งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1203 303 การฝึกงานสัตวศาสตร์ 3. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นายภาสกร พันธ์สุวรรณ 5212401779 นายชัชวาล อย่างสุข 5212450412 นายวุฒิพงษ์ บุญมี 5212451811.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1203 303 การฝึกงานสัตวศาสตร์ 3. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นายภาสกร พันธ์สุวรรณ 5212401779 นายชัชวาล อย่างสุข 5212450412 นายวุฒิพงษ์ บุญมี 5212451811."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1203 303 การฝึกงานสัตวศาสตร์ 3

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นายภาสกร พันธ์สุวรรณ 5212401779 นายชัชวาล อย่างสุข 5212450412 นายวุฒิพงษ์ บุญมี 5212451811

3 ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน 19 มีนาคม – 25 มีนาคม พ. ศ.2555 - ช่วยกิจกรรมของทางบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรรม จำกัด - ช่วยจัดพิธีการเปิดโรงแปรรูป สุกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

4

5 26 มีนาคม – 27 เมษายน 2555 ฝึกงานที่ ฟาร์มไก่สาว ชื่อฟาร์ม เสริม โนนปู่ และ ฟาร์ม วสันต์ วิชัยโย เลขที่ 100 หมู่ 4 ต. ท่าศาลา อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

6 กิจกรรมในระยะเวลาการฝึกงาน ( ไก่ สาว ) lomunm 1. เรียนรู้ระบบการจัดการฟาร์มระยะการ เลี้ยงไก่สาวทั้งหมด 17 week หรือ 119 วัน 2. การจัดเตรียมโรงเรือน 3. การลงลูกไก่ 4. การให้วัคซีน 5. ระบบการเลี้ยง 6. การจับไก่

7 การจัดการไก่สาว ระยะเวลาไก่สาวในแต่ละช่วงอายุ 1. ลูกไก่อายุ 1-4 สัปดาห์ 2. ไก่สาวอายุ 8 สัปดาห์ 3. ไก่สาวอายุ 14 สัปดาห์ เน้นการจัดการในเรื่องของน้ำหนักไก่ และเปรียบเทียบน้ำหนักไก่สาว

8 1. เรียนรู้ระบบการจัดการไก่สาวระยะการ เลี้ยงไก่สาวทั้งหมด 17 week หรือ 119 วัน

9 2. การจัดเตรียมโรงเรือน

10 การเตรียมเล้าไก่สาว 1. เอาขี้ไก่ออกทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน 2. พ้นยาฆ่าแมลงแล้วทิ้งไว้ 2 วัน 3. ล้างอุปกรณ์ต่างๆและล้างเล้าไก่ 4. ฆ่าเชื้อครั้งที่ 1 5. อบพื้น 1-2 วัน ( พักเล้า ) 6. ฆ่าเชื้อครั้งที่ 2 7. โรยปูนขาว 8. เอาแกลบเข้าเล้า 9. ตั้งกกลูกไก่ 10. พ้นยาฆ่าเชื้อครั้งที่ 3 11. ก่อนนำลูกไก่มาลงให้ฆ่าเชื้ออีก 1 รอบ แต่พ้นใน ปริมาณที่ไม่รุนแรง

11 การตั้งหัวกกไก่ และการเช็คแกลบ - แกลบที่ดีต้องอยู่ในความสูงระหว่าง 5-7 ซม. อุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียส ภายในสามวัน แรก หลังจากนั้นจะค่อยลดลงมาเป็น 33,31, และ 30 องศาเซลเซียส ภายใน 1 อาทิตย์ - การตรวจเช็คหัวกกลูกไก่จะต้องตรวจดูว่ามีไฟรุก ออกมาหรือไม่ หากพบว่าไฟรุกควรเปลี่ยนหัวกก ทันที - หมายเหตุ การใช้พัดลม ของลูกเล้า การเอาแผง กั้นลง

12 3. การตั้งหัวกก ก่อนการลงลูกไก่

13 4. การให้วัคซีน

14

15 การให้วัคซีนสามด่านน้อย

16 5. ระบบการเลี้ยง

17 6. การจับไก่

18 27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 ฝึกงานที่ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ ชื่อฟาร์ม วรรณ พรรณ ฟาร์ม เลขที่ 127 หมู่ 10 บ้านหนองบัวน้อย ต. หนองตูม อ. เมือง จ. ขอนแก่น

19 กิจกรรมในระยะเวลาการฝึกงานสุกร แม่พันธุ์ 1. เรียนรู้ระบบการจัดการฟาร์มระยะการ เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 2. การจัดเตรียมโรงเรือน 4. การให้วัคซีนสุกรแม่พันธุ์ และลูกสุกร 5. ระบบการเลี้ยง 6. การจับลูกสุกรเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นสุกร ขุนและการจัดการคัดทิ้งสุกรแม่พันธุ์

20 การจัดการเล้าผสม

21 การเช็คสัด การเช็คสัด คือการตรวจดูว่าสุกรที่เราผสมไปนั้น ตั้งท้องหรือไม่ ให้เริ่มตรวจตั้งแต่ 18 วันหลัง ผสม หากพบว่าสุกรที่ผสมไปกลับมาเป็นสัดให้ นำกลับมาผสมได้ทันที การกระตุ้นสัด คือ การกระตุ้นสุกรสาว สุกรหย่า นม หรือสุกรสาวที่รับเข้าแล้วเกิน 24 วันยังไม่ พบอาการเป็นสัด การกระตุ้นทำได้โดยขังสุกร ตกค้าง

22 การเช็คสัด การกระตุ้นสัด 07.00- 07.30 น.

23

24 การจัดชุดผสมเทียม และการผสมเทียมสุกร

25

26 การล้างทำความสะอาดแม่สุกร และ โรงเรือน

27 การให้อาหารสุกรในแต่ละช่วงอายุ การอุ้มท้อง อายุอุ้ม ท้อง ผอม (k g) พอ ดี อ้วนเบอร์ อาหาร หมายเหตุ 1-30 วัน 1.6-1.91.6 905 31-84 วัน 2.2-2.72.2 905 85- คลอด 2.7-3.52.7 907 แม่กำลัง คลอด 0.5907 แม่สุกร ส่วนใหญ่ ไม่ลุกกิน แม่คลอด 1- 2 วัน 1.5907 แม่คลอด 2 วันขึ้นไป 2.5-4 ให้แม่สุกร กินเต็มที่ ตามที่จะ กินได้

28 ขั้นตอนการทำเล้าคลอด

29 การจัดการกับลูกสุกรแรกเกิด 1 การทำคลอด 2 การให้วัคซีนธาตุเหล็กกับลูกสุกร 3 การตัดเคี้ยว 4 การตัดหาง 5 การหนีบเบอร์หู 6 การชั่งน้ำหนักลูกสุกร ( 3-4 กิโลกรัม )

30

31


ดาวน์โหลด ppt 1203 303 การฝึกงานสัตวศาสตร์ 3. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นายภาสกร พันธ์สุวรรณ 5212401779 นายชัชวาล อย่างสุข 5212450412 นายวุฒิพงษ์ บุญมี 5212451811.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google