งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assembly Languages: PDP8. A simple computer system design Bus ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assembly Languages: PDP8. A simple computer system design Bus ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assembly Languages: PDP8

2 A simple computer system design Bus ?

3 Assembly Language ภาษาแอสแซมบลีขึ้นอยู่สถาปัตยกรรมของ CPU และหน่วยความจำอย่างมาก ความหลากหลายของคอมพิวเตอร์มีจำนวนมาก แต่ก็มีความไม่เหมือนที่สามารถแยกเยอะ คอมพิวเตอร์เหล่านั้นออกจากกันได้ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของ คอมพิวเตอร์นั้น ต่างก็มี operation พื้นฐาน ทั่วๆไปที่เหมือนกัน นั่นก็คือ โปรแกรมที่จะถูก ปฏิบัติงานถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ

4 Learning an assembly language for the PDP-8 อธิบายการเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่ำบน เครื่อง PDP8 และ simulator สำหรับ PDP8 PDP8 ถูกสร้างโดย Digital Equipment Corporation ในปี 1965 และยังคงถูกผลิตขาย ต่อไปจนถึงปี 1984 เป็น mini computer ที่ได้รับความนิยมเป็น อย่างยิ่ง Words ที่ขนาด 12-bit และมีหน่วยความจำ 4096 words มี interface ที่ค่อนข้างยืดหยุ่น จึงถูกนำไปใช้ ทำงานใน lab Words ?

5 Why study such an old machine? เพื่อเรียนรู้ส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการที่ยาวนาน มีความง่ายและความงดงาม (elegant) ชุดคำสั่งมีน้อย (Small instruction set) มี simulator นำเสนอหลายๆแนวคิดของการเขียนโปรแกรม ภาษาเครื่อง

6 The simulator is based upon the following computer configuration:

7 Using a simulator to execute โปรแกรมถูกปฏิบัติงานโดย simulator โปรแกรมถูกเขียนในภาษาโดยเฉพาะ Assembler แปลโปรแกรมไปสู่ภาษาเครื่อง ( ฐานสอง โปรแกรมที่ฐานสองถูกนำเข้าสู่หน่วยความจำ ของ simulator

8 Using a simulator to execute

9 CPU of simulated machine PDP8 มีรีจีสเตอร์ดังนี้ - Accumulator (ACC) ขนาด 12 บิต 1 ตัว - รีจีสเตอร์ขนาด 1 บิต 2 ตัวสำหรับ link (carry flag) & accumulator extension interrupts enabled - peripheral control - Program Counter (PC) ขนาด 12 บิต 1 ตัว สำหรับชี้คำสั่งถัดไป - Instruction Register (IR) ขนาด 12 บิต 1 ตัวสำหรับเก็บคำสั่ง (instruction)

10 CPU of simulated machine

11 Basic Instruction format of PDP8 คำสั่ง (instruction) ถูกแบ่งเป็นสองส่วน จำนวนของ opcode มีเท่าไร ? ขนาดของ information เท่าไร

12 Instruction format of PDP8 คำสั่ง (instruction) แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม

13 Memory reference instructions เป็นการปฏิบัติงานระหว่าง accumulator และ หน่วยความจำ AND – ปฏิบัติ logical AND ระหว่าง accumulator และตำแหน่งหน่วยความจำ TAD – ปฏิบัติการบวกแบบ two’s complement ระหว่าง accumulator และ ตำแหน่งหน่วยความจำ ISZ – เพิ่ม addressed location ขึ้น 1 ค่าและ ข้ามถ้าผลลัพธ์คือศูนย์ DCA - ฝาก accumulator ในหน่วยความจำ และ clear accumulator ทั้งหมดนี้ใช้ตำแหน่งของหน่วยความจำเป็น operand

14 Control instructions นี้เป็นคำสั่งที่อ้างถึงหน่วยความจำ แต่มี พฤติกรรมเหมือนคำสั่งควบคุม JMS – กระโดดไป subroutine JMP - กระโดดไปตำแหน่งตามที่กำหนด

15 I/O and Operate instructions กลุ่มของคำสั่งที่ควบคุมระบบ Input output IOT - ปฏิบัติ I/O operation OPR - เป็นการใช้ accumulator link และ MQ registers


ดาวน์โหลด ppt Assembly Languages: PDP8. A simple computer system design Bus ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google