งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ปัดเศษจำนวนเต็มให้เป็น เต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน ฯลฯ หรือ ปัดเศษ ทศนิยมให้เป็น ทศนิยมที่ กำหนด ได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล กำหนด 4,267 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ พิจารณา 4,260 4,270 4,267 มีค่า ใกล้เคีย ง 4,270 กับ

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มร้อย พิจารณา 4,200 4,300 4,267 มีค่า ใกล้เคีย ง 4,3 00 กับ กำหนด 4,267

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพัน 4,000 5,000 มีค่า ใกล้เคีย ง กับ 4,000 กำหนด 4,267 พิจารณา 4,267

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ พิจารณา 25,32025,330 25,324 มีค่า ใกล้เคีย ง 25,320 กับ

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มร้อย พิจารณา 25,300 25,400 25,324 มีค่า ใกล้เคี ยง 25,300 กับ

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพัน 25,000 26,000 มีค่า ใกล้เคีย ง กับ 25,000 กำหนด 25,324 พิจารณา 25,324

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 38. เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล จำนวนเต็มสิบ 25,316 25,320 จำนวนเต็มร้อย 25,316 25,300 จำนวนเต็มพัน 25,316 25,000 จำนวนเต็มหมื่น 25,316 30,000

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ทศนิยมสองตำแหน่ง ทศนิยมสามตำแหน่ง

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษจำนวน ใด ๆ ให้พิจารณาปัดเศษจำนวนในหลัก ถัดไปทางขวามือ ถ้าต่ำกว่า 5 ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 5 ขึ้น ไปปัดขึ้น

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า ~ ~ [70;80] ~ ~ [400;500] ,965 ~ ~ [50,000 ; 60,000] 50, ~ ~ [7 ; 8] ,

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ~ ~ [0.863 ; 0.864] ~ ~ [12 ; 13]

15 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 90 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0

16 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบ้าน หน้า 90 ข้อ 3,4,5,6


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การปัดเศษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google