งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยประการ อื่น. สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยประการ อื่น. สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยประการ อื่น

2 สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่าน กระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรงหรือเครื่อง ต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย “ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ” หรือ “ ลูกโป่ง พลาสติก ” หรือ “blowing balloon” เครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำ ในกระบอกสูบโดยตรง “ ลวดดัดฟัน แฟชั่น ”

3 “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ”

4 เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดย ผ่านกระแสไฟฟ้า เข้าไปในน้ำโดยตรงหรือเครื่องต้มน้ำ ไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย

5 “ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ” หรือ “ ลูกโป่งพลาสติก ” หรือ “blowing balloon”

6 ปืนฉีดน้ำที่ใช้แรงดัน ในกระบอกสูบ

7 สินค้าสินค้าลวดดัด ฟันแฟชั่น

8 ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าซึ่งอาจเป็น อันตรายแก่ผู้บริโภค ตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือ เป็นผู้สั่งหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาเพื่อขาย ในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่ เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ บทกำหนดโทษ


ดาวน์โหลด ppt การคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยประการ อื่น. สินค้าอันตรายที่ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สั่งห้ามขาย “ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ำ ” หรือ “ ตัวดูดน้ำ ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google