งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ขนมฝรั่งกุฎีจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ขนมฝรั่งกุฎีจีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ขนมฝรั่งกุฎีจีน
นาย / นางสาวเรียนเด่น ดีไซน์โดน นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557

2 ข้อมูลสินค้าหรือองค์กร
กุฎีจีนเป็นย่านชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา ภายใต้ความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา คนในชุมชนที่ประกอบไปด้วยชาวจีน อินเดีย และยุโรป ที่อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 200 ปี  ขนมฝรั่งกุฎีจีน เป็นขนมโบราณสมัยอยุธยาที่ทำสืบต่อกันมาเรื่อยๆ ปัจจุบันทำอยู่ที่ชุมชนกุฎีจีน เป็นขนมลูกผสมระหว่างจีนกับฝรั่ง ตัวขนมเป็นตำรับของโปตุเกส ขณะที่หน้าของขนมเป็นจีน ซึ่งประกอบด้วยฝักเชื่อม ชาวจีนเชื่อว่ารับประทานแล้วจะร่มเย็น น้ำตาลทรายทานแล้วจะมั่งคั่ง นอกจากนี้ยังมีลูกพลับอบแห้งและลูกเกด ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีราคาและมีคุณค่าทางอาหาร แม้ขนมฝรั่งหน้าตากระเดียดมาทางขนมเค้ก แต่ด้วยสูตรพิเศษที่สืบทอดมาแต่โบราณจะใช้เพียงไข่ แป้งสาลี และน้ำตาลทรายแดงเท่านั้น ไม่มีส่วนผสมของเนยนม ยีสต์ ผงฟู และสารกันบูด เมื่ออบด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะ จะได้ขนมรสชาติกรอบนอกนุ่มในพอดิบพอดี ยากที่จะเลียนแบบ นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557

3 นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557
ปัญหาที่พบ 1. บรรจุภัณฑ์เดิมขาดคุณสมบัติในการปกป้องสินค้าจากความชื้นและการเก็บในสต็อกสินค้า 2. สินค้ายังไม่มีบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่จูงใจผู้บริโภค 3. บรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เดิมไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557

4 นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557
แนวทางแก้ไขปัญหา 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ปกป้องสินค้าจากความชื้นและจัดเก็บในสต็อกสินค้าได้ง่ายขึ้น 2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ทันสมัย ดึงดูดใจผู้บริโภค 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคในสมัยปัจจุบัน เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับขนมฝรั่งกุฎีจีน ที่สามารถปกป้องสินค้าจากความชื้น และจัดเก็บในสต็อกสินค้าได้ง่ายขึ้น 2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้ขนมฝรั่งกุฎีจีน เพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ทันสมัย ดึงดูดใจผู้บริโภค 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคในสมัยปัจจุบัน เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ เหมาะกับการจำหน่ายจำนวนมากๆ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557

6 นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557
กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริโภคในกรุงเทพฯและปริมณฑล ชาย – หญิง อายุ 18 – 35 ปี 2. นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย - ต่างชาติ 3. จำหน่ายในชุมชน งานประจำปี งานแสดงสินค้าโอท็อป ร้านสะดวกซื้อ 4. ผู้บริโภคที่ชอบแนวทางอนุรักษ์ ย้อนยุค บรรยากาศแบบไทย ๆ นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557

7 นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557
ขอบเขตของการออกแบบ 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นในสำหรับบรรจุสินค้าแบบแยกหน่วย 2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสำหรับบรรจุสินค้าแบบรวมหน่วย 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งและดิสเพลย์สินค้า 4. ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมี 7 รสชาติ คือ รสดั้งเดิม รสลูกเกด รสมะพร้าว รสมะม่วง รสไข่เค็ม รสลูกบัว รสถั่วแดง มี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 5. ออกแบบป้ายบอกประเภทสินค้าและราคา สำหรับใช้กับร้านค้าปลีก นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557

8 ภาพตัวอย่างสินค้าหรืองานออกแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ
นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 / 2557


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ขนมฝรั่งกุฎีจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google