งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 การทดลองสุ่มและแซม เปิ้ลสเปซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 การทดลองสุ่มและแซม เปิ้ลสเปซ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 การทดลองสุ่มและแซม เปิ้ลสเปซ

2 การทดลองสุ่ม การทดลองสุ่ม หมายถึง การทดลองที่ ทราบขอบเขตของผลลัพธ์แต่ไม่สามารถ บอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่ละครั้งที่ ทำการทดลองเกิดผลลัพธ์ใด ตัวอย่างเช่น 1. โยนเหรียญต่างกัน 2 อัน 1 ครั้ง ถือว่า เป็นการทดลองสุ่ม เพราะสามารถบอกได้ ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือหน้า ( หัว, หัว ), ( หัว, ก้อย ), ( ก้อย, หัว ), หรือ ( ก้อย, ก้อย ) 2. การเลือกตัวอักษร 2 ตัว จากตัวอักษร 4 ตัว A B C และ D ก็เป็นการทดลองสุ่ม เพราะสามารถบอกได้ว่าจะได้ตัวอักษร AB, AC, AD, BC, BD หรือ CD

3 แซมเปิ้ลสเปซ แซมเปิ้ลสเปซ คือ เซตของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม ตัวอย่างเช่น 1. โยนเหรียญต่างกัน 2 อัน 1 ครั้งให้ H แทนหน้าหัว และ T แทนหน้าก้อยจะได้ แซมเปิ้ลสเปซ S = {HH,HT,TH,TTT} 2. การเลือกตัวอักษร 2 ตัวจากตัวอักษร 4 ตัว A B C D แซมเปิ้ลสเปซ S = {AB,AC,AD,BC,BD,CD}

4 เหตุการณ์ เหตุการณ์คือสิ่งที่เรากำลังสนใจ เป็นสับ เซตของแซมเปิ้ลสเปซ ถ้าแซมเปิ้ลสเปซของการทดลองสุ่มมี สมาชิก N ตัวจะได้ว่า จำนวนเหตุการณ์จะ มีทั้งหมด 2 N เหตุการณ์ และจะเห็นว่าแซมเปิ้ลสเปซ และ  ต่างก็ เป็นเหตุการณ์ด้วย

5 ตัวอย่าง สุ่มครอบครัวที่มีบุตร 3 คนมาครอบครัว หนึ่ง จงเขียนแซมเปิ้ลสเปซและเหตุการณ์ ที่ครอบครัวนั้นมีบุตรชาย 2 คน วิธีทำ ให้ ช แทน บุตรชาย ญ แทน บุตรหญิง จะได้ S = { ชชช, ชชญ, ชญช, ชญญ, ญชช, ญชญ, ญญช, ญญญ } E = { ชชญ, ชญช, ญชช }

6 ตัวอย่าง สุ่มเลขฐานสอง 3 หลัก จงเขียนแซม เปิ้ลสเปซและเหตุการณ์ที่จะมีเลข 1 ใน เลขฐานสองนั้นอย่างน้อย 2 ตัว วิธีทำ จะได้ S = {000,001,010,011,100,101,110,111} E = {011,101,110}


ดาวน์โหลด ppt ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 การทดลองสุ่มและแซม เปิ้ลสเปซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google