งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สุขภาพชุมชนกุ โบร์รวมใจ “ ยินดีต้อนรับ ” เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา 31-3-2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สุขภาพชุมชนกุ โบร์รวมใจ “ ยินดีต้อนรับ ” เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา 31-3-2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุ โบร์รวมใจ “ ยินดีต้อนรับ ” เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา 31-3-2553

2 โรคที่พบในชุมชน 5 อันดับ แรก ( ปี 2551) 1. โรคระบบทางเดินหายใจ 31.83% 2. โรคระบบทางเดินอาหาร 9.75% 3. โรคระบบผิวหนัง 9.57% 4. โรคระบบกล้ามเนื้อ 8.55% 5. โรคระบบไหลเวียน 8.43%

3 ผลการดำเนินงาน ปี 2553 ( ตุลาคม – พฤศจิกายน 2553) ผลการดำเนินงาน ปี 2553 ( ตุลาคม – พฤศจิกายน 2553)

4 จำนวนผู้รับบริการจำแนกราย เดือน ปี 2553

5 จำนวนผู้รับบริการแยกสิทธิ์ ปี 2553

6 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วย แยกสิทธิ จำแนกรายเดือน

7 โรค 5 อันดับแรก จำแนกรายเดือน

8 ผลคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำแนกรายเดือน เป้าหมาย = 2842 ผลงาน =577 คิดเป็น % 20.30

9 ผลการคัดกรองโรคเบาหวาน จำแนก รายเดือน 4.57 เป้าหมาย = 2,842 ผลงาน =577 คิดเป็น %20.30

10 ผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำแนกรายเดือน เป้าหมาย =1,452 ผลงาน =69 คิดเป็น % 4.75

11 ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านม จำแนก รายเดือน 4.76 เป้าหมาย = 1,535 ผลงาน =330 คิดเป็น %21.15

12 ผลการคัดกรองอัมพฤกษ์อัมพาต จำแนกรายเดือน 26.05 เป้าหมาย = 380 ผลงาน =163 คิดเป็น % 42.90

13 การประเมินโภชนาการ / พัฒนาการ เด็ก 0-72 เดือน จำแนกรายงวด เป้าหมาย = 318 ผลงาน = 295 คิดเป็น % 92.76

14


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สุขภาพชุมชนกุ โบร์รวมใจ “ ยินดีต้อนรับ ” เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา 31-3-2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google