งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to.. Predator’s Section บรรจง ศิริชุมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to.. Predator’s Section บรรจง ศิริชุมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to.. Predator’s Section บรรจง ศิริชุมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น

2 แมลงห้ำ (predator) - แมลงที่กินแมลงชนิดอื่นๆเป็นอาหาร - ตลอดวงจรชีวิต กินเหยื่อได้หลายตัว - มักจะมีขนาดใหญ่กว่าเหยื่อ

3 มวนตัวห้ำ  มวนพิฆาต  มวนเพชฌฆาต แมลงช้างปีกใส แมลงหางหนีบ แมลงห้ำ

4 Assassin bug มวนเพชฌฆาต Assassin bug มวนตัวห้ำ Stink bug มวนพิฆาต Stink bug Eocanthecona furcellata Sycanus collaris

5 ประโยชน์ มวนตัวห้ำ ควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชเกือบทุก ชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน คืบฝ้าย หนอนม้วนใบ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนหัวกะโหลก หนอนคืบละหุ่ง ฯลฯ

6 ระยะไข่ - - เป็นกลุ่ม ทรงกลม สีเทา เมื่อใกล้ฟักจะเป็นสีเหลืองส้ม - - จำนวน 8-70 ฟอง (เฉลี่ย 42) - - อายุไข่ 5-7 วัน มวนพิฆาต

7 ระยะตัวอ่อน - มี 5 วัย - - สีแดงสลับดำ - - อายุ ~ 18-22 วัน มวนพิฆาต

8 - - ขนาดลำตัว 1 - 1.5 ซม. - - บ่าทั้งสองข้างมีลักษณะเป็น หนามแหลมยื่นออกมา - - อายุประมาณ 20-30 วัน มวนพิฆาต ระยะตัวเต็มวัย วงจรชีวิต จากไข่จนถึงสิ้นอายุขัย ประมาณ 1 ½ - 2 เดือน

9 วงจรชีวิต 5-7 วัน 18-22 วัน 20-30 วัน

10 ระยะไข่ - - กลุ่มสีเหลือง ทรงยาวรี - - กลุ่มละ 20-230 ฟอง (เฉลี่ย 70 ฟอง) - - อายุไข่ 7-10 วัน

11 ระยะตัวอ่อน - รูปร่างคล้ายมด ตัวสีส้มแดง - ก่อนจะเข้าสู่ตัวเต็มวัย จะมี ขอบของส่วนท้องด้านข้างยื่น ขยายออกมาเหนือปีก - อายุเฉลี่ย 48 วัน

12 ตัวอ่อน มวน เพชฌฆาต

13 ระยะตัวเต็มวัย - - ลำตัว 2-2.5 ซม. - - อายุ ~ 30 วัน วงจรชีวิต - จากไข่จนถึงสิ้นอายุขัย ประมาณ 3 เดือน

14 ลักษณะการเข้าทำลายหนอน - - ใช้ปากแทงลงบนตัวหนอน - - ปล่อยสารพิษ ทำให้หนอนเป็นอัมพาต - - ดูดกินของเหลวในตัวหนอนจนหมด - - หนอนจะแห้งเหี่ยวเหลือแต่ผนังลำตัว

15 อัตราการปล่อย ก่อนปล่อย ให้สำรวจปริมาณศัตรูพืชในแปลงก่อน - พบหนอนในแปลงน้อย (1-2 ตัว/จุด) ปล่อยมวน 100 ตัว/ไร่ (ไม้ผล 100 ตัว/ต้น ) - พบหนอนในปริมาณสูง ปล่อยมวน 2,000 ตัว/ ไร่ (ไม้ผลปล่อย 2,000 ตัว/ต้น)

16

17 แมลงช้างปีกใส (Green Lacewings) Chrysopa basalis หรือ Mallada basalis

18 - เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย(ตัวอ่อน) เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว - ไข่และตัวหนอน วัย 1-2 ของหนอนผีเสื้อ หลายชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน ม้วนใบ หนอนชอนใบส้ม เป็นต้น ประโยชน์

19 ลักษณะการเจริญเติบโต ไข่ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย ดักแด้

20 วงจรชีวิต แมลงช้างปีกใส 3-5 วัน 14 วัน 7-10 วัน1 เดือน

21 ระยะไข่ - ทรงรี สีเขียวอ่อน ติดอยู่ที่ปลายก้าน - อายุไข่ 3 - 5 วัน

22

23 ระยะตัวอ่อน - - รูปร่างคล้ายลูกจระเข้ สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 0.8–1.0 ซม. - - อายุ ประมาณ 14 วัน

24

25 ระยะดักแด้ - ทรงกลม สีขาวปนเทา ขนาดใกล้เคียง กับเมล็ดข้าวฟ่าง อายุ 7 – 10 วัน

26 ระยะตัวเต็มวัย - - สีเขียวอ่อน ปีกบางโปร่งฉลุคล้ายลูกไม้ สีเขียว - - ลำตัวเรียว ยาวประมาณ 1.0 – 1.8 ซม. - - อายุประมาณ 1 เดือน

27

28 ลักษณะการทำลายศัตรูพืช - - เป็นตัวห้ำเฉพาะระยะที่เป็นตัวอ่อน - - กินทั้งไข่และตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืชหลาย ชนิด >>> เพลี้ยอ่อน - - เมื่อกินเหยื่อแล้วจะเอาซากของเหยื่อไว้บนหลัง - - ตัวเต็มวัยกินน้ำหวาน

29 ก่อนปล่อย ให้สำรวจปริมาณศัตรูพืชในแปลงก่อน - พบหนอนในแปลงน้อย (1-2 ตัว/จุด) ปล่อยมวน 100 ตัว/ไร่ (ไม้ผล 100 ตัว/ต้น ) - พบหนอนในปริมาณสูง ปล่อยมวน 2,000 ตัว/ ไร่ (ไม้ผล 2,000 ตัว/ต้น) อัตราการปล่อย

