งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอ เรื่อง 10 อันดับน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก จัดทำโดย ด. ช. ณัฐวุฒิ ขุระสะ ม.1/10 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญดิลก งานนำเสนอชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอ เรื่อง 10 อันดับน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก จัดทำโดย ด. ช. ณัฐวุฒิ ขุระสะ ม.1/10 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญดิลก งานนำเสนอชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอ เรื่อง 10 อันดับน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก จัดทำโดย ด. ช. ณัฐวุฒิ ขุระสะ ม.1/10 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญดิลก งานนำเสนอชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง 21104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

2 สารบัญ 1. น้ำตกอินกวาซู 2. น้ำตก วิคตอเรีย 1. น้ำตกอินกวาซู 2. น้ำตก วิคตอเรีย 3. น้ำตกไนแอการา 4. น้ำตก แองเจิล 3. น้ำตกไนแอการา 4. น้ำตก แองเจิล 5. น้ำตกบนแม่น้ำเปตาโร 5. น้ำตกบนแม่น้ำเปตาโร 6. น้ำ ตกบลูไนล์ 6. น้ำ ตกบลูไนล์ 5. น้ำตกบนแม่น้ำเปตาโร6. น้ำ ตกบลูไนล์ 7. น้ำตกเต๋อเทียน 8. น้ำตกกุล ฟอสล์ 9. น้ำตกหวางกว่อฉู้ 10. น้ำตกจ๊อก บรรณานุกรม

3 1. น้ำตกอินกวาซู น้ำตกอินกวาซู อยู่ตามหน้าผา ริมแม่น้ำอีกวาซู ประกอบด้วยน้ำตก 275 แห่ง สูงระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน้ำตก มีชื่อของมันโดยเฉพาะ ที่สำคัญ น้ำตก อินกวาซู กว้างมาก ว่ากันว่าทั้งหมดของน้ำตก แห่งนี้ กว้างราว 2 ไมล์ครึ่ง นับเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในโลก น้ำตกทั้ง 275 แห่งอยู่ในอาร์เจนตินา ราว 90% และ ไม่ได้มีน้ำติดต่อกันเป็นผืนเดียว บางตอนเป็นซอกหิน บางตอนเป็นหน้าผา น้ำตกบางแห่งไหลเอื่อยๆ ใน แม่น้ำมีเกาะแก่ง น้ำค่อนข้างกระทบกับโขดหิน ทำให้ ละอองน้ำกระจายเป็นวงกว้าง 1. น้ำตกอินกวาซู น้ำตกอินกวาซู อยู่ตามหน้าผา ริมแม่น้ำอีกวาซู ประกอบด้วยน้ำตก 275 แห่ง สูงระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน้ำตก มีชื่อของมันโดยเฉพาะ ที่สำคัญ น้ำตก อินกวาซู กว้างมาก ว่ากันว่าทั้งหมดของน้ำตก แห่งนี้ กว้างราว 2 ไมล์ครึ่ง นับเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในโลก น้ำตกทั้ง 275 แห่งอยู่ในอาร์เจนตินา ราว 90% และ ไม่ได้มีน้ำติดต่อกันเป็นผืนเดียว บางตอนเป็นซอกหิน บางตอนเป็นหน้าผา น้ำตกบางแห่งไหลเอื่อยๆ ใน แม่น้ำมีเกาะแก่ง น้ำค่อนข้างกระทบกับโขดหิน ทำให้ ละอองน้ำกระจายเป็นวงกว้าง

