งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 4 หนวดของแมลง (Insect Antennae)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 4 หนวดของแมลง (Insect Antennae)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 4 หนวดของแมลง (Insect Antennae)
หนวดของแมลงเป็นระยางค์ที่เคลื่อนไหวได้ มีตำแหน่งอยู่ระหว่างตาหรือใต้ฐานของตา มีลักษณะเป็นปล้องทำหน้าที่รับความรู้สึก หนวดของแมลงประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ สเคป (Scape) เป็นปล้องฐานที่ยื่นออกมาจากส่วนหัว มีขนาดยาวกว่าปล้องอื่นๆ เพดดิเซล (Pedicel) เป็นปล้องที่สองถัดจากสเคปขึ้นไป แฟลกเจลลัม (Flagellum) คือปล้องที่เหลือทั้งหมดของหนวด

2 หนวดของแมลงมีลักษณะ รูปร่างต่างกันไปในแต่ละชนิดของแมลง ความแตกต่างมักพบในส่วนของแฟลกเจลลัม หนวดของแมลงมีแบบต่างๆ ดังนี้ หนวดแบบเส้นด้าย(filiform) ลักษณะยาว เรียว ขนาดปล้องไล่เลี่ยกัน ได้แก่หนวดด้วงเสือ

3 หนวดแบบเส้นขน(setaceous) ลักษณะยาวเรียวเล็กลงไปทางปลายหนวด ได้แก่ หนวดแมลงปอ เพลี้ยจักจั่น

4 - หนวดแบบสร้อยลูกปัด(moniliform) มีขนาดกลมเท่ากัน ได้แก่ หนวดปลวก

5 หนวดแบบฟันเลื่อย(serrate) เป็นรูปสามเหลี่ยมเรียงกันคล้ายฟันเลื่อยได้แก่ หนวดแมลงทับ แมลงกุลา

6 หนวดแบบกระบอง(clavate) ปล้องส่วนปลายขนาดใหญ่ต่อกัน คล้ายรูปกระบอง ได้แก่ หนวดผีเสื้อกลางวัน

7 หนวดแบบแบบลูกตุ้ม(capitate) ส่วนปลายขยายใหญ่เป็นปมคล้ายลูกตุ้มได้แก่ หนวดด้วงผลไม้เน่า

8 หนวดแบบใบไม้(lamellate) ส่วนปลายแบนเป็นแผ่นกว้าง มีแกนติดด้านข้าง ทำ
ให้มีลักษณะคล้ายก้านและใบไม้ ได้แก่ หนวดด้วงมะพร้าว

9 หนวดแบบฟันหวี(pectinate) ด้านข้างยื่นออกมาเป็นซี่คล้ายฟันหวี ได้แก่ หนวด
ผีเสื้อยักษ์

10 หนวดแบบแผ่นใบไผ่(flabellate) ด้านข้างยื่นเรียวยาวคล้ายใบไผ่เรียงซ้อนกัน มีแกนติดอยู่ตรงด้านข้าง ได้แก่ หนวดด้วงสีดา

11 หนวดแบบข้อศอก(geniculate) ปล้องสเคปยาวกว่าปล้องอื่นๆ เพดดิเซลหักเป็นรูปข้อศอก ได้แก่ หนวดมด ผึ้ง แมลงภู่

12 - หนวดแบบพู่ขนนก(plumose) ทุกปล้องมีขนยาวเป็นพู่รอบๆ ได้แก่ หนวดยุงตัวผู้

13 หนวดแบบมีขนอะริสตา(aristate) ปล้องสุดท้ายขยายใหญ่มีขน ที่เรียกว่า

14 - หนวดแบบเคียว(stylate) ปล้องสุดท้ายงองุ้มคล้ายเคียว ได้แก่ หนวดเหลือบ


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 4 หนวดของแมลง (Insect Antennae)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google