งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL2 PL3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL2 PL3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL2 PL3

2 สถานีสูบน้ำ PL2 PL3 เป็นสถานีสูบน้ำบนฝั่งซ้ายของฝายลำเซบาย
ความเป็นมาของโครงการ เมื่อปี ได้มีการปฏิรูประบบของราชการ กรมชลประทาน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโครงการโขง ชี มูล จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน โดยได้รับโอนฝายในลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำชี จำนวนทั้งหมด 16 โครงการ งานที่กรมชลประทานได้รับโอนมามีลักษณะเป็นฝายปิดกั้นลำน้ำ และมีสถานีสูบน้ำ สูบน้ำจากด้านเหนือน้ำ เฉพาะสำนักชลประทานที่ 7 ได้รับโอนฝาย จำนวน 7 โครงการ จากทั้งหมด 16 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

3 ฝายยโสธร ฝายธาตุน้อย ฝายลำเซบก ฝายลำเซบาย ฝายลำโดมใหญ่ ฝายอำนาจเจริญ

4 ฝายอำนาจเจริญ เป็นจำนวน 1 ใน จำนวน 6 โครงการ ที่สำนักชลประทานที่ 7 ได้รับโอนมา มีที่ตั้งอยู่ที่บ้านข่าโคม ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปิดกั้นลำเซบาย ช่วงก่อนไหลลงแม่น้ำมูล บ้านคูเดื่อ (เหนือ 10 กม.) องค์ประกอบ 1. ตัวฝายเป็นประตูระบายน้ำ บานโค้ง 5 ช่อง กว้างช่องละ เมตร สูง เมตร เก็บกักน้ำได้ 13 ล้านลูกบาศก์ 2. สถานีสูบน้ำด้านเหนือน้ำ จำนวน 6 สถานี เป็นสถานีสูบน้ำฝั่งซ้าย (PL) จำนวน 3 สถานี และสถานีสูบน้ำฝั่งขวา (PR) จำนวน 3 สถานี ดูแผนที่

5 งานที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ 1
งานที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ 1. ตัวฝายอำนาจเจริญ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี งบประมาณค่าก่อสร้าง ล้านบาท 2. สถานีสูบน้ำ PR3 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี งบประมาณค่าก่อสร้าง ล้านบาท มีพื้นที่ส่งน้ำ 9,480 ไร่ 3. สถานีสูบน้ำ PR2 อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณค่าก่อสร้าง ล้านบาท 4. PL2 และ PL3 รองบประมาณการจัดซื้อที่ดิน ความพร้อม รายงานศึกษาโครงการ สำรวจ ออกแบบ ปักเขต จัดซื้อที่ดิน แล้วเสร็จ รองบประมาณ

6 ลักษณะระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL 2 PL3 ประกอบด้วยคลองสาย ต่าง ๆ ดังนี้
1.คลองสาย MC กม. 2.คลองซอย สาย MC-1R กม. รวม กม. ระบบสถานีสูบน้ำ PL3 1.คลองสาย MC กม. 2.คลองซอย สาย MC-1R กม. 3. คลองซอย สาย MC-2R กม. 4. คลองแยกซอย สาย MC-1R-2R กม. 5. คลองแยกซอย สาย MC-2R-2R กม. 6. คลองซอย สาย MC-3R กม. 7. คลองซอย สาย MC-4R กม. รวม กม. รวมความยาวคลองทั้งสิ้น กม.

7 งานจัดซื้อที่ดิน ทั้งหมด 508 แปลง 663 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 23,000ไร่
งานจัดซื้อที่ดิน ทั้งหมด แปลง ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 23,000ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แปลง ไ ร่ มีเอกสารสิทธิ์ แปลง ไร่ 663 ไร่ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2558 2559 2560 รวม 78 162 150 390 หมายเหตุ 1.เสนอ แผนงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ต่อ นายกรัฐมนตรี เมื่อกันยายน 56 คราวตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 2.เสนอต่อ ผวจ.อุบลราชธานี แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.อุบลราชธานีเมื่อกันยายน 56 3.ส.ส.ในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL2 PL3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google