งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การปัดเศษ สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ปัดเศษจำนวนเต็มให้เป็น เต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน ฯลฯ หรือ ปัดเศษ ทศนิยมให้เป็น ทศนิยมที่กำหนด ได้

3 กำหนด 4,267 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ พิจารณา 4,260 กับ 4,270 4,267 มีค่าใกล้เคียง 4,270

4 กำหนด 4,267 ปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มร้อย พิจารณา 4,200 กับ 4,300 4,267 มีค่าใกล้เคียง 4,300

5 กำหนด 4,267 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพัน พิจารณา 4,000 กับ 5,000 4,267 มีค่าใกล้เคียง 4,000

6 กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ พิจารณา 25,320 กับ 25,330 25,324 มีค่าใกล้เคียง 25,320

7 กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มร้อย พิจารณา 25,300 กับ 25,400 25,324 มีค่าใกล้เคียง 25,300

8 กำหนด 25,324 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพัน พิจารณา 25,000 กับ 26,000 25,324 มีค่าใกล้เคียง 25,000

9 38.465 38 38. 5 38.4 7 ปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม
เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 38.4 7 เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

10 25,316 จำนวนเต็มสิบ 25,320 25,316 จำนวนเต็มร้อย 25,300 25,316 จำนวนเต็มพัน 25,000 25,316 จำนวนเต็มหมื่น 30,000

11 47.497 ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม 47 2. 2.857 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 9 10.563 10.5 6 ทศนิยมสองตำแหน่ง 0.2876 0.28 8 ทศนิยมสามตำแหน่ง

12 การปัดเศษจำนวน ใด ๆ ให้พิจารณาปัดเศษจำนวนในหลัก ถัดไปทางขวามือ ถ้าต่ำกว่า 5 ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปปัดขึ้น

13 หน้า 89 ~ [70;80] 70 1. 72 70 ~ 2. 450 500 [400;500] 500 ~ 3. 52,965 50,000 [50,000 ; 60,000] 50,000 ~ 7 [7 ; 8] 7

14 ~ 0.863 [0.863 ; 0.864] 0.863 ~ 13 [12 ; 13] 13

15 หน้า 90 ~ 0.19 ~ 0.55 ~ 0.01 ~ ~ 0.00

16 การบ้าน หน้า 90 ข้อ 3,4,5,6


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google