งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการให้รหัสโรคและ หัตถการผู้ป่วยนอกโดยใช้วิธี ค้นหาจากตัวอักษรตัวแรก ของชื่อ โรค จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการให้รหัสโรคและ หัตถการผู้ป่วยนอกโดยใช้วิธี ค้นหาจากตัวอักษรตัวแรก ของชื่อ โรค จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการให้รหัสโรคและ หัตถการผู้ป่วยนอกโดยใช้วิธี ค้นหาจากตัวอักษรตัวแรก ของชื่อ โรค จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556

2 แรงจูงใจ การลงรหัสโรคและหัตถการแต่ก่อนใช้วิธีการเขียนรหัส โรคและหัตถการในใบ ptr ที่ได้รับมาจากคลินิกต่าง ๆ ก่อนนำไปป้อนข้อมูลในโปรแกรมระบบบัตร ทำให้ช้า และเสียเวลาเปิดเอกสารเพื่อหา รหัสดังกล่าวจึงได้ พัฒนาการปฏิบัติงานโดยป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ โรค จะหาโรคได้ถูกต้องและรวดเร็ว ( ตามตัวอย่าง )

3 วิธีการใหม่ ( ลงในคอมพิวเตอร์ ) ป้อนตัวอักษรตัวแรกโปรแกรมจะแสดงโรคมาให้กดเลือก และบันทึก จะลดความผิดพลาด และสะดวกรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการให้รหัสโรคและ หัตถการผู้ป่วยนอกโดยใช้วิธี ค้นหาจากตัวอักษรตัวแรก ของชื่อ โรค จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google