งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท. สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือ น รายการ ร้องเรีย น ขอ ความ ช่วยเห ลือ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท. สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือ น รายการ ร้องเรีย น ขอ ความ ช่วยเห ลือ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท

2 สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือ น รายการ ร้องเรีย น ขอ ความ ช่วยเห ลือ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม เส้นทาง น้ำท่วม สอบถาม เส้นทาง เลี่ยงการ ชุมนุม สอบถาม เบอร์ โทรศัพท์ อื่น ม. ค ก. พ มี. ค เม. ย พ. ค มิ. ย

3 ประจำเดือนรายการร้องเรียน ขอความ ช่วยเหลื อ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม เส้นทาง น้ำท่วม สอบถาม เส้นทางเลี่ยง การชุมนุม สอบถาม เบอร์ โทรศัพท์ อื่นๆ ก. ค ส. ค ก. ย ต. ค , พ. ย สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท

4

5

6

7 สำนักอำนวยความ ปลอดภัย กรมทางหลวง ชนบท กรมทางหลวง ชนบท

8 การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ระหว่างวันวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 – วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2557 “ ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ”

9 “ ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลด อุบัติเหตุ ” 1. หัวข้อหลักใน การรณรงค์ 2. ช่วงเวลาการ รณรงค์ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ กับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดลง เมื่อเปรียบเทียบ กับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป้าหมายการ ดำเนินการ 4. แนวทางการ ดำเนินงาน

10 จบจบจบจบ กา ร นำ เสน อ

11 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2557 แผนงานการให้บริการและ อำนวยความสะดวก

12 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท แผนงานด้านความ มั่นคง  เฝ้าระวังสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานภูมิพล ๑ และ ๒ และถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จาก กล้อง CCTV รวม 71 ตัว  จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางสู่จุด ยุทธศาสตร์สำคัญ แผนงานด้านความ ปลอดภัย  เตรียมพร้อมเส้นทางโดยตรวจสอบความปลอดภัยทาง ถนน (RSA)  หยุดดำเนินการก่อสร้าง และเปิดเส้นทางให้สัญจรได้  จัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้การช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัด  ปรับปรุงเส้นทางที่เคยเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่ผ่าน มา  ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุกระจายเสียง FM สวพ. 91 แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2557

13 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท  เพื่อจัดให้บริการและอำนวยความสะดวกและปลอดภัย กับผู้ใช้ทางหลวงชนบท  เพื่อป้องกันความสูญเสียจากการเดินทางบนทางหลวง ชนบท  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นรวมถึงความมั่นคงและปลอดภัย สูงสุด  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดี เพื่อป้องกันและลด ปัญหาอุบัติเหตุ  บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตลอดการเดินทาง  ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อย ที่สุด แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวงชนบท ช่วง เทศกาลปีใหม่ 2557 แผนงานด้านความ มั่นคง แผนงานด้านความ ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท. สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือ น รายการ ร้องเรีย น ขอ ความ ช่วยเห ลือ สอบถาม เส้นทาง ทั่วไป สอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google