งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดความดันโลหิต โดย นายศักดิ์ชาย ท่าทราย กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข Blood Pressure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดความดันโลหิต โดย นายศักดิ์ชาย ท่าทราย กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข Blood Pressure."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดความดันโลหิต โดย นายศักดิ์ชาย ท่าทราย กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข Blood Pressure

2

3

4

5

6

7 แบบ แอนนิลอยด์ (Aneroid equipment)

8 ส่วนประกอบเครื่อง 1. ตัวเครื่อง 2. หลอดแก้ว 3. แผ่นสเกล 4. 5. คัพ 6. ลูกยาง 7. วาล์ว กระเปาะใส่ปรอท

9 วาล์ว

10 ลูกยาง

11 2

12

13 การสอบเทียบ BP 3

14

15

16 ใบงาน ให้ทำการบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต ตามหัวข้อด้านล่างนี้ 1. ตัวเครื่อง 2. หลอดแก้ว 3. กระเปาะใส่ปรอท 4. ปรอท เครื่องมือที่ใช้ 1. ไขควง 2. คีมจับ 3. สำลี 4. แชมพู 5. ลวดยาว 15 ซม. 6. น้ำ 7. ผ้าสะอาด 8. แปรงปัดฝุ่น

17 ประกอบเครื่อง 1. ให้ประกอบเครื่องตามที่ได้ถอดอุปกรณ์ออกไป ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย 3. ให้ทดสอบการใช้งาน 2. ตรวจสอบการประกอบเครื่อง เครื่องมือที่ใช้ 1. คีม 2. ไขควง 3. ผ้าสะอาด 4. เครื่องมือทดสอบความดัน


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดความดันโลหิต โดย นายศักดิ์ชาย ท่าทราย กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน บริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข Blood Pressure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google