งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขื่อน ปากชม ภาพจำลองโครงการไฟฟ้า พลังน้ำฝายปากชม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขื่อน ปากชม ภาพจำลองโครงการไฟฟ้า พลังน้ำฝายปากชม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เขื่อน ปากชม

3 ภาพจำลองโครงการไฟฟ้า พลังน้ำฝายปากชม

4 เขื่อนกั้นโขง โรงไฟฟ้าแสนล้าน และพลังงานที่ล้นเกิน แม่น้ำโขง ไหลผ่าน 6 ประเทศ จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม รวมความยาวทั้งสิ้น 4,909 กิโลเมตร

5 ต้นปี 2549 ได้ปัดฝุ่น โครงการเขื่อนผามอง มาเป็น เขื่อนปากชม โดยเรียกชื่อโครงการว่า “ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฝายปากชม ” เขื่อนปากชม กำลังการผลิต 1,079 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนแนวพรมแดนไทย - ลาว ตรงบ้านห้วยขอบ ต. หาดคัมภีร์ อ. ปากชม จ. เลย และบ้านห้วยหาง เมืองสังทอง แขวงนครเวียงจันทน์ สปป. ลาว “ ความจำเป็น ” ของโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ด้านพลังงานที่สูงขึ้นของประเทศไทย ค่าลงทุนโครงการ – รวมภาษี นำเข้า ค่าเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง และ ค่าธรรมเนียม อยู่ที่ 69,641 ล้านบาท

6 โครงการ เขื่อนผามอง 4,800 เม กะวัตต์ ภาวะสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคอิน โดจีน โครงการนี้มีราคาสูงจนเกินไป ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดน้ำท่วมถึง 3,700 ตาราง กิโลเมตร อพยพประชาชนในประเทศไทยและลาว ถึง 250,000 คน ช่วงทศวรรษ 1960 วางแผนก่อสร้างชุด เขื่อนขั้นบันไดแม่น้ำโขง ชื่อโครงการ เขื่อนผามอง ปัญหา ณ เวลานั้น

7 เกิดอ่างเก็บน้ำมีความจุประมาณ 807.77 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,079 เมกะวัตต์ ชาวไทยจ่ายค่าไฟถูกลง ประโยชน์ของโครงการ เขื่อนปากชม

8 เส้นทางการผันน้ำ ในโครงการเขื่อนปากชมจากน้ำโขง ไปยังเขื่อนอุบลรัตน์

9

10 เขื่อนคุกคามระบบนิเวศและสิทธิชุมชน เตือนรัฐบาลไทยอย่าผลีผลามสร้าง ” เขื่อนปากชม ”

11 น้ำท่วมบ้านคกเว้า โรงเรียน และวัดโนน สว่างอารมณ์ อ. ปากชม น้ำท่วมบ้านห้วยหาง เมืองสังทอง แขวง นครเวียงจันทน์ น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกริมตลิ่ง พื้นที่เกษตร ถนน และสะพานบางแห่ง และน้ำจะเอ่อ ท่วมเข้าไปในลำห้วยสาขา ถนน และสะพานบางแห่ง และน้ำจะเอ่อ ท่วมเข้าไปในลำห้วยสาขา น้ำท่วมเกาะแก่ง แหล่งท่องเที่ยว ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ปิดกั้นการอพยพของปลาในแม่น้ำโขง  การระบาดของเชื้อโรคในอ่างเก็บน้ำ  เปลี่ยนแปลงของแนวพรมแดนในแม่น้ำ โขงของไทยและลาว  ระดับน้ำโขงขึ้น - ลงไม่แน่นอน และไม่ เป็นไปตามฤดูกาล

12 น้ำมหาศาลประโยชน์เพื่อประชาชน ? ปริมาณน้ำมหาศาล เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในภาคอีสานหลายล้านไร่ แต่คำถามที่สำคัญคือ เราจะกระตุ้นให้ชาวบ้านใช้น้ำทำการเกษตรอย่างไร จากน้ำที่มากมายมหาศาลขนาดนี้

13 “ ความจำเป็น ” และ " ความน่าลงทุน "

14 การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ มักก่อให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทั้งยังสร้างภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ และท้ายที่สุด ต้นทุนเหล่านั้น จะถูกบวกอยู่ในบิลค่าไฟฟ้า กลายเป็นภาระที่คนไทยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแบกรับในที่สุด และหากหันกลับมามองที่เขื่อนปากชม ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่พึ่งพิงได้เพียง 20% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,079 เมกะวัตต์ ซึ่งเท่ากับประมาณ 210.14 เมกะวัตต์เท่านั้น แล้วการลงทุนโครงการที่มีมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท นี้จะมีความคุ้มค่าหรือไม่ กับความเสียหายมหาศาลที่จะเกิดขึ้น ”

15 เราควรพิจารณาอย่างถ้วนถี่และลึกซึ้ง มิฉะนั้นจะเข้าไปอยู่ในวังวน ผลประโยชน์ของแวดวงอุตสาหกรรมเขื่อน ที่พัวพันกับบรรดานายทุนที่ดินรายใหญ่ นักการเมือง บรรษัทข้ามชาติ และ บริษัทที่ปรึกษา

16

17


ดาวน์โหลด ppt เขื่อน ปากชม ภาพจำลองโครงการไฟฟ้า พลังน้ำฝายปากชม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google