งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พืช จัดทำโดย ด. ช. วณัฐกานต์ ไชยสิทธิ์ เลขที่ 14 ชั้น ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พืช จัดทำโดย ด. ช. วณัฐกานต์ ไชยสิทธิ์ เลขที่ 14 ชั้น ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พืช จัดทำโดย ด. ช. วณัฐกานต์ ไชยสิทธิ์ เลขที่ 14 ชั้น ม
เรื่อง พืช จัดทำโดย ด.ช.วณัฐกานต์ ไชยสิทธิ์ เลขที่ 14 ชั้น ม.1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 สารบัญ การเจริญเติบโตของพืช พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ความสำคัญของพืช ประโยชน์ที่ได้จากพืช ข้อเสียของพืช การปลูกพืชให้มีลักษณะสวยงาม การรักษาพืช

3 การเจริญเติบโตของพืช
  การเจริญเติบโตของพืชเริ่มมาจากเมล็ด  ซึ่งประกอบด้วย เปลือกหุ้มเมล็ด เอ็มบริโอ และแหล่งเก็บอาหาร ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรียกว่าเอนโดเสปริม์ สำหรับ ในพืชใบเลี้ยงคู่เรียกว่า ใบเลี้ยง    ต้นอ่อน (เอ็มบริโอ)ของไม้ดอกบางชนิดสร้าง ใบเลี้ยง 2 ใบ ขณะเจริญ  เราเรียกพืชพวกนี้ว่าพืช ใบเลี้ยงคู่ เช่นถั่วลิสง      ส่วนพืชที่มีใบเลี้ยงเพียง ใบเดียวเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  เช่น      ต้นหญ้า ต้นหอม ต้นพลับพลึง การเจริญเติบโตของพืชเป็นผลจากการเพิ่มจำนวนเซลล์     และการขยาย ขนาดของเซลล์ ควบคู่กันไปขณะที่เซลล์เหล่านั้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างต่อไปอีกด้วย เช่น การ เปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่ลำเลียงนำและอาหาร เป็นต้น

4 พืชใบเลี้ยงคู่ ลักษณะทั่วไปของพืชใบเลี้ยงคู่
1. มีประมาณ 225,000 species ซึ่งมากกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 2. มีใบเลี้ยง 2 ใบ ไม่มีเยื่อหุ้มยอดอ่อน ( Coleoptile ) และเยื่อหุ้มรากอ่อน ( Coleorhiza ) 4. เส้นใบเป็นร่างแห ( Recticular venation) 5. ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก มีจำนวน 4-5 หรือทวีคูณของ 4-5 6. ส่วนมากมีแคมเบียม มีการเจริญด้านข้าง 7. การงอกของเมล็ดใบเลี้ยงโผล่เหนือดิน ( Epigeal ) 8. ท่อลำเลียง ( Vascular bundle ) เรียงเป็นระเบียบในแนวรัศมีเดียวกัน 9. ส่วนมากมักสะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยง ( Cotyledon )

5 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะทั่วไปของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
1. มีประมาณ 75,000 species ซึ่งน้อยกว่าพืชใบเลี้ยงคู่ 2. มีใบเลี้ยง 1 ใบ 3. มีเยื่อหุ้มยอดอ่อน ( Coleoptile ) และเยื่อหุ้มรากอ่อน ( Coleorhiza ) 4. เส้นใบขนาน ( Parallel venation ) 5. ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก มีจำนวน 3 หรือทวีคูณของ 3 6. ส่วนมากไม่มีแคมเบียม ไม่มีการเจริญด้านข้าง 7. การงอกของเมล็ดใบเลี้ยงจมอยู่ใต้ดิน ( Hypogeal ) 8. ท่อลำเลียง ( Vascular bundle ) กระจาย 9. ส่วนมากมักสะสมอาหารไว้ที่ Endosperm ของเมล็ด

6


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พืช จัดทำโดย ด. ช. วณัฐกานต์ ไชยสิทธิ์ เลขที่ 14 ชั้น ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google