งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรี ทั้งสองคนว่า " อย่ากลัว เลย ข้าพเจ้าทราบว่าท่าน กำลังแสวงหาพระเยซู ผู้ ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ เพราะกลับคืนพระชนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรี ทั้งสองคนว่า " อย่ากลัว เลย ข้าพเจ้าทราบว่าท่าน กำลังแสวงหาพระเยซู ผู้ ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ เพราะกลับคืนพระชนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรี ทั้งสองคนว่า " อย่ากลัว เลย ข้าพเจ้าทราบว่าท่าน กำลังแสวงหาพระเยซู ผู้ ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ เพราะกลับคืนพระชนม ชีพแล้วตามที่ตรัสไว้ " ( มธ 28:5-6)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 พระองค์ได้ทรงนำ บรรดาศิษย์ออกไปใกล้ หมู่บ้านเบธานี ทรงยก พระหัตถ์ขึ้นอวยพระ พร และขณะที่ทรงอวย พระพรอยู่นั้น พระองค์ ได้ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนำขึ้นสู่ สวรรค์ ( ลก 24:50-51)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 เมื่อวันเปนเตกอสเต มาถึง บรรดาศิษย์ทุก คนได้มาชุมนุมใน สถานที่เดียวกัน เขาได้ เห็นเปลวไฟลักษณะ เหมือนลิ้นแยกไปอยู่ เหนือศีรษะของเขาแต่ ละคน ทุกคนได้รับพระ จิตเจ้าเต็มเปี่ยม ( กจ 2:1,3- 4)

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 ธิดาเอ๋ย ในบรรดา สตรีทั้งหลายในโลก เธอได้รับพระพร พิเศษจากพระเจ้า สูงสุด และขอให้พระ เจ้า พระผู้สร้างฟ้า และแผ่นดินจงได้รับ การสดุดี ( ยดธ 13:18)

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 เครื่องหมายใหญ่ยิ่ง ปรากฏในสวรรค์ คือ สตรีผู้หนึ่งมีดวง อาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสอง ดวงประดับศีรษะ ( วว 12:1)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 ข้าแต่พระชนนีพระ เจ้า...


ดาวน์โหลด ppt ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรี ทั้งสองคนว่า " อย่ากลัว เลย ข้าพเจ้าทราบว่าท่าน กำลังแสวงหาพระเยซู ผู้ ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ เพราะกลับคืนพระชนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google