งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์แผนไทย 4 กุมภาพันธ์ 2556. การจัดบริการแพทย์แผนไทย ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จำนวนหน่วย บริการ จัดบริก าร ร้อยละ หนองบัวลำภู 9690 93.75 สกลนคร 191154.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์แผนไทย 4 กุมภาพันธ์ 2556. การจัดบริการแพทย์แผนไทย ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จำนวนหน่วย บริการ จัดบริก าร ร้อยละ หนองบัวลำภู 9690 93.75 สกลนคร 191154."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แพทย์แผนไทย 4 กุมภาพันธ์ 2556

2 การจัดบริการแพทย์แผนไทย ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จำนวนหน่วย บริการ จัดบริก าร ร้อยละ หนองบัวลำภู สกลนคร หนองคาย นครพนม อุดรธานี เลย บึงกาฬ รวม

3 การลงทะเบียนผู้ให้บริการ ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จัดบริการ ( หน่วย ) ผู้ ให้บริการ ( คน ) อัตรา ไม่ลงผู้ให้ บริการ ( หน่วย ) ร้อยละ นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคา ย หนองบัว ลำภู อุดรธานี รวม

4 ผลการให้บริการแพทย์แผนไทย กรกฎาคม 55 – มกราคม 56 จังหวัด ทั้งหมด UC นวดอบประคบนวดอบประคบ นครพน ม 34,013 1,591 30,717 29,591 1,338 26,914 บึงกาฬ 3, ,658 2, ,831 เลย 40, ,240 34, ,630 สกลนค ร 39,813 6,853 35,611 31,382 5,080 28,900 หนองคา ย 29,166 1,184 24,534 24,824 1,097 20,735 หนองบัว ลำภู 92,276 11,454 91,762 84,668 10,960 84,313 อุดรธานี 52,528 6,531 38,563 42,802 5,170 30,718 รวม 291, , , , , ,04 1

5 การจ่ายยาสมุนไพร กรกฎาคม 55 – มกราคม 56 จังหวัด ผู้รับบริการทั้งหมด UC ครั้งรายการครั้งรายการ สกลนคร 100, ,704 85,482 96,329 อุดรธานี 90, ,040 76,842 85,742 หนองบัว ลำภู 73,591 86,724 65,117 76,654 นครพนม 77,209 90,415 63,726 75,120 หนองคา ย 47,838 60,165 40,174 50,511 เลย 33,595 34,495 28,082 28,971 บึงกาฬ 11,629 12,707 9,327 10,128 รวม 434, , , ,455

6 รายงานผลงานแพทย์แผนไทย เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย _proced.php หนองบัวลำภู c/thaimed/ อุดรธานี บึงกาฬ https:// /ttm_bk/ttm_re_ proced.php

7 แนวทางการตรวจสอบข้อมูล JHCIS HosXP Provis ปรับข้อมูล 28 ก. พ. 56 จัดสรร งบ

8 แนวทางการปรับปรุงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ให้บริการ นักการแพทย์ ผู้ช่วยฯที่ผ่านการอบรม ผู้สั่งการ เพิ่มใหม่ ย้ายออก ลงข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งทะเบียนเป็น Excel การบันทึกข้อมูลบริการ การให้หัตถการแพทย์แผนไทย (xxx78x) การให้รหัสยาสมุนไพร 24 หลัก รหัสโรคกลุ่มเฉพาะ ส่งข้อมูลบริการตั้งแต่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 ส่งข้อมูล ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556


ดาวน์โหลด ppt แพทย์แผนไทย 4 กุมภาพันธ์ 2556. การจัดบริการแพทย์แผนไทย ณ 4 กุมภาพันธ์ 56 จังหวัด จำนวนหน่วย บริการ จัดบริก าร ร้อยละ หนองบัวลำภู 9690 93.75 สกลนคร 191154.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google