งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาค โลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาค โลหิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาค โลหิต

2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ครั้งที่วันที่สถานที่ 1 4 กรกฎาคม 2555 บ้านหนองแคน หมู่ 7 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องใน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2 18 กรกฎาคม 2555 บ้านกุดมะฮง หมู่ 6 ตำบล กุดแห่ อำเภอเลิงนกทา และโครงการ “ ยามพี่ - ยามน้อง ” กิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

3 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ครั้ง ที่ วันที่สถานที่ 1 4 กรกฎาคม 2555 อำเภอมหาชนะชัย 2 18 กรกฎาคม 2555 อำเภอป่าติ้ว 3 25 กรกฎาคม 2555 อำเภอค้อวัง

4 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. แผนการรับบริจาค โลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google