งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและ ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ ( ๑.) ด้านงานราชการ เป็นหน่วยงาน ที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการ ให้บริการต่างๆ ( ๒.) ด้านงานงานธุรกิจ คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและ ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ ( ๑.) ด้านงานราชการ เป็นหน่วยงาน ที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการ ให้บริการต่างๆ ( ๒.) ด้านงานงานธุรกิจ คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 บทบาทและ ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ ( ๑.) ด้านงานราชการ เป็นหน่วยงาน ที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการ ให้บริการต่างๆ ( ๒.) ด้านงานงานธุรกิจ คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับงาน ด้านธุรกิจทั้งการจัดทำเอกสาร ( ๓.) ด้านการ คมนาคมขนส่ง เช่น การเดินทาง ( ๔.) ด้าน การศึกษา คอมพิวเตอร์ใช้ ในการสอน ( ๕.) ด้านงานวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ แพทย์ได้นำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการศึกษา คำนวณ วิจัย ( ๖.) ด้านงานวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์มา ช่วยในการออกแบบ

5 ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ ( ๑.) ช่วยสร้างงาน เช่น เอกสาร รายงาน รูปภาพ ( ๒.) ช่วยสร้างความ บันเทิง เช่น ดูหนัง ฟัง เพลง เล่นเกม ( ๓.) ช่วยติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์สามารถ รับส่งข่าวสารได้ ( ๕.) ช่วยแก้ไขปัญหา ทางด้านสังคม ช่วยใน การวางแผน ประเมิน ( ๔.) ช่วยสืบค้น ข้อมูล ใช้ในการ ค้นหาข้อมูลต่างๆ

6


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและ ประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ ( ๑.) ด้านงานราชการ เป็นหน่วยงาน ที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการ ให้บริการต่างๆ ( ๒.) ด้านงานงานธุรกิจ คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google