งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีทาง การศึกษา. โครงการจัดการศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน ดาวเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีทาง การศึกษา. โครงการจัดการศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน ดาวเทียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีทาง การศึกษา

2 โครงการจัดการศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน ดาวเทียม

3 ความเป็นมา กรมสามัญศึกษาประสบปัญหาการขาดแคลน ครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และ โรงเรียนที่อยู่บริเวณชายแดน มีนักเรียน 1,000 คน ต่อครู 20 คน ขณะที่ครูมัธยมใน อำเภอต่างๆ มี 70-100 คน ( วุฒิปริญญาตรีถึง ปริญญาโท ) ต่อนักเรียน 1,000 คน ใน โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดมีครู 185-200 กว่าคน ( วุฒิปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ) ต่อ นักเรียน 3,800 คน ถึง 4,000 คน กรมสามัญ ศึกษาพยายามแก้ไขสถานการณ์ตลอดมา

4 ต่อมานายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการ พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้จัดการโรงเรียนวังไกล กังวลและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ ได้หารือประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมสามัญศึกษาใน การถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมจาก โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน อันเป็นโรงเรียนราษฎร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยพัฒนามาตามลำดับจน เป็นโรงเรียนตัวอย่าง เป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีกาญจนา ภิเษกเมื่อปี 2539 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนีที่พระราชทานพระมหา กรุณาธิคุณแก่โรงเรียนวังไกลกังวลโดยทรงแนะนำให้ สอนวิชาชีพ เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู อุปกรณ์ คู่มือ และตารางการเรียนการสอน รวมถึงการแก้ปัญหา มาตรฐานของสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเขตเมืองและชนบทห่างไกลจึงได้ติดตั้ง อุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาใน สังกัดกรมสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 2. ขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาทั่วประเทศให้ ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน ปลาย ( ม.1- ม.6)

6

7 โครงการ One Tablet PC Per Child

8 หลักสำคัญและประโยชน์ของการให้ คอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน ■ เป็น การให้เครื่องมือเพื่อให้นักเรียนสร้างนิสัยเรียนรู้ด้วยตนเอง อันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ต้นทุนต่ำสุด ดีกว่าไปจ่ายเงินอุดหนุน เรียนฟรี ( เหมือนการช่วยคนจน ควรสอนหากินและให้เครื่องมือ ไม่ใช่ไปแจกอาหารเป็นครั้งๆ ) ■ เป็นการสร้างรากฐานเตรียมเด็กไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลและ Hitech ครั้งใหญ่ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ทั้งในเมืองและชนบท ไม่ใช่ทำทีละนิด กระปริกระปรอย ■ ความน่าสนใจของเนื้อหาดิจิตอล จะช่วยเพิ่มนิสัยการรักการ อ่านและการค้นคว้าเรียนรู้ของนักเรียนได้มาก ■ ไม่ต้องแบบหนังสือเรียนหนัก จนเด็กมือด้านหลังแอ่น ■ เป็นวิธีที่ถูกกว่าและแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ ทั้งโรงเรียนและที่บ้าน ■ เพราะฐานผู้ใช้และปริมาณใช้งานจำนวนมากที่เกิดขึ้น จะช่วย สร้างอุตสาหกรรมซอฟ์ทแวร์ไทย ตลาดซื้อขายโปรแกรม (Market) ช่วยสร้างนักเขียนและขยายธุรกิจซอฟ์ทแวร์และเว็บ ของไทยให้เติบโตและส่งออก

9

10

11 สมาชิก นางสาววรวรรณ อินสุวรรณ รหัส 541121334 นายมั่นชัย ไม้หอม รหัส 541121306 นางสาวชนิดา นุตเวช รหัส 541121318 นางสาวธนิษฐา หล้ามูลสาย รหัส 541121319 นางสาวพิมพ์วิภา สารอินสี รหัส 541121304 นางสาวอรณี สารพัด รหัส 541121330 คณะครุศาสตร์ เอกวิชา ภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีทาง การศึกษา. โครงการจัดการศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน ดาวเทียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google