งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท. สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือ น รายการ ร้องเรีย น ขอ ความ ช่วยเห ลือ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท. สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือ น รายการ ร้องเรีย น ขอ ความ ช่วยเห ลือ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท

2 สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือ น รายการ ร้องเรีย น ขอ ความ ช่วยเห ลือ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม เส้นทาง น้ำท่วม สอบถาม เส้นทาง เลี่ยงการ ชุมนุม สอบถาม เบอร์ โทรศัพท์ อื่น ม. ค. 56 1804700336 ก. พ. 56 313300300 มี. ค. 56 404000240 เม. ย. 56 056600367 พ. ค. 56 814500540 มิ. ย. 56 1505000550

3 ประจำเดือนรายการร้องเรียน ขอความ ช่วยเหลื อ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม เส้นทาง น้ำท่วม สอบถาม เส้นทางเลี่ยง การชุมนุม สอบถาม เบอร์ โทรศัพท์ อื่นๆ ก. ค. 56 1963100401 ส. ค. 56 212240653 ก. ย. 56 45403611340 ต. ค. 56 6170 1,443 92913 พ. ย. 56 425626333015 สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท

4

5

6

7 สำนักอำนวยความ ปลอดภัย กรมทางหลวง ชนบท กรมทางหลวง ชนบท

8 การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ระหว่างวันวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 – วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2557 “ ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ”

9 “ ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลด อุบัติเหตุ ” 1. หัวข้อหลักใน การรณรงค์ 2. ช่วงเวลาการ รณรงค์ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ กับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ กับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 3. เป้าหมายการ ดำเนินการ 4. แนวทางการ ดำเนินงาน

10 จบจบจบจบ กา ร นำ เสน อ

11 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2557 แผนงานการให้บริการและ อำนวยความสะดวก

12 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท แผนงานด้านความ มั่นคง  เฝ้าระวังสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานภูมิพล ๑ และ ๒ และถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จาก กล้อง CCTV รวม 71 ตัว  จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางสู่จุด ยุทธศาสตร์สำคัญ แผนงานด้านความ ปลอดภัย  เตรียมพร้อมเส้นทางโดยตรวจสอบความปลอดภัยทาง ถนน (RSA)  หยุดดำเนินการก่อสร้าง และเปิดเส้นทางให้สัญจรได้  จัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้การช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัด  ปรับปรุงเส้นทางที่เคยเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่ผ่าน มา  ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุกระจายเสียง FM สวพ. 91 แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2557

13 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท  เพื่อจัดให้บริการและอำนวยความสะดวกและปลอดภัย กับผู้ใช้ทางหลวงชนบท  เพื่อป้องกันความสูญเสียจากการเดินทางบนทางหลวง ชนบท  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นรวมถึงความมั่นคงและปลอดภัย สูงสุด  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดี เพื่อป้องกันและลด ปัญหาอุบัติเหตุ  บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตลอดการเดินทาง  ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อย ที่สุด แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2557 แผนงานด้านความ มั่นคง แผนงานด้านความ ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท. สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือ น รายการ ร้องเรีย น ขอ ความ ช่วยเห ลือ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google