งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะเลี้ยง แมลงห้ำ. ข้อควรคำนึง ในการ เพาะเลี้ยงแมลงห้ำ - วงจรชีวิต - พฤติกรรมแต่ละระยะ / การกินกันเอง - อาหาร / เหยื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะเลี้ยง แมลงห้ำ. ข้อควรคำนึง ในการ เพาะเลี้ยงแมลงห้ำ - วงจรชีวิต - พฤติกรรมแต่ละระยะ / การกินกันเอง - อาหาร / เหยื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพาะเลี้ยง แมลงห้ำ

2 ข้อควรคำนึง ในการ เพาะเลี้ยงแมลงห้ำ - วงจรชีวิต - พฤติกรรมแต่ละระยะ / การกินกันเอง - อาหาร / เหยื่อ

3 แนวทางการเพาะเลี้ยง วัตถุประสงค์ ในการเลี้ยง ** เลี้ยงเพื่อนำไปปล่อย ควบคุมศัตรูพืช ** เลี้ยงเพื่อขยายเป็นพ่อ แม่พันธุ์

4 การเลี้ยงเพื่อนำไปปล่อยควบคุม ศัตรูพืช เป็นการเลี้ยงระยะสั้น โดยการ เก็บพ่อแม่พันธุ์แมลงช้างปีกใส จากแปลง นำมาเลี้ยงให้ผสมพันธุ์ และวางไข่ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อน จึงนำไปปล่อยควบคุมศัตรูพืชใน แปลง

5 อุปกรณ์ที่ใช้ 1. ถุงเก็บยอดมันสำปะหลัง 2. ชั้น สำหรับวางยอดมันสำปะหลัง ( ปูด้วยตาข่าย ลวด ) 3. มุ้งคลุมชั้น 4. กล่องพลาสติกใส่ตัวเต็มวัย / ผ้าบาง สำหรับปิด กล่อง + ยางรัด 5. หลอดแก้ว ( หลอดทดลอง ) ขนาด Ø 2.5 ซม. ยาว 20 ซม. 6. น้ำผึ้ง 7. สำลี หรือฟองน้ำ 8. อลูมิเนียมฟอล์ย หรือฝาถ้วยพลาสติก สำหรับรอง น้ำผึ้ง 9. มุ้งเล็กสำหรับเปลี่ยนกล่องตัวเต็มวัย 10. แปรงขนอ่อน ( แปรงทาสี ขนนุ่มๆ สำหรับปัดตัว อ่อน ) 11. ปูนขาว / จาระบี ป้องกันมด

6 1. เก็บยอดมันสำปะหลัง จากแปลง ( มีเพลี้ยแป้งและแมลงช้างปีกใส ระยะต่างๆ )

7 2. วางบนชั้นที่มีการ ถ่ายเทอากาศดี

8 3. คลุมด้วยมุ้ง ป้องกันตัว เต็มวัยบินหนี

9

10 * ป้องกันมด โรยปูนขาวรอบๆ มุ้ง / ทา จาระบีที่สายมุ้ง

11 ปล่อยไว้ 1-2 วัน จะเริ่มมีตัวเต็มวัยบิน ออกมาเกาะในมุ้ง

12 เก็บตัวเต็มวัยทุกเช้า

13 4. เก็บตัวเต็มวัย ใส่กล่องพลาสติก กล่อง ละประมาณ 100 ตัว เพื่อนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ ให้น้ำผึ้งเจือจาง 10-20 % เป็นอาหาร

14 แมลงช้างปีกใส จะผสมพันธุ์และวางไข่ ทั่วบริเวณในกล่อง

15 5. ย้ายตัวเต็มวัย ไปใส่กล่องใหม่ เพื่อให้ผสมพันธุ์ และวางไข่ต่อไป ( เปลี่ยนกล่อง วันเว้นวัน )

16

17 6. กล่องที่มีไข่ เตรียมนำไปปล่อยใน แปลง - สุ่มนับปริมาณไข่ - รวบรวม เพื่อนำไปปล่อยใน วันรุ่งขึ้นหรือวันถัดไป ( ไข่ฟักเป็นตัวอ่อนแล้ว )

18 วิธีการปล่อย 1. สำรวจแปลง ดูการระบาดของเพลี้ย แป้ง 2. ปล่อยแมลงช้างปีกใส อัตรา 200 ตัว / ไร่ ในบริเวณที่เพลี้ยแป้งเริ่ม ระบาด ปล่อยเป็นจุดๆ ให้มีการ กระจายคลุมบริเวณที่มีการระบาด


ดาวน์โหลด ppt การเพาะเลี้ยง แมลงห้ำ. ข้อควรคำนึง ในการ เพาะเลี้ยงแมลงห้ำ - วงจรชีวิต - พฤติกรรมแต่ละระยะ / การกินกันเอง - อาหาร / เหยื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google