งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวนดอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวนดอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวนดอก
CONCEPTUAL DESIGN งานวิศวกรรมไฟฟ้าฯ โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวนดอก 1. ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ 2. ระบบโทรศัพท์ 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยสถาปัตยกรรมบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ผังแสดงพื้นที่การจ่ายไฟฟ้าฯ
คูเมือง ผังแสดงพื้นที่การจ่ายไฟฟ้าฯ มิเตอร์No.2 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟภ. 22 KV PEA # 2 กลุ่มหอพักแพทย์&โรงประปา กลุ่มบ้านพัก&โรงประปา 3xTR 4xTR หอพักนักศึกษาฯ แฟลตข้าราชการ กลุ่มอาคารและหอพัก แพทย์&พยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 11xTR 11xTR 13xTR คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 3xTR 3xTR 3xTR 8xTR 3xTR มิเตอร์No.3 มิเตอร์No4 มิเตอร์No.4 มิเตอร์No.1 มิเตอร์No5 มิเตอร์No.6 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟภ. 22 KV PEA# 4

3

4 ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงคณะแพทยศาสตร์

5 ตารางแสดงตัวอย่างค่าไฟฟ้าของคณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖
ตารางแสดงตัวอย่างค่าไฟฟ้าของคณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖

6

7 ภาพแสดงตัวอย่างการจัดวางแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน

8 ภาพจำลองแสดงการติดตั้ง ตู้ RING MAIN UNIT กระจายไฟฟ้าให้แต่ละอาคาร

9 ภาพแสดงตัวอย่างโคมไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๗ เมตร

10 ภาพแสดงตัวอย่างการจัดวางโคมไฟถนนแบบกิ่งคู่ ๒ x๒๕๐ w

11 ภาพระบบโทรศัพท์ของ เขตการศึกษาสวนดอก. ในปี 2546
ภาพระบบโทรศัพท์ของ เขตการศึกษาสวนดอก. ในปี 2546

12 ภาพระบบสารสนเทศของ เขตการศึกษาสวนดอก.
ภาพระบบสารสนเทศของ เขตการศึกษาสวนดอก.

13 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ แสดงการจัดกลุ่มอาคารและอุปกรณ์ฯเชื่อมโยงเป็นระบบฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวนดอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google