งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ eGov Data Exchange วิเชียร หวังรัตนพรสุข Technical Consultant SDMX Project, Green Mile Co. Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ eGov Data Exchange วิเชียร หวังรัตนพรสุข Technical Consultant SDMX Project, Green Mile Co. Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ eGov Data Exchange วิเชียร หวังรัตนพรสุข Technical Consultant SDMX Project, Green Mile Co. Ltd. Wichein.W@greenmile.co.th

2 AGENDA Introduction eGoverment Data Exchange G2B (eCustoms, NSW) ประสบการณ์ทำงานใน EDI Industry SDMX

3 eGov = Electronics Government Electronics or Paperless  Speed  Analytic, Process able  Cost ?  Commitment ?

4 eGoverment ประเภทของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ –ภาครัฐสู่ประชาชน (Government to Citizens; G2C) eRevenue, ePassport, 1111 –ภาครัฐสู่ภาคธุรกิจ (Government to Business; G2B) eCustoms, eLicensing –ภาครัฐสู่ภาครัฐ (Government to Government; G2G) NSO, NSW –ภาครัฐสู่พนักงาน (Government to Employees; G2E) Intranet

5 Exchange Data Media Before electronics era Paper Physical Diskette, Tape, USB Drive Wired & Wireless E-Mail Web based EDI (Electronics Data Interchange)

6 Dialogues : Formats vs Standards Before electronics era Languages Organized Boundary Formats Inter Organize Boundary Formats  Standards Inter National Boundary Standards

7 Dialogues : Formats vs Standards Before electronics era Languages Organized Boundary Formats Inter Organize Boundary Formats  Standards Inter National Boundary Standards

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Questions?


ดาวน์โหลด ppt ระบบการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ eGov Data Exchange วิเชียร หวังรัตนพรสุข Technical Consultant SDMX Project, Green Mile Co. Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google