งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอน ทางไกลผ่าน ดาวเทียมไกล กังวล พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอน ทางไกลผ่าน ดาวเทียมไกล กังวล พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสอน ทางไกลผ่าน ดาวเทียมไกล กังวล พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา สพฐ.

3 โทรทัศน์ระบบ ดาวเทียม โทรทัศน์ ภาคพื้นดิน

4 โทรทัศน์ระบบ ดาวเทียม

5 เครื่องรับ โทรทัศน์ จาน ดาวเทียม เครื่องรับ สัญญาณ ดาวเทียม เครื่องรับ โทรทัศน์ จาน ดาวเทียม เครื่องรับ สัญญาณ ดาวเทียม เครื่องรับ โทรทัศน์ จาน ดาวเทียม เครื่องรับ สัญญาณ ดาวเทียม เครื่องรับ โทรทัศน์ จาน ดาวเทียม เครื่องรับ สัญญาณ ดาวเทียม

6 อุปกรณ์ใน ระบบดาวเทียม ที่จัดสรรให้ โรงเรียน

7

8 รูปแบบการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียมไกลกังวล

9 รูปแบบที่ 1 เรียนด้วยดาวเทียม

10 รูปแบบที่ 2 เรียนด้วย ดาวเทียมและสื่อเสริม ดาวเทียม + ครู CD + INTERNET

11 รูปแบบที่ 3 เรียนตามปกติ เสริม ด้วยสื่อไกลกังวล การสอนปกติ เสริมด้วยสื่อไกลกังวลจาก CD หรือ INTERNET

12


ดาวน์โหลด ppt การสอน ทางไกลผ่าน ดาวเทียมไกล กังวล พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google