งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9 นาย ธวัชชัย สว่างจิตร์ ม.4/4 เลขที่ 16 นางสาว ชรันดา คงขำ ม.4/4 เลขที่ 17 นางสาว ชิดชนก สรรพศรี ม.4/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9 นาย ธวัชชัย สว่างจิตร์ ม.4/4 เลขที่ 16 นางสาว ชรันดา คงขำ ม.4/4 เลขที่ 17 นางสาว ชิดชนก สรรพศรี ม.4/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9 นาย ธวัชชัย สว่างจิตร์ ม.4/4 เลขที่ 16 นางสาว ชรันดา คงขำ ม.4/4 เลขที่ 17 นางสาว ชิดชนก สรรพศรี ม.4/4 เลขที่ 18 นางสาว อิศริยา ทัศนา ม.4/4 เลขที่ 24 นางสาว ณัฐธิดา ลอยประเสริฐ ม.4/4 เลขที่ 30 นางสาว สิริกาญจน์ ฝูงใหญ่ ม.4/4 เลขที่ 33 นางสาว จุฑามณี เทพชู ม.4/4 เลขที่ 34

2 4. วัฒนธรรมด้านศิลปะการ ต่อสู้ป้องกันตัว

3 1. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คืออะไร

4 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการ เรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้ และป้องกันตัวซึ่งมีหลาย ลักษณะด้วยกันแตกต่างกันไป ในแต่ละชาติ

5 2. มวยไทยเป็นศิลปะชั้นสูงของ การใช้อวัยวะ กี่ประเภทอะไรบ้าง

6 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำ ชาติของไทย มวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติ ไทยที่คนไทยสามารถใช้ได้อย่าง คล่องแคล่วมวยไทยเป็นศิลปะ ชั้นสูงของการใช้อวัยวะ 6 ประเภท ได้แก่ หมัด ศอก แขน เท้า แข้ง และเข่า มาใช้ในการ ต่อสู้

7 3. ศิลปะการป้องกันตัวประจำ ชาติของญี่ปุ่นคืออะไร

8 ศิลปะการป้องกันตัวประจำ ชาติของญี่ปุ่น คือ ยูโด เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ ใช้เมื่ออยู่ในจังหวะประชิดตัว โดยใช้หลักการยืมพลังของคู่ ต่อสู้มาเป็นพลังของตน และ คาราเต้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหว ของร่างกายเป็นจังหวะ เช่น การชก การเตะ การกระแทก การผสมผสานระหว่างการปัด ป้องและจู่โจมในเวลาเดียวกัน

9 4. ท่าร่ายรำของเทควันโด ประกอบด้วยอะไรบ้าง

10 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำ ชาติของเกาหลี คือเทควันโด เป็นศิลปะการ เคลื่อนไหวที่เน้นการใช้เท้าเตะสูง และรวดเร็วในกระบวนท่าร่ายรำ ของเทควันโดประกอบไปด้วยกา ปัด ปิด ปกป้อง การชก ใช้กำปั้น สันมือ และนิ้วมือ การหัก การเตะ การขยับหมุน เคลื่อนไหวอวัยวะ ต่างๆของร่างการเช่นการหมุนตัว เหวี่ยงเท้า การเตะ การกระโดด เป็นต้น

11 5. กังฟูและวูซูมี ความหมายว่าอะไร

12 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติ จีนคือกังฟู ( กัง แปลว่า ระเบียบวินัย ฟู แปลว่าบุคคลดังนั้น กังฟู จึง หมายถึง บุคคลที่มีระเบียบวินัย ) หรือ วูซู ( วู แปลว่า การต่อสู้ ซู แปลว่า ทักษะ ดังนั้นวูซูจึงหมายถึงทักษะ การต่อสู้ ) ศิลปะนี้จะว่าด้วยการใช้กล ยุทธ์ทั้งมือและเท้าในการเข้าต่อสู้ เป็นสาระสำคัญมีรูปแบการร่าย กระบวนยุทธ์ และชั้นเชิงต่อสู้เป็น หลักในการฝึก โดยมุ่งเน้นการ ประสานพลังภายในและภายนอก

13 กลุ่มของพวกเราขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณ ครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก นาย รังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.4/4 เลขที่ 9 นาย ธวัชชัย สว่างจิตร์ ม.4/4 เลขที่ 16 นางสาว ชรันดา คงขำ ม.4/4 เลขที่ 17 นางสาว ชิดชนก สรรพศรี ม.4/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google