งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความห มาย สัญลักษณ์ที่ผู้คิดค้นพัฒนา ภาษากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ แทนการสื่อสารหรือสั่งงาน ระหว่างมนุษย์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงอื่น ประเ ภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความห มาย สัญลักษณ์ที่ผู้คิดค้นพัฒนา ภาษากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ แทนการสื่อสารหรือสั่งงาน ระหว่างมนุษย์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงอื่น ประเ ภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความห มาย สัญลักษณ์ที่ผู้คิดค้นพัฒนา ภาษากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ แทนการสื่อสารหรือสั่งงาน ระหว่างมนุษย์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงอื่น ประเ ภท 1. ภาษาเครื่อง 2. แอสแซมบลิ 3. ภาษาขั้นสูง 4. ภาษาขั้นสูงมาก 5. ภาษาธรรมชาติ

3 แอสแซมเบอร์แปลเฉพาะ ภาษาแอสแซมบลิให้เป็น ภาษาเครื่องเท่านั้น คอมไพเลอร์แปลโปรแกรม ต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียน จากภาษาระดับสูงให้เป็น ออบเจ็กต์ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้ง โปรแกรมที่เขียนจากภาษา ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง

4 1. การวิเคราะห์ ปัญหา ข้อมูลที่จะนำเข้า วิธีการประมวลผล แสดงผลลัพธ์ 5. การบบำรุงรักษา โปรแกรมเป็นขั้นที่ ผู้เขียนโปรแกรม ต้องคอยเฝ้าดูและ หาข้อผิดพลาดข้อ โปรแกรม 3. การเขียน โปรแกรมเป็น ขั้นตอนหลังจากที่ ได้มีการออกแบบ โปรแกรม 4. การทดสอบ โปรแกรมเป็นการ นำโปรแกรมที่ลง รหัสแล้วเข้า คอมพิวเตอร์เพื่อ ตรวจสอบรูปแบบ กฎเกณฑ์ของ ภาษา 2. การออกแบบ โปรแกรมออกแบบ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ เครื่องมือช่วย

5 วิธีการนึ่งข้าวเหนียว 1. เริ่มต้น 2. แช่ข้าวสารประมาณ 2 ชั่วโมง 3. ก่อไฟ 4. นำข้าวที่แช่มาใสมวยข้าว 5. นำหม้อที่ใสข้าวมาตั้งไฟไว้ 6. รอประมาณ 10-15 นาที 7. นำข้าวมาคดให้เย็นแล้วเอาใสกระติบข้าว 8. จบ

6


ดาวน์โหลด ppt ความห มาย สัญลักษณ์ที่ผู้คิดค้นพัฒนา ภาษากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ แทนการสื่อสารหรือสั่งงาน ระหว่างมนุษย์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงอื่น ประเ ภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google