งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

18 September st day of FINAL TEST

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "18 September st day of FINAL TEST"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 18 September 2014 1st day of FINAL TEST
FINAL RECAP 18 September 2014 1st day of FINAL TEST

2 ALTERNATE MATHEMATICS
CAUTIONS IN THE EXAM ROOM YOU HAVE TO BRING ONLY RULER AND COMPASS DON’T BRING ANY RULER THAT HAVE PROJECTERS OR SCALES THAT CAN USE TO MEASURE THE ANGLES

3 90 DEGREES and 45 degrees 2 3 1

4 60 degrees 3 1 2

5 Recap of exponent A^n = A*A*A*A*A…………….*A A^m x A^n = A^(m+n) A^m / A^n = A^(m-n) (A^m)^n = A^(m*n) A^-n = 1/A^n A^n B^n = AB^n

6 THAI (ภาษาไทย)

7 สุภาษิต สำนวน คำพังเพย
สำนวน – ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นโดยไม่เคร่งครัดในหลักไวยากรณ์ เชิงเปรียบเทียบ-อธิบายเรื่องราว เช่น หมู หิน เค็ม ยกเมฆ สีซอให้ควายฟัง สุภาษิต – ถ้อยคำที่เป็นคติเตือนใจ สอนให้ละเว้นหรือให้ปฏิบัติ มักมีคำว่า อย่า ให้ เช่น น้ำขึ้นให้รีบตัก คำพังเพย – ลักษณะติชม แสดงความคิดเห็น เป็นข้อคิด เช่น กิ่งทองใบหยก

8 สมบัติวรรณคดีไทย (โวหารภาพพจน์) (Short recap tiger ver.)
อุปมา - เทียบธรรมดา อุปลักษณ์ - เทียบโดยนัย บุคลาธิษฐาน – เหมือนอธิฐานให้มีชีวิตขึ้นมา (ทำให้สิ่งไม่มีชีวิต มีชีวิต) อติพจน์ – เหมือนอคติ (Overacting) (กล่าวเกินจริง) นามนัย - เทียบคำโดยใช้วลี ปฏิพจน์ – ปฏิเสธ (ใช้คำตรงข้าม เช่น เลวบริสุทธิ์) สัทพจน์ - เลียนเสียง สัญลักษณ์ - ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกแทน

9 สุภาษิตพระร่วง - เนื้อหาหลัก
สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงพระราชนิพนธ์ เป็นบทร้อยกรองลักษณะร่ายโบราณ จบเป็นโคลงกระทู้ ๑ บท เพื่อสั่งสอนประชาชน (เนื้อหาและคำแปลอื่นๆสามารถดูได้ในหนังสือภาษาไทยและชีทติว)

10 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน - เนื้อหาหลัก
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นกาพย์เห่ นำด้วยโคลงสี่สุภาพ ๑ บท ขยายความด้วย กาพย์ยานี ทรงชมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในการปรุงเครื่องเสวย ใช้เพื่อเห่เรือเสด็จประภาสส่วนพระองค์ (เนื้อหาและคำแปลอื่นๆสามารถดูได้ในหนังสือภาษาไทยและชีทติว) และไตรยางค์ เสียง

11 SCIENCE AND PE. SOLUTION ,PH SOLUTION , BALANCE MEASURE LIFE
SEXAUL HARASSMENT , GLAND , SYSTEM

12 FOLLOWING FILES FROM ALONLINK.WEEBLY
In other computer please read POWERPOINT From alonlink that you download because that all study in test

13 Important national language
CHINEESE Important national language

14 CHINEESE VOLCABULARY 真 zhēn จริงๆ 好 hăo ดี 谢谢 xièxie ขอบคุณ 你们 nĭmen พวกคุณ พวกเธอ 棒 bàng เก่ง 您 nín ท่าน 漂亮 piàoliang สวย 帅 shuài หล่อ 老师 lăo’shī คุณครู 酷 kù เท่ 聪明 cōngming ฉลาด 可爱 kě’ài น่ารัก

15 CHINEESE VOLCABULARY 爸爸 bàba พ่อ 妈妈 māma แม่ 哥哥 gēge พี่ชาย 姐姐 jiějie พี่สาว 弟弟 dÌdi น้องชาย 妹妹 mèimei น้องสาว 人 rén คน


ดาวน์โหลด ppt 18 September st day of FINAL TEST

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google