งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กลุ่มไม้ดอก - ไม้ ประดับ 1 นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 1 เจ้าภาพหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กลุ่มไม้ดอก - ไม้ ประดับ 1 นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 1 เจ้าภาพหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กลุ่มไม้ดอก - ไม้ ประดับ 1 นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 1 เจ้าภาพหลัก

2 2 สำนักงานขตพื้นที่การศึกษา ที่ รับผิดชอบ มี 8 เขต 1) สพป. กทม. กล้วยไม้ 2) สพป. อุบลฯ เขต 2 ไม้ ประดับ, สมุนไพร 3) สพป. ปทุมธานี เขต 1 4) สพป. ปทุมธานี เขต 2 ไม้ดอก - ไม้ ประดับจัด สวน

3 3 5) สพป. นครราชสีมา เขต 1 เฟื่องฟ้า, เบญจมาศ 6) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ตะโก, ข่อยดัด 7) สพม. เขต 1 8) สพม. เขต 2 กล้วยไม้

4 4 4 กลุ่มเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา ● มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ● มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี ● ศูนย์ฝึกวิศวกรรมเกษตร ปทุมธานี ● มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ● วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ( วษท.......) มีประมาณ 40 กว่าแห่ง

5 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พฤกษศาสตร์ กรมส่งเสริมการส่งออก ตลาดไทย ตลาด ปากคลองตลาด วังน้ำเขียว แหล่งเรียนรู้ เช่น สวนนงนุช จ. เชียงใหม่ จ. เชียงราย สวนสวยงามที่ มีชื่อเสียงของโลก ประเทศ เนเธอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น ( เมืองฮอคไกโด )


ดาวน์โหลด ppt 1 กลุ่มไม้ดอก - ไม้ ประดับ 1 นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 1 เจ้าภาพหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google