งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะเลี้ยงแมลงห้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะเลี้ยงแมลงห้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพาะเลี้ยงแมลงห้ำ

2 ข้อควรคำนึง ในการเพาะเลี้ยงแมลงห้ำ
- วงจรชีวิต พฤติกรรมแต่ละระยะ /การกินกันเอง อาหาร / เหยื่อ

3 แนวทางการเพาะเลี้ยง วัตถุประสงค์ ในการเลี้ยง
** เลี้ยงเพื่อนำไปปล่อยควบคุมศัตรูพืช ** เลี้ยงเพื่อขยายเป็นพ่อแม่พันธุ์

4 การเลี้ยงเพื่อนำไปปล่อยควบคุมศัตรูพืช
เป็นการเลี้ยงระยะสั้น โดยการเก็บพ่อแม่พันธุ์แมลงช้างปีกใสจากแปลง นำมาเลี้ยงให้ผสมพันธุ์และวางไข่ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจึงนำไปปล่อยควบคุมศัตรูพืชในแปลง

5 อุปกรณ์ที่ใช้ 1. ถุงเก็บยอดมันสำปะหลัง
2. ชั้น สำหรับวางยอดมันสำปะหลัง (ปูด้วยตาข่ายลวด) 3. มุ้งคลุมชั้น 4. กล่องพลาสติกใส่ตัวเต็มวัย/ ผ้าบาง สำหรับปิดกล่อง+ยางรัด 5. หลอดแก้ว (หลอดทดลอง) ขนาด Ø 2.5 ซม. ยาว 20 ซม. 6. น้ำผึ้ง 7. สำลี หรือฟองน้ำ 8. อลูมิเนียมฟอล์ย หรือฝาถ้วยพลาสติก สำหรับรองน้ำผึ้ง 9. มุ้งเล็กสำหรับเปลี่ยนกล่องตัวเต็มวัย 10. แปรงขนอ่อน (แปรงทาสี ขนนุ่มๆ สำหรับปัดตัวอ่อน) 11. ปูนขาว / จาระบี ป้องกันมด

6 1.เก็บยอดมันสำปะหลังจากแปลง (มีเพลี้ยแป้งและแมลงช้างปีกใสระยะต่างๆ)

7 2.วางบนชั้นที่มีการถ่ายเทอากาศดี

8 3.คลุมด้วยมุ้ง ป้องกันตัวเต็มวัยบินหนี

9

10 * ป้องกันมด โรยปูนขาวรอบๆ มุ้ง / ทา จาระบีที่สายมุ้ง

11 ปล่อยไว้ 1-2 วัน จะเริ่มมีตัวเต็มวัยบินออกมาเกาะในมุ้ง

12 เก็บตัวเต็มวัยทุกเช้า

13 ให้น้ำผึ้งเจือจาง 10-20 % เป็นอาหาร
4.เก็บตัวเต็มวัย ใส่กล่องพลาสติก กล่องละประมาณ 100 ตัว เพื่อนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ ให้น้ำผึ้งเจือจาง % เป็นอาหาร

14 แมลงช้างปีกใส จะผสมพันธุ์และวางไข่ทั่วบริเวณในกล่อง

15 5.ย้ายตัวเต็มวัย ไปใส่กล่องใหม่ เพื่อให้ผสมพันธุ์ และวางไข่ต่อไป (เปลี่ยนกล่อง วันเว้นวัน)

16

17 6. กล่องที่มีไข่ เตรียมนำไปปล่อยในแปลง
- สุ่มนับปริมาณไข่ - รวบรวม เพื่อนำไปปล่อยในวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดไป (ไข่ฟักเป็นตัวอ่อนแล้ว)

18 วิธีการปล่อย 1. สำรวจแปลง ดูการระบาดของเพลี้ยแป้ง
2. ปล่อยแมลงช้างปีกใส อัตรา 200 ตัว / ไร่ ในบริเวณที่เพลี้ยแป้งเริ่มระบาด ปล่อยเป็นจุดๆ ให้มีการกระจายคลุมบริเวณที่มีการระบาด


ดาวน์โหลด ppt การเพาะเลี้ยงแมลงห้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google