งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ ปัญหาระหว่าง ไทยกับกัมพูชา : ผลกระทบ ต่อความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ ปัญหาระหว่าง ไทยกับกัมพูชา : ผลกระทบ ต่อความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ ปัญหาระหว่าง ไทยกับกัมพูชา : ผลกระทบ ต่อความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา

2 ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กำลังดำเนินอยู่ นั้น ไม่ได้ส่งผลแค่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสอง ประเทศเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบต่อความ ร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความคลั่งชาติของ กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยที่ปรากฏให้เห็นใน สาธารณะนั้นรุนแรง ก้าวร้าว และขาดสติ ข้อเสนอที่ น่ากังวลมากคือการที่ผู้นำกลุ่มพันธมิตรเสนอให้มีการ บุกเข้าไปยึดพื้นที่ในกัมพูชาจนกว่าจะมีการคืน ปราสาทเขาพระวิหารให้กับประเทศไทย ราวกับว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวร้าว บ้าคลั่ง และ รุกราน

3 แน่นอนว่าความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนั้นจะ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศเพียงแค่สองประเทศเท่านั้น หากแต่ยังจะ ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปยังประเทศและความ ร่วมมืออื่นๆ เพราะในกรณีของไทยกับกัมพูชานั้น ทั้งสองเป็นสมาชิกของอาเซียน และโครงการ พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ำโขง หรือจีเอ็มเอส แน่นอนว่าอาเซียนซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย่อมได้รับผลกระทบ ไม่มากก็น้อย เพราะอาเซียนต้องเผชิญกับคำถาม ในมิติทางความมั่นคงที่ว่า ทำไมอาเซียนถึงไม่มี บทบาทต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และอาเซียน ควรมีการปรับเปลี่ยน “ วิถีอาเซียน ” (ASEAN Way) หรือไม่

4 วิถีอาเซียน คือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่าง ประเทศภายในอาเซียน มันเป็นคำที่ใช้เรียก กระบวนการแก้ไขปัญหาตามที่ระบุไว้ใน “ สนธิสัญญา ไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” (Treaty of Amity and Cooperation: TAC) ซึ่ง เกิดขึ้นในปี ค. ศ.1976 สนธิสัญญานี้กำหนดหลักการ สำคัญๆในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศไว้ คือ การ เคารพซึ่งความเท่าเทียม อำนาจอธิปไตย บูรณภาพ แห่งดินแดน และอัตลักษณ์ของแต่ละชาติ หลักการ ไม่ถูกแทรกแซงกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาด้วย วิธีสันติ และการไม่ใช้กองกำลังทางทหาร วิถีดังกล่าว ได้ถูกเรียกรวมกันว่าวิถีอาเซียนและใช้ในการเป็น แนวทางในการจัดการเรื่องราวภายในอาเซียนตลอด มา


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ ปัญหาระหว่าง ไทยกับกัมพูชา : ผลกระทบ ต่อความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google