งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวน ดอก หน่วยสถาปัตยกรรมบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CONCEPTUAL DESIGN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวน ดอก หน่วยสถาปัตยกรรมบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CONCEPTUAL DESIGN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวน ดอก หน่วยสถาปัตยกรรมบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CONCEPTUAL DESIGN งานวิศวกรรมไฟฟ้าฯ 1. ระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ 2. ระบบโทรศัพท์ 3. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 คณะ แพทยศาสต ร์ คู เมือ ง ผังแสดงพื้นที่การ จ่ายไฟฟ้าฯ 8xT R 3xT R 4xTR 11xT R สายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟภ. 22 KV PEA # 2 13xT R มิเตอร์ No.6 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟภ. 22 KV PEA# 4 มิเตอร์ No.2 มิเตอร์ No5 มิเตอร์ No.1 มิเตอร์ No.4 มิเตอร์ No4 คณะเทคนิค การแพทย์ คณะทันตแพทย์ ศาสตร์ คณะเภสัช ศาสตร์ คณะพยาบาล ศาสตร์ คณะ แพทยศาสต ร์ กลุ่มอาคาร และหอพัก แพทย์ & พยาบาล กลุ่มบ้านพัก & โรง ประปา หอพัก นักศึกษาฯ แฟลต ข้าราชการ 3xT R 11xT R มิเตอร์ No.3 กลุ่มหอพัก แพทย์ & โรง ประปา

3

4 ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าแรงสูงคณะ แพทยศาสตร์

5 ตารางแสดงตัวอย่างค่าไฟฟ้าของ คณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖

6

7 ภาพแสดงตัวอย่างการจัดวางแนว สายไฟฟ้าใต้ดิน

8 ภาพจำลองแสดงการติดตั้ง ตู้ RING MAIN UNIT กระจายไฟฟ้าให้แต่ละอาคาร

9 ภาพแสดงตัวอย่างโคมไฟแบบกิ่ง เดี่ยวสูง ๗ เมตร

10 ภาพแสดงตัวอย่างการจัดวางโคมไฟ ถนนแบบกิ่งคู่ ๒ x ๒๕๐ w. สูง ๗ - ๙ เมตรและแบบโคมทางเดิน สูง ๔ เมตร

11 ภาพระบบโทรศัพท์ของ เขต การศึกษาสวนดอก. ในปี 2546

12 ภาพระบบสารสนเทศของ เขต การศึกษาสวนดอก.

13 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ แสดงการจัดกลุ่มอาคารและอุปกรณ์ ฯเชื่อมโยงเป็นระบบฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการออกแบบผังแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวน ดอก หน่วยสถาปัตยกรรมบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CONCEPTUAL DESIGN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google