งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบบอกตำแหน่ง (GPS). สิ่งนี้คือ ? ระบบบอกตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) (Global Positioning System: GPS) คือระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบบอกตำแหน่ง (GPS). สิ่งนี้คือ ? ระบบบอกตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) (Global Positioning System: GPS) คือระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบบอกตำแหน่ง (GPS)

2 สิ่งนี้คือ ?

3

4 ระบบบอกตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) (Global Positioning System: GPS) คือระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัย การคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมา จากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งทราบ ตำแหน่ง ทำให้ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับ สัญญาณจีพีเอส รุ่นใหม่ๆ จะสามารถคำนวณ ความเร็วและทิศทางนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม แผนที่ เพื่อใช้ในการนำทางได้

5 ระบบบอกตำแหน่ง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนอวกาศ (Space segment) เป็นส่วนที่อยู่บนอวกาศ ประกอบด้วย ดาวเทียม 24 ดวง โดยมี 21 ดวง แบ่งเป็น 6 วงโคจร วงโคจรละ 4 ดวง อยู่สูงจากพื้นดิน ประมาณ 20,200 กิโลเมตร ทำหน้าที่ส่ง สัญญาณคลื่นวิทยุจากอวกาศ

6 ระบบบอกตำแหน่ง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ประกอบไปด้วยสถานีภาคพื้นดิน ที่ควบคุมระบบ ที่กระจายอยู่ตาม ส่วนต่าง ๆ ของโลก โดยแบ่ง ออกเป็นสถานีควบคุมหลัก ตั้งอยู่ ที่ฐานทัพอากาศในเมือง โคโลราโดปสริงส์ (Colorado Springs) มลรัฐโคโรลาโดของ สหรัฐอเมริกาสถานีติดตาม ดาวเทียม 5 แห่ง ทำการรังวัด ติดตามดาวเทียมตลอดเวลา สถานีรับส่งสัญญาณ 3 แห่ง 2) ส่วนสถานีควบคุม (Control segment)

7 ระบบบอกตำแหน่ง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 3) ส่วนผู้ใช้ (User segment) ประกอบด้วยเครื่องรับสัญญาณ หรือเครื่องรับ จีพีเอส GPS ซึ่งมีหลายขนาด สามารถพกพา ติดตัวหรือ จะติดไว้ในรถ เรือ เครื่องบินก็ได้

8 แบบทดสอบ ถาม – ตอบ เรื่อง ระบบ บอกตำแหน่ง (GPS) 1. ชายคนนี้ไปสถานที่แห่งหนึ่งโดยการใช้ ……………………………………………………………………………………………… ……………. 2. ตัวลูกศรสามเหลี่ยมเปรียบเหมือนอะไร ……………………………………………………………………………………………… ……………. 3. ในแผ่นที่มีการข้ามแม่น้ำและในภาพจริงมีการข้ามแม่น้ำใช่หรือไม่ ……………………………………………………………………………………………… ……………. 4. การทำงานของจีพีเอสเนวิเกเตอร์ทำงานยังไง ……………………………………………………………………………………………… ……………. 5. ดาวเทียมจะปล่อยสัญญาณเป็นคลื่นอะไร ……………………………………………………………………………………………… ……………. 6. ถ้ามีดาวเทียมมากขึ้นจะมีความแม่นยำมากขึ้นหรือน้อยลง ……………………………………………………………………………………………… …………….

9 ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบ บอกตำแหน่ง ช่วยนำทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ตามต้องการ ช่วยในการติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ คน สัตว์ และสิ่งของ ช่วยในการปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องเชิงตำแหน่ง ของข้อมูลจากดาวเทียม ช่วยในการสำรวจรังวัด ทำแผนที่ และจัดสร้าง ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช่วยในการควบคุมเครื่องจักรกลในภาคเกษตรกรรม ช่วยในการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง ช่วยสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงตำแหน่ง

10 จบการ นำเสนอค่ะ ผู้สอน นางสาวจิราพร ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบบอกตำแหน่ง (GPS). สิ่งนี้คือ ? ระบบบอกตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) (Global Positioning System: GPS) คือระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google