งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา
“ยินดีต้อนรับ”

2 โรคที่พบในชุมชน 5 อันดับแรก (ปี 2551)
1. โรคระบบทางเดินหายใจ % 2. โรคระบบทางเดินอาหาร % 3. โรคระบบผิวหนัง % 4. โรคระบบกล้ามเนื้อ % 5. โรคระบบไหลเวียน %

3 ผลการดำเนินงาน ปี 2553 (ตุลาคม –พฤศจิกายน 2553)

4 จำนวนผู้รับบริการจำแนกรายเดือน ปี 2553

5 จำนวนผู้รับบริการแยกสิทธิ์ ปี 2553

6 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วย แยกสิทธิ จำแนกรายเดือน

7 โรค 5 อันดับแรก จำแนกรายเดือน

8 ผลคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำแนกรายเดือน
เป้าหมาย = 2842 ผลงาน =577 คิดเป็น% 20.30

9 ผลการคัดกรองโรคเบาหวาน จำแนกรายเดือน
4.57 เป้าหมาย = 2,842 ผลงาน =577 คิดเป็น %20.30

10 ผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำแนกรายเดือน
เป้าหมาย =1,452 ผลงาน =69 คิดเป็น % 4.75

11 ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านม จำแนกรายเดือน
4.76 เป้าหมาย = 1,535 ผลงาน =330 คิดเป็น %21.15

12 ผลการคัดกรองอัมพฤกษ์อัมพาต จำแนกรายเดือน
26.05 เป้าหมาย = 380 ผลงาน =163 คิดเป็น % 42.90

13 การประเมินโภชนาการ/พัฒนาการเด็ก 0-72 เดือน จำแนกรายงวด
เป้าหมาย = 318 ผลงาน = 295 คิดเป็น % 92.76

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google