในการวิเคราะห์วรรณกรรม ๑. พิจารณาว่าเรื่องนั้นใช้รูปแบบใด เช่น เป็นนิทาน เรื่องยาว ร้อยกรอง บทละคร เรื่องสั้น บทความ ๒. แยกเนื้อเรื่องให้ได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ๓. แยกพิจารณาให้ละเอียดว่า เนื้อหาประกอบด้วย อะไรบ้าง ๔. พิจารณาว่าใช้กลวิธีในการนำเสนอเรื่องอย่างไร ๕. ลำดับเหตุการณ์ ตามเหตุผล ๖. พิจารณาความคิดที่ผู้เขียนต้องสื่อให้ผู้อ่านทราบ และความหมายที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องหรือข้อความนั้น

4 ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ และวิจารณ์คุณค่าของงานวรรณคดี และวรรณกรรม ๑ ) คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบท ประพันธ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการตามรส ความหมายของถ้อยคำและ ภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้ ๒ ) คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิดและกลวิธี นำเสนอทั้ง ๒ ประเด็นนี้ จะอธิบาย และยกตัวอย่าง ประกอบพอเข้าใจ โดยจะกล่าวควบกันไปทั้งการ วิเคราะห์และการวิจารณ์

5 ๓ ) คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมจะ สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวรรณคดีที่ดี สามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย ๔ ) การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านสามารถนำแนวคิดและประสบการณ์จากเรื่อง ที่อ่านไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ได้

6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ เรื่องวอนขอ... เมื่อเรายังเล็กเป็นเด็กน้อย เคยกล่าว ถ้อยวอนจันทราว่าให้สม ขอข้าวแกงแหวนให้น้องปองนิยม ขอเตียงตั่ง นั่งชมดาวและเดือน เมื่อเห็นดาวล้อมเดือนกลาดเกลื่อนฟ้า ชวนน้องนับดาราที่เป็นเพื่อน ระยับระยิบพริบตาดาวพร่าเลือน แต่ดวง เดือนเด่นสว่างกลางโพยม อยากตะกายว่ายฟ้าไปหาจันทร์ และ ใฝ่ฝันอยากเอื้อมให้ถึงโสม เคยนึกตามใจชอบปลอบประโลม ว่าเติบใหญ่ จะได้โคมรัตติกาล ฝันไปตามอารมณ์ผสมโง่ ว่าเติบโตจะ บินไปด้วยใจหาญ สอยดวงดาวพราวฟ้ามาเป็นยาน พาเราผ่าน เมฆด้นจนถึงจันทร์ บทกวีเรื่อง วอนขอ ของ กุลทรัพย์ รุ่งฤดี

7 ผลวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่า ด้านวรรณศิลป์ ลักษณะคำประพันธ์ เป็นกลอนสุภาพจำนวน ๔ บท - เนื้อความ กล่าวถึงตัวผู้เขียน เมื่อเป็นเด็ก เคยวอน ขอสิ่งต่าง ๆ จากดวงจันทร์ และอยากไปให้ถึงดวง จันทร์ - ผู้เขียนใช้ถ้อยคำ แสดงภาพความฝันอย่างง่าย ๆ แต่ให้ความรู้สึกน่ารัก สวยงาม เช่น ดาวล้อมเดือน ระยับระยิบ เด่นสว่าง ตะกายว่ายฟ้า ลีลาการเขียน เช่นนี้วิจารณ์ได้ว่า สร้างอารมณ์คนอ่านได้ดี ชวนให้ คิดถึงดวงจันทร์ ดวงดาวที่กลาดเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้า ยามค่ำคืน เป็นบทร้อยกรองที่ใช้ถ้อยคำช่วยสร้าง ความรู้สึกและมีเนื้อหาทำให้เกิดการสร้างสรรค์ จินตนาการได้

8 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนและ หลักการ วิเคราะห์ วรรณคดี. ความหมายของการวิเคราะห์ วรรณกรรม การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google