งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 4 หนวดของแมลง (Insect Antennae) หนวดของแมลงเป็นระยางค์ที่เคลื่อนไหวได้ มีตำแหน่งอยู่ระหว่างตาหรือใต้ฐานของตา มีลักษณะเป็นปล้องทำหน้าที่รับความรู้สึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 4 หนวดของแมลง (Insect Antennae) หนวดของแมลงเป็นระยางค์ที่เคลื่อนไหวได้ มีตำแหน่งอยู่ระหว่างตาหรือใต้ฐานของตา มีลักษณะเป็นปล้องทำหน้าที่รับความรู้สึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 4 หนวดของแมลง (Insect Antennae) หนวดของแมลงเป็นระยางค์ที่เคลื่อนไหวได้ มีตำแหน่งอยู่ระหว่างตาหรือใต้ฐานของตา มีลักษณะเป็นปล้องทำหน้าที่รับความรู้สึก หนวดของแมลงประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้  สเคป (Scape) เป็นปล้องฐานที่ยื่นออกมาจากส่วนหัว มีขนาดยาวกว่าปล้องอื่นๆ  เพดดิเซล (Pedicel) เป็นปล้องที่สองถัดจากสเคปขึ้นไป  แฟลกเจลลัม (Flagellum) คือปล้องที่เหลือทั้งหมดของหนวด

2 หนวดของแมลงมีลักษณะ รูปร่างต่างกันไปใน แต่ละชนิดของแมลง ความแตกต่างมักพบใน ส่วนของแฟลกเจลลัม หนวดของแมลงมีแบบ ต่างๆ ดังนี้ - หนวดแบบเส้นด้าย (filiform) ลักษณะยาว เรียว ขนาดปล้องไล่เลี่ยกัน ได้แก่หนวดด้วงเสือ

3 - หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะยาวเรียว เล็กลงไปทางปลายหนวด ได้แก่ หนวด แมลงปอ เพลี้ยจักจั่น

4 - หนวดแบบสร้อยลูกปัด (moniliform) มีขนาดกลมเท่ากัน ได้แก่ หนวดปลวก

5 - หนวดแบบฟันเลื่อย (serrate) เป็นรูปสามเหลี่ยมเรียง กันคล้ายฟันเลื่อยได้แก่ หนวดแมลงทับ แมลงกุลา

6 - หนวดแบบกระบอง (clavate) ปล้องส่วนปลายขนาด ใหญ่ต่อกัน คล้ายรูปกระบอง ได้แก่ หนวดผีเสื้อ กลางวัน

7 - หนวดแบบแบบลูกตุ้ม (capitate) ส่วนปลายขยายใหญ่ เป็นปมคล้ายลูกตุ้มได้แก่ หนวดด้วงผลไม้เน่า

8 - หนวดแบบใบไม้ (lamellate) ส่วนปลายแบนเป็นแผ่น กว้าง มีแกนติดด้านข้าง ทำ ให้มีลักษณะคล้ายก้านและใบไม้ ได้แก่ หนวดด้วง มะพร้าว

9 - หนวดแบบฟันหวี (pectinate) ด้านข้างยื่นออกมาเป็นซี่ คล้ายฟันหวี ได้แก่ หนวด ผีเสื้อยักษ์

10 - หนวดแบบแผ่นใบไผ่ (flabellate) ด้านข้างยื่นเรียว ยาวคล้ายใบไผ่เรียงซ้อนกัน มีแกนติดอยู่ตรง ด้านข้าง ได้แก่ หนวดด้วงสีดา

11 - หนวดแบบข้อศอก (geniculate) ปล้องสเคปยาวกว่า ปล้องอื่นๆ เพดดิเซลหักเป็นรูปข้อศอก ได้แก่ หนวด มด ผึ้ง แมลงภู่

12 - หนวดแบบพู่ขนนก (plumose) ทุกปล้องมีขนยาวเป็นพู่ รอบๆ ได้แก่ หนวดยุงตัวผู้

13 - หนวดแบบมีขนอะริสตา (aristate) ปล้องสุดท้าย ขยายใหญ่มีขน ที่เรียกว่า อะริสตา (Arista) ติดอยู่ ได้แก่ หนวดแมลงวัน

14 - หนวดแบบเคียว (stylate) ปล้องสุดท้ายงองุ้ม คล้ายเคียว ได้แก่ หนวดเหลือบ


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 4 หนวดของแมลง (Insect Antennae) หนวดของแมลงเป็นระยางค์ที่เคลื่อนไหวได้ มีตำแหน่งอยู่ระหว่างตาหรือใต้ฐานของตา มีลักษณะเป็นปล้องทำหน้าที่รับความรู้สึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google