งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet Service Privider ISP. ผู้จัดทำ นางสาวกุลธิดา เพชร์ เชิด เลขที่ 2 นางสาวณัฐนันท์ พา ใจอ่อน เลขที่ 31 นางสาวธนาภรณ์ คำมุง คุณ เลขที่ 36 ปี 1 ห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet Service Privider ISP. ผู้จัดทำ นางสาวกุลธิดา เพชร์ เชิด เลขที่ 2 นางสาวณัฐนันท์ พา ใจอ่อน เลขที่ 31 นางสาวธนาภรณ์ คำมุง คุณ เลขที่ 36 ปี 1 ห้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet Service Privider ISP

2 ผู้จัดทำ นางสาวกุลธิดา เพชร์ เชิด เลขที่ 2 นางสาวณัฐนันท์ พา ใจอ่อน เลขที่ 31 นางสาวธนาภรณ์ คำมุง คุณ เลขที่ 36 ปี 1 ห้อง ก

3 ISP ห รือ Internet Service Privider คือศูนย์ให้บริการเชื่อมต่อ ติดต่อสื่อสารเข้าสู่ระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อ ท่านสมัครเป็นสมาชิกกับ ศูนย์บริการนั้น ๆ ก็จะมี รหัสผ่านที่จะเข้าสู่ระบบของ อินเตอร์เน็ตได้

4 ความสำคัญของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้าหรือ ISP (Internet Service Providers) ถือเป็นกระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ต ISP เป็น ผู้บริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่ใช้ ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตซึ่งเรียกกันว่า เซิร์ฟเวอร์ (Servers) เซิร์ฟเวอร์ถือเป็นจุดผ่านเข้าสู่อินเทอร์เน็ตสำหรับ ผู้ใช้บริการทั้งหลาย

5 ISP ให้บริการต่อสาย (dial-up access) เข้าไปสู่อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ เข้าถึงกลุ่มข่าว (newsgroups) อีเมล์หรือ ห้องสนทนา (chat) ได้ ผู้ใช้บริการสามารถ บันทึกข้อมูลแบบอัพโหลด หรือดาวน์โหลด โดยวิธีการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต และ ISP เป็นผู้ให้บริการกลไกสำหรับการแลกเปลี่ยน ข้อมูลเหล่านี้ หากมีใครต้องการสร้าง เว็บไซต์ของตนเอง ISP จะเป็นผู้จัดสรรเนื้อ ที่และให้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง

6 เมื่อมีคนขอผ่านเข้าไปดู ISP จะเป็นผู้ กำหนดหมายเลขที่อยู่ไอพี (IP - Internet Protocol) ให้แก่คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องที่ใช้บริการที่อยู่ไอพี (IP Address) นี้คือหมายเลขประจำตัวของ เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้บริการ อินเทอร์เน็ต และเป็นตัวบอกเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ว่าจะค้นหา คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ที่ไหน

7 ISP มีระบบเก็บบันทึก IP Address และชื่อที่อยู่ของสมาชิกที่ใช้บริการ ซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญที่จะสืบสาวไปถึงตัวนักล่อลวงเด็กทาง อินเทอร์เน็ตได้ แม้ว่าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตส่วน ใหญ่นิยมจ่ายค่าบริการโดยบัตรเครดิตหรือให้ส่ง ใบเสร็จรับเงินไปตามที่อยู่บ้าน ซึ่งทำให้ทราบ หลักฐานของผู้ใช้บริการ แต่มีหลายครั้งที่ ผู้ใช้บริการจำนวนมากก็ใช้ระบบการจ่ายล่วงหน้า หรือหลายคนใช้การส่งตั๋วแลกเงินหรือใช้การส่ง เอกสารผ่านที่อยู่ทางตู้โปรษณีย์ ทำให้ไม่สามารถ สืบค้นหลักฐานของผู้ใช้บริการได้

8 ผู้เลือกใช้บริการ จำเป็นต้องศึกษาว่า ISP นั้นมีสายสัญญาณหลักที่เร็ว หรือมีประสิทธิภาพสูง มากเพียงใด มีสมาชิกใช้บริการมากน้อยขนาด ไหน เพราะปัจจัยต่างๆเหล่านี้ จะมีผลต่อความเร็ว ในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย โดยวิธีการสมัครสมาชิกนั้น เราสามารถ โทรศัพท์ติดต่อไปยัง ISP ที่ให้บริการต่าง ๆ ซึ่ง เราสามารถ เลือกรับบริการได้ 2 วิธี คือ หลักการ พิจารณา ISP

9 ซื้อชุดอินเทอร์เน็ต สำเร็จรูปตามร้าน ทั่วไปไปใช้ สมัครเป็นสมาชิกรายเดือน โดยใช้ วิธีการติดต่อเข้าไปยัง ISP โดยตรง ซึ่งวิธีการ และรายละเอียด ในการ ให้บริการของแต่ละที่นั้น จะแตกต่างกัน ไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการของ ISP รายนั้น ๆ จะกำหนด

10


ดาวน์โหลด ppt Internet Service Privider ISP. ผู้จัดทำ นางสาวกุลธิดา เพชร์ เชิด เลขที่ 2 นางสาวณัฐนันท์ พา ใจอ่อน เลขที่ 31 นางสาวธนาภรณ์ คำมุง คุณ เลขที่ 36 ปี 1 ห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google