30

31 ชอบอาศัยตามที่มืดและชื้น หากินกลางคืน

32 - - กินไข่และหนอนขนาดเล็ก ของแมลงศัตรูพืช หลายชนิด เช่น หนอนเจาะลำต้นและยอด อ้อย หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย - - เพลี้ยอ่อน - - ไข่และตัวหนอนของด้วงกุหลาบ ประโยชน์

33 ชนิดสีดำ Euborellia sp. ชนิดสีน้ำตาล Proreus simulans

34 ชนิดสีดำ ชนิดสีน้ำตาล ถิ่นอาศัย สีลำตัว ปีก แพนหาง แปลงอ้อย สีดำ ไม่มีปีก เรียบ แปลงข้าวโพด สีน้ำตาล มีปีก เพศผู้ มีติ่งที่หาง

35 ลักษณะการเจริญเติบโต ไข่ ตัวอ่อนตัวเต็มวัย

36 ระยะไข่ - - ทรงกลม ผิวเรียบ สีขาวนวล - - วางไข่เป็นกลุ่มใต้ดิน - - ไข่ 1 กลุ่ม >> 30–40 ฟอง - - อายุไข่ 8–10 วัน

37 ระยะตัวอ่อน - - มีรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัย - - มี 3 วัย อายุ ~ 55 วัน

38 ระยะตัวเต็มวัย - - ลำตัวสีดำ ไม่มีปีก - - แพนหางเรียบสีดำ หนวดแบบเส้นด้าย - - อายุ ~ 90 วัน

39 เพศผู้ ขนาด - เล็กกว่า หนวด -13 ปล้อง สีดำ (11+12 มีสีขาว) แพนหาง - เรียบ สีดำ เพศเมีย ขนาด - ใหญ่กว่า หนวด - 16 ปล้อง สีดำ (12+13 สีขาว) แพนหาง – เรียบสีดำ ใหญ่ แข็งแรง

40 การทำลายเหยื่อ - - เหยื่อที่เป็นหนอน จะใช้แพนหางหนีบ จน หนอนตายแล้วกัดกินเป็นอาหาร - - ถ้ากินอิ่มแล้ว หากพบหนอน จะใช้แพนหาง หนีบจนหนอนตายแล้วทิ้งและไปหนีบหนอน ตัวใหม่โดยไม่กินเหยื่อ - - เพลี้ยอ่อน จะใช้ปากกัดกินโดยตรง

41 พฤติกรรมของตัวเมีย - ตัวเมียจะเฝ้าไข่อยู่ ตลอดเวลา ถ้าไข่ถูก รบกวน จะย้ายไข่ไปซ่อน ที่อื่น แต่ถ้าไข่ยังถูก รบกวนอยู่อีก ก็จะกินไข่ ของมันเองจนหมด

42 อัตราการใช้ - 100 – 2,000 ตัว/ไร่ (ขึ้นกับปริมาณศัตรูพืชในแปลงปลูกพืช) - ปล่อย 1 – 2 ครั้ง/ฤดูกาลปลูก

43

44 - - เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง - - ไข่ของหนอนผีเสื้อ - - แมลงที่มีลำตัวอ่อนนุ่มขนาดเล็ก ด้วงเต่าตัวห้ำ ประโยชน์

45 ด้วงเต่าตัวห้ำ ด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus

46 ด้วงเต่าลายสมอ Coccinella transversalis

47 ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor

48 ด้วงเต่าลายจุด Harmonia octomaculata

49 ลักษณะการเจริญเติบโต ไข่ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย ดักแด้

50 ระยะไข่ - - เป็นกลุ่มเรียงกันเป็นระเบียบ - - สีเหลือง ทรงรี คล้ายลูกรักบี้ - - อายุไข่ ประมาณ 2 วัน

51 ระยะตัวอ่อน - - ลำตัวแบนหัวท้ายเรียว - - ลำตัวมีปุ่มหนามอ่อนๆ - - อายุประมาณ 7 - 9 วัน

52 ระยะดักแด้ - - สีครีมหรือสีเหลืองอมส้ม - - มีระยางค์ส่วนขาและปีกเจริญอยู่ภายนอกลำตัว - - อายุประมาณ 2 วัน

53 ระยะตัวเต็มวัย - - รูปครึ่งวงกลมหรือรูปไข่ ลำตัวโค้งนูน เป็นมันเรียบ - - มีหลายสี>>เหลืองอ่อน เหลืองแก่ สีส้มหรือสีชมพู - - ปีกคู่แรกมีลายหยักเป็นคลื่น ปลายปีกมีแต้ม วงกลมสีดำ ข้างละ 1 จุด ขอบด้านล่างของปีกมี แถบสีดำยาวตลอดขอบของปีก - - อายุประมาณ 1 เดือน

54 การขนส่ง/เก็บรักษาแมลงห้ำ   ควรนำไปปล่อยในแปลงทันทีหรือเร็วที่สุด   มีอาหารเพียงพอจนถึงเวลาปล่อย (กินกันเอง ถ้าอาหารไม่เพียงพอ)   เก็บในที่ร่ม เย็น อากาศถ่ายเทสะดวก   เขตปลอดมด

55 การปล่อยแมลงห้ำ - ปล่อยเป็นจุดๆ ให้กระจายไปทั่วทั้ง แปลงปลูก - - หลีกเลี่ยงช่วงที่แสงแดดจัด - - งดการพ่นสารเคมีกำจัดแมลง

56 ..The End..


ดาวน์โหลด ppt Welcome to.. Predator’s Section บรรจง ศิริชุมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google