งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การเจริญเติบโตของพืช  พืชใบเลี้ยงคู่  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ความสำคัญของพืช  ประโยชน์ที่ได้จากพืช  ข้อเสียของพืช  การปลูกพืชให้มีลักษณะสวยงาม  การรักษาพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การเจริญเติบโตของพืช  พืชใบเลี้ยงคู่  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ความสำคัญของพืช  ประโยชน์ที่ได้จากพืช  ข้อเสียของพืช  การปลูกพืชให้มีลักษณะสวยงาม  การรักษาพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การเจริญเติบโตของพืช  พืชใบเลี้ยงคู่  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ความสำคัญของพืช  ประโยชน์ที่ได้จากพืช  ข้อเสียของพืช  การปลูกพืชให้มีลักษณะสวยงาม  การรักษาพืช

3  การเจริญเติบโตของพืชเริ่มมาจากเมล็ด ซึ่งประกอบด้วย เปลือกหุ้มเมล็ด เอ็มบริโอ และแหล่งเก็บอาหาร ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรียกว่า เอนโดเสปริม์ สำหรับ ในพืชใบเลี้ยงคู่เรียกว่า ใบเลี้ยง ต้นอ่อน ( เอ็มบริโอ ) ของไม้ดอกบางชนิดสร้าง ใบเลี้ยง 2 ใบ ขณะเจริญ เราเรียกพืชพวกนี้ว่าพืช ใบเลี้ยงคู่ เช่นถั่วลิสง ส่วนพืชที่มีใบเลี้ยงเพียง ใบเดียวเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ต้นหญ้า ต้นหอม ต้นพลับพลึง การเจริญเติบโตของพืชเป็นผลจากการเพิ่มจำนวน เซลล์ และการขยาย ขนาดของเซลล์ ควบคู่กันไปขณะที่เซลล์เหล่านั้น เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ต่อไปอีกด้วย เช่น การ เปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่ลำเลียงนำและอาหาร เป็นต้น

4  ลักษณะทั่วไปของพืชใบเลี้ยงคู่  1. มีประมาณ 225,000 species ซึ่งมากกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  2. มีใบเลี้ยง 2 ใบ 3. ไม่มีเยื่อหุ้มยอดอ่อน ( Coleoptile ) และเยื่อหุ้มรากอ่อน ( Coleorhiza )  4. เส้นใบเป็นร่างแห ( Recticular venation)  5. ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก มีจำนวน 4-5  หรือทวีคูณของ 4-5  6. ส่วนมากมีแคมเบียม มีการเจริญด้านข้าง  7. การงอกของเมล็ดใบเลี้ยงโผล่เหนือดิน ( Epigeal )  8. ท่อลำเลียง ( Vascular bundle ) เรียงเป็นระเบียบในแนวรัศมีเดียวกัน  9. ส่วนมากมักสะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยง ( Cotyledon )

5  ลักษณะทั่วไปของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  1. มีประมาณ 75,000 species ซึ่งน้อยกว่าพืชใบเลี้ยงคู่  2. มีใบเลี้ยง 1 ใบ  3. มีเยื่อหุ้มยอดอ่อน ( Coleoptile ) และเยื่อหุ้มรากอ่อน ( Coleorhiza )  4. เส้นใบขนาน ( Parallel venation )  5. ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก มีจำนวน 3 หรือทวีคูณของ 3  6. ส่วนมากไม่มีแคมเบียม ไม่มีการเจริญด้านข้าง  7. การงอกของเมล็ดใบเลี้ยงจมอยู่ใต้ดิน ( Hypogeal )  8. ท่อลำเลียง ( Vascular bundle ) กระจาย  9. ส่วนมากมักสะสมอาหารไว้ที่ Endosperm ของเมล็ด

6


ดาวน์โหลด ppt  การเจริญเติบโตของพืช  พืชใบเลี้ยงคู่  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ความสำคัญของพืช  ประโยชน์ที่ได้จากพืช  ข้อเสียของพืช  การปลูกพืชให้มีลักษณะสวยงาม  การรักษาพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google