4 2. น้ำตกวิคตอเรีย น้ำตกวิคตอเรียมีความยาวถึงเกือบ 2 กิโลเมตร และมีเนื้อครอบคลุมถึงสองประเทศ คือ ซิมบับเว และ แซมแห่งนี้ไหลลงสู่แม่น้ำแซมเบซีที่วกราก ในช่วงที่มี ปริมาณน้ำมาก น้ำตกนี้จะแย่งกันทะลักพวยพุ่งลงไป ยังเบื้องล่าง กระทบกับหินทำให้เกิดเสียง ดังและมี ฟองฝอยฟุ้งเป็นละอองน้ำ ดุจมีหมอกครื้มครอบคลุม ไปทั่วบริเวณ และขณะเดียวกันจำนวนน้ำที่มาก ก็ทำ ให้เกิดเสียงดังกึกก้องสะท้านดุจเสียงคำรามของสัตว์ ป่า ในบางจุดเกิดละอองน้ำที่พวยพุ่งขี้นสู่ท้องฟ้าได้ ถึง 500 เมตร สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ๆ ละอองน้ำแห่งนี้จึงได้รับสมญานามว่า " ควันซึ่งส่ง เสียงร้องคำราม " ความลึกของน้ำตกแห่งนี้เริ่มตั้งแต่ 90-108 เมตร 2. น้ำตกวิคตอเรีย น้ำตกวิคตอเรียมีความยาวถึงเกือบ 2 กิโลเมตร และมีเนื้อครอบคลุมถึงสองประเทศ คือ ซิมบับเว และ แซมแห่งนี้ไหลลงสู่แม่น้ำแซมเบซีที่วกราก ในช่วงที่มี ปริมาณน้ำมาก น้ำตกนี้จะแย่งกันทะลักพวยพุ่งลงไป ยังเบื้องล่าง กระทบกับหินทำให้เกิดเสียง ดังและมี ฟองฝอยฟุ้งเป็นละอองน้ำ ดุจมีหมอกครื้มครอบคลุม ไปทั่วบริเวณ และขณะเดียวกันจำนวนน้ำที่มาก ก็ทำ ให้เกิดเสียงดังกึกก้องสะท้านดุจเสียงคำรามของสัตว์ ป่า ในบางจุดเกิดละอองน้ำที่พวยพุ่งขี้นสู่ท้องฟ้าได้ ถึง 500 เมตร สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ๆ ละอองน้ำแห่งนี้จึงได้รับสมญานามว่า " ควันซึ่งส่ง เสียงร้องคำราม " ความลึกของน้ำตกแห่งนี้เริ่มตั้งแต่ 90-108 เมตร

5 3. น้ำตกไนแอการา 3. น้ำตกไนแอการา น้ำตกไนแอการา น้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่ง ประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการาทางตะวันออก ของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศ แคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการา ประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า สูง 158 ฟุต น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต

6 4. น้ำตกแองเจิล น้ำตกแองเจิล มีความสูงถึง 979 เมตร (3,212 ฟุต ) ตั้งอยู่ที่ประเทศเวเนซูเอลา ความสูง ของน้ำตกแห่งนี้สูงกว่าน้ำตกไนแอการาถึง 19 เท่า น้ำตกแห่งนี้ไหลลงสู่แม่น้ำเคเรบ ด้วยระดับ ความสูง เกือบ 1 กิโลเมตร ทำให้น้ำซึ่งตกลงมา ถูกลมแรงพัดให้เป็นละอองน้ำก่อนจะถึงพื้นดิน

7 5. น้ำตกบนแม่น้ำเปตาโร น้ำตกบนแม่น้ำโปตาโร อยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางตะวันตกของประเทศกายอานา น้ำตก ลงมาด้วยความเร็วประมาณ 663 คิวบิคเมตรต่อ วินาที (23,400 คิวบิคฟุตต่อวินาที ) ด้วยความสูง 226 เมตร (741 ฟุต ) สูงกว่าน้ำตกไนแอการา ประมาณ 5 เท่า และสูงกว่าน้ำตกวิคตอเรีย ประมาณ 2 เท่า

8 6. น้ำตกบลูไนล์ น้ำตกสูงและใหญ่มากชื่อ Blue Nile waterfall เป็นน้ำตกที่มาจากแม่น้ำไนล์ อยู่ ในประเทศเอธิโอเปีย รู้จักในชื่อ Tis Issat (Smoking Water) 6. น้ำตกบลูไนล์ น้ำตกสูงและใหญ่มากชื่อ Blue Nile waterfall เป็นน้ำตกที่มาจากแม่น้ำไนล์ อยู่ ในประเทศเอธิโอเปีย รู้จักในชื่อ Tis Issat (Smoking Water)

9 7. น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกเต๋อเทียน (De Tian) ตั้งอยู่กลางพรมแดน ระหว่างจีนกับเวียดนามในเขตปกครองตนเองชนชาติ จ้วงกวางสี กว้างกว่า 100 เมตร ลึกกว่า 60 เมตร ความสูงลดหลั่นกันประมาณ 50 เมตร เป็นน้ำตก ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ จัดว่าเป็นน้ำตกระหว่างประเทศใหญ่เป็นอันดับสอง ของโลก

10 >> Back to content > Back to content << >> Back to content << >> Back to content <<

11 9. น้ำตกหวางกว่อฉู้ น้ำตกหวางกว่อฉู้ (Huangguoshu Falls) อยู่ในมณฑลกุ้ยโจว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศจีน น้ำตกกว้าง 50 เมตร สูงถึง 75 เมตร เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำถ้ำของพวกซุนหงอคง ชุด ไซอิ๋วในทีวี นักท่องเที่ยวสามารถเดินลอดม่าน น้ำตกได้ตลอดโดยไม่เปียก

12

13 บรรณานุกรม www.oknation.net/blog/jom mand26/2010/03/07/entry-2


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอ เรื่อง 10 อันดับน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก จัดทำโดย ด. ช. ณัฐวุฒิ ขุระสะ ม.1/10 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญดิลก งานนำเสนอชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google