งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์
05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 สัตว์

2 ปลา ตัวฉันอยู่ในน้ำ สีสวยล้ำตัวเรียวดี
05/04/2007 1 ตัวฉันอยู่ในน้ำ สีสวยล้ำตัวเรียวดี มีมากหลากสันสี บ้างมีเกล็ดมีหนังคลุม ปลา เฉลย

3 กุ้ง ฉันชอบงอตัว ดีดทั่วน้ำไป เปลือกแข็งหุ้มไว้ ใช้ขาว่ายน้ำ เฉลย 2
05/04/2007 2 ฉันชอบงอตัว ดีดทั่วน้ำไป เปลือกแข็งหุ้มไว้ ใช้ขาว่ายน้ำ กุ้ง เฉลย

4 ปู อยู่ในน้ำแน่แท้ แต่ก็ไม่ใช่จะว่าย
05/04/2007 3 อยู่ในน้ำแน่แท้ แต่ก็ไม่ใช่จะว่าย เดินตัวเอียงสัดส่าย ด้วยหลากขามีกล้ามหนีบ ปู เฉลย

5 หมึก ไม่ได้เป็นพวกปลา มีเนื้อหนาและขาวใน
4 05/04/2007 ไม่ได้เป็นพวกปลา มีเนื้อหนาและขาวใน มีหนวดอันยาวไว้ ว่ายน้ำไปได้ตามทาง หมึก เฉลย

6 หอย มีเปลือกแข็งเป็นบ้าน เดินไปนานกว่าจะถึง
05/04/2007 5 มีเปลือกแข็งเป็นบ้าน เดินไปนานกว่าจะถึง อยู่ตามลำน้ำบึง ไปจนถึงเขตทะเล หอย เฉลย

7 05/04/2007 ทายถูกกี่ข้อครับ


ดาวน์โหลด ppt ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google