งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กบกบกบกบ. ลำตัวขณะกำลัง ว่ายท่ากบ 1. จังหวะการเคลื่อนไหว ของลำตัวขึ้น - ลง จะต้อง สัมพันธ์กับการใช้ แขนและขา 2. การเคลื่อนที่ของลำตัว เหมือนกับลูกคลื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กบกบกบกบ. ลำตัวขณะกำลัง ว่ายท่ากบ 1. จังหวะการเคลื่อนไหว ของลำตัวขึ้น - ลง จะต้อง สัมพันธ์กับการใช้ แขนและขา 2. การเคลื่อนที่ของลำตัว เหมือนกับลูกคลื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กบกบกบกบ

2 ลำตัวขณะกำลัง ว่ายท่ากบ 1. จังหวะการเคลื่อนไหว ของลำตัวขึ้น - ลง จะต้อง สัมพันธ์กับการใช้ แขนและขา 2. การเคลื่อนที่ของลำตัว เหมือนกับลูกคลื่น

3 การ ใช้ขา 1. ดึงซ่นเท้ามายังสะโพก งอเข่า และแยกเข่าออกเล็กน้อย 2. บิดฝ่าเท้าออกเล็กน้อย 3. ถีบเท้าออกไปโดยให้เข่าเป็นแกน ในการหมุน 4. ถีบเท้าจนเกือบสุดให้รวบฝ่าเท้า เข้าหากัน 5. การถีบจะต้องถีบออกพร้อมกัน และเหยียดให้สุดเท้า จึงจะเป็นการใช้เท้าที่สมบูรณ์แบบ

4

5 การสอนการใช้ขา 1. จับขอบสระถีบเท้า 2. โผคว่ำถีบเท้า 3. จับคิกบอร์ดถีบเท้า 4. นอนหงายถีบเท้า

6 การใช้ แขน 1. ดึงแขนออกพร้อมกดฝ่า มือลง 2. ให้ศอกอยู่สูงกว่าข้อมือ 3. งอศอกพร้อมรวบแขน ( ให้มีอัตราเร่งในจังหวะ รวบแขน ) 4. เหยียดแขนออกไป ข้างหน้าอย่ารวดเร็ว

7 การสอน การใช้แขน 1. การฝึกใช้แขนบนบก 2. การดึงแขนกบขาผีเสื้อ 3. การดึงแขนกบขาฟรีสไตล์ 4. การดึงแขนกบหนีบ Pull Bouy

8 1. เริ่มยกศรีษะจังหวะรวบแขน 2. หายใจเข้าจังหวะที่รวบศอกและยกไหล่ 3. ก้มศรีษะจังหวะเหยียดแขนออก การหายใจ

9 ความสัมพันธ์ ระหว่างแขน กับขา 1. ดึงแขนพร้อมกดลง 2. ดึงซ่นเท้าเข้าหาสะโพก 3. รวบแขนพร้อมยกศรีษะ 4. บิดฝ่าเท้าพร้อมถีบ 5. ถีบเท้าออกไปพร้อมเหยียดแขน ออกไปข้างหน้า

10 ปัญหาที่ พบ การว่ายอยู่กับที่ สาเหตุ 1. ชัดเข่า 2. ก้นโผล่น้ำ แก้ไข 1. ฝึกโดยการเหยียดแขนมาด้านหลัง 2. ดึงซ้นเท้ามาแตะปลายมือแล้วถีบออกไป

11 ปัญหาที่ พบ เงยหน้าหายใจ สาเหตุ 1. การหายใจผิดจังหวะกับการใช้แขน แก้ไข 1. หายใจเข้าให้เร็ว 2. ฝึกหาจังหวะการหายใจกับ การดึงแขนก่อน

12 ปัญหา ที่พบ การถีบขาออกไปตรงๆ สาเหตุ 1. ความยืดหยุ่นของข้อเท้า 2. ความแข็งแรงของขา แก้ไข 1. ฝึกถีบขากบหงาย 2. ฝึกถีบขาโดยการจับคิกบอร์ด

13 ปัญหาที่ พบ มีแรงต้านเวลาว่าย สาเหตุ 1. การดึงแขนมาข้างหลังมากเกินไป แก้ไข 1. มองมือทั้งสองตลอดเวลาโดยไม่ก้มมองตาม 2. ดึงแขนไม่เกินแนวหัวไหล่ 3. ดึงแขนเป็นวงเล็กๆแล้วค่อยๆเพิ่มให้ใหญ่ขึ้น

14 การออกตัว ท่ากบ 1. การกระโดดเหมือนท่าฟรีสไตล์ 2. การอยู่ใต้น้ำหลังจากเวลาออกตัว และกลับตัว กติกาอนุญาตให้ใช้แขนได้ 1 Stroke และถีบขาได้ 1 ครั้ง

15 การ กลับ ตัว 1. มือทั้งสองต้องแตะขอบสระพร้อมกัน ต่างระดับกันได้ 2. ดึงศอกข้างใดข้างหนึ่งออกส่วนมือ อีกข้างยังแตะพนังสระพร้อมชักเข่า 3. ผลักแขนข้างที่แตะผนังสระพร้อม เหวี่ยงแขนเหนือศรีษะไปข้างหน้า 4. มือทั้งสองประกบกันพร้อมถีบออกจากขอบสระในท่านอนตะแคง 5. ถีบขาออกพร้อมพลิกตัวในท่านอนคว่ำเหยียดตัวทำ สตรีมไลน์


ดาวน์โหลด ppt กบกบกบกบ. ลำตัวขณะกำลัง ว่ายท่ากบ 1. จังหวะการเคลื่อนไหว ของลำตัวขึ้น - ลง จะต้อง สัมพันธ์กับการใช้ แขนและขา 2. การเคลื่อนที่ของลำตัว เหมือนกับลูกคลื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google