งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เค้ก (cake) เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มักจะมีลักษณะหวาน และผ่านกระบวนการอบ ซึ่งจะทำมาจากแป้ง, น้ำตาล และ ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่, แป้งสาลี, ผัก, ผลไม้ที่ให้รส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เค้ก (cake) เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มักจะมีลักษณะหวาน และผ่านกระบวนการอบ ซึ่งจะทำมาจากแป้ง, น้ำตาล และ ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่, แป้งสาลี, ผัก, ผลไม้ที่ให้รส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เค้ก (cake) เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มักจะมีลักษณะหวาน และผ่านกระบวนการอบ ซึ่งจะทำมาจากแป้ง, น้ำตาล และ ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่, แป้งสาลี, ผัก, ผลไม้ที่ให้รส หวานหรือเปรี้ยว เป็นต้น หรือส่วนประกอบที่มีไขมัน เช่น เนย, ชีส, ยีสต์, นม, เนยเทียม เป็นต้น และนิยม รับประทานเป็นของหวานและฉลองในเทศกาลต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเกิดและวันแต่งงาน ซึ่งในโลกมี ตำรับหรือสูตรการทำเค้กเป็นจำนวนมาก อีกทั้งตำรับการทำ เค้กบางสูตรก็มีการสืบทอดการทำเป็นเวลาหลายศตวรรษ และเค้กนั้นยังเป็นอาหารหวานที่นิยมไปทั่วโลกอีกด้วย ปัจจุบันมีผู้สนใจที่อยากจะเรียนทำเค้กเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ มากมาย อย่างเช่น เรียนเพื่อที่จะนำมาประกอบอาชีพเปิดร้าน เค้ก เป็นต้น ความหมาย

3 ประวัติของขนมเค้ก “ ขนมเค้ก ” (cake) เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มักจะมีรสหวานและ ผ่านกระบวนการอบ ซึ่งจะทำมาจากแป้ง น้ำตาล และส่วนประกอบ อื่นๆ เช่น ไข่ ผัก และผลไม้ที่ให้รสหวานหรือเปรี้ยว หรือ ส่วนประกอบที่มีไขมัน เช่น เนย ชีส ยีสต์ นม เป็นต้น และนิยม รับประทานเป็นของหวาน และฉลองในเทศกาลต่าง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในวันเกิดและวันแต่งงาน ซึ่งในโลกมีตำรับหรือสูตรการทำ เค้กเป็นจำนวนล้านๆ สูตร ขนมเค้กมีหลากหลายชนิด อาทิ ชีสเค้ก ฟรุตเค้ก แพนเค้ก เค้กเนยสด และแยมโรล เป็นต้น

4 ขนมเค้ก มีรากศัพท์มาจากภาษาของชาวไวกิ้ง (Old Norse word) มาจากคำว่า “kaka” ประวัติเริ่มจากปี ค. ศ. 1843 นักเคมีชาวอังกฤษชื่อ อัลเฟรดเบิร์ด (Alfred Bird 1811- 1878) ได้ค้นพบ “ ผงฟู ” (baking powder) ขึ้น ทำให้เขา สามารถทำขนมปังชนิดที่ไม่มียีสต์ได้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ภรรยาของเขา (Elizabeth) เป็นโรคภูมิแพ้อาหารที่มี ส่วนผสมของไข่และยีสต์

5 1. เค้กเนย (butter cake) 2. เค้กสปองจ์ (Sponge cake) 3. เมอแรงก์เค้ก (merinque cake) 4. ชีสเค้ก (Cheesecake) 5. เค้กไข่ (unshortened cake หรือ Foam – type cake) 6. เค้กชิฟฟอน (Chiffon Cake หรือ Combination Type Cake) ประเภทของขนมเค้ก

6 1. เค้กเนย (butter cake) เป็นเค้กที่มีไขมันสูง การขึ้นฟูของเค้กประเภทนี้เกิดจากอากาศที่ ได้จากการตีเนยกับน้ำตาล โดยไขมันจะเก็บอากาศไว้ ซึ่งจะ ขยายตัวในระหว่างการอบ เค้กประเภทนี้ได้แก่ ไวท์เค้ก ช็อกโกแลตเค้ก ฟรุ้ตเค้ก

7 2. เค้กสปองจ์ (Sponge cake) เค้กชนิดนี้ขึ้นฟูด้วยไข่ คุณภาพของไข่จะมีผลต่อการทำสปันจ์เค้ก มาก ไข่ที่สดและใหม่จะมีความคงตัวกว่า ไข่อุณหภูมิห้องจะตีได้ ปริมาณที่มากกว่าไข่ที่เย็น เค้กนี้จะนำส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นเนย ละลายตีรวมกันโดยเพิ่มสารเสริมคุณภาพ ตีจนส่วนผสมขึ้นฟูจึงใส่ เนยละลาย

8 3. เมอแรงก์เค้ก (merinque cake) เค้กกลุ่มนี้ใช้เฉพาะไข่ขาวเพียงอย่างเดียว เนื้อเค้กจะเบาๆ เช่น แองเจิลเค้ก

9 4. ชีสเค้ก (Cheesecake) เป็นขนมที่มีส่วนผสมหลักคือ ครีมขีส ไข่ น้ำตาล นม ผสมให้เข้กัน แล้วนำไปใส่ครัสต์ หรือจานขนมปังอบกรอบบด จริง ๆ แต่ที่ไม่ เรียกว่าชีสพายเพราะไม่ต้องนำไปอบ

10 5. เค้กไข่ (unshortened cake หรือ Foam – type cake) เป็นเค้กที่ไม่มีไขมันในส่วนผสม เนื้อเค้กและปริมาตรของเค้ก ขึ้นอยู่กับการขยายตัวของไข่ขาวที่นำมาตีจนเป็น ฟองซึ่งจะ เก็บอากาศเข้าไว้ในระหว่างการตีไข่ ทำให้เค้กขยายตัวหรือ ขึ้นฟูในระหว่างการอบ การทำเค้กประเภทนี้ควรทำด้วยความ ระมัดระวัง เพราะฟองที่เกิดจากการตีไข่ขาวนั้นอ่อนตัว ไม่ เหมือนเค้กเนย

11 6. เค้ก ชิฟฟอน (Chiffon Cake หรือ Combination Type Cake) เค้กที่มีลักษณะผสมของเค้กเนยและเค้กไข่ คือ มีโครงสร้างที่ ละเอียดของเค้กไข่ และมีเนื้อเค้กที่มันเงาของเค้กเนย ต่างจากเค้ก เนยตรงชิฟฟอนเค้กใช้น้ำมันพืชแทนเนยหรือมาการีนในเค้กเนย และวิธี การทำผสมระหว่างเค้กเนยและเค้กไข่

12 ที่มา http://whitepokerpiyo.wordpress.com/2012/0 1/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0% E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8 %B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E 0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9% 80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81/

13 http://ks19917ns.wordpress.com/category/%E 0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9% 80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81/%E0 %B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8 0%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0% B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99 %E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B 9%89%E0%B8%81/

14


ดาวน์โหลด ppt เค้ก (cake) เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มักจะมีลักษณะหวาน และผ่านกระบวนการอบ ซึ่งจะทำมาจากแป้ง, น้ำตาล และ ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่, แป้งสาลี, ผัก, ผลไม้ที่ให้รส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google