งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556
การพัฒนาการให้รหัสโรคและหัตถการผู้ป่วยนอกโดยใช้วิธีค้นหาจากตัวอักษรตัวแรก ของชื่อโรค จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556

2 แรงจูงใจ การลงรหัสโรคและหัตถการแต่ก่อนใช้วิธีการเขียนรหัสโรคและหัตถการในใบptr ที่ได้รับมาจากคลินิกต่าง ๆ ก่อนนำไปป้อนข้อมูลในโปรแกรมระบบบัตร ทำให้ช้า และเสียเวลาเปิดเอกสารเพื่อหา รหัสดังกล่าวจึงได้พัฒนาการปฏิบัติงานโดยป้อน ตัวอักษรตัวแรกของชื่อโรค จะหาโรคได้ถูกต้องและรวดเร็ว (ตามตัวอย่าง)

3 วิธีการใหม่(ลงในคอมพิวเตอร์)
ป้อนตัวอักษรตัวแรกโปรแกรมจะแสดงโรคมาให้กดเลือก และบันทึก จะลดความผิดพลาด และสะดวกรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางฐิตารีย์ สอนจันดา 1 มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google