งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05/04/2007 1 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05/04/2007 1 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 05/04/ ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 สัตว์

2 05/04/ เฉลย ตัวฉันอยู่ในน้ำ สีสวยล้ำตัวเรียวดี มีมากหลากสันสี บ้างมีเกล็ดมีหนังคลุม ปลา

3 05/04/ ฉันชอบงอตัว ดีดทั่วน้ำไป เปลือกแข็งหุ้มไว้ ใช้ขาว่ายน้ำ 2 เฉลย กุ้ง

4 05/04/ อยู่ในน้ำแน่แท้ แต่ก็ไม่ใช่จะว่าย เดินตัวเอียงสัดส่าย ด้วยหลากขามีกล้ามหนีบ 3 เฉลย ปู

5 05/04/ ไม่ได้เป็นพวกปลา มีเนื้อหนาและขาวใน มีหนวดอันยาวไว้ ว่ายน้ำไปได้ตามทาง 4 เฉลย หมึก

6 05/04/ มีเปลือกแข็งเป็นบ้าน เดินไปนานกว่าจะถึง อยู่ตามลำน้ำบึง ไปจนถึงเขตทะเล 5 เฉลย หอย

7 05/04/ ทายถูกกี่ข้อ ครับ


ดาวน์โหลด ppt 05/04/2007 1 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google