งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณี ลอย กระทง. ประวัติ วันลอยกระทง 1. อยู่ในสมัยสุโขทัย 2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า ตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่ง บรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณี ลอย กระทง. ประวัติ วันลอยกระทง 1. อยู่ในสมัยสุโขทัย 2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า ตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่ง บรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณี ลอย กระทง

2 ประวัติ วันลอยกระทง 1. อยู่ในสมัยสุโขทัย 2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า ตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่ง บรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร 3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับ พระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระ พุทธมารดา 4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธ บาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำ นัมมทานที เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรม โปรดในนาคพิภพ

3 5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้น พรหมโลก 7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญ เพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล ประวัติการ ลอยกระทงในเมืองไทย การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์ รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬา ลักษณ์สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูป กระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมใน สมัยนางนพมาศ กระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่ แม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถ ของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำเนรพุททา

4 เพลงวันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ

5 เพลง ลอยกระทง ( ภาษาอังกฤษ ) November full moon shine loy kratong loy kratong And the water's high in local river and the klong loy loy kratong loy kratong is here and everybody's full of cheers We're together at the Klong each on with each krathong as we push away we pray we woul see a better day


ดาวน์โหลด ppt ประเพณี ลอย กระทง. ประวัติ วันลอยกระทง 1. อยู่ในสมัยสุโขทัย 2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า ตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่ง บรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google