งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FINAL RECAP 18 SEPTEMBER 2014 1 ST DAY OF FINAL TEST.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FINAL RECAP 18 SEPTEMBER 2014 1 ST DAY OF FINAL TEST."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FINAL RECAP 18 SEPTEMBER 2014 1 ST DAY OF FINAL TEST

2 ALTERNATE MATHEMATICS CAUTIONS IN THE EXAM ROOM YOU HAVE TO BRING ONLY RULER AND COMPASS DON’T BRING ANY RULER THAT HAVE PROJECTERS OR SCALES THAT CAN USE TO MEASURE THE ANGLES

3 90 DEGREES AND 45 DEGREES 1 2 3

4 60 DEGREES 1 2 3

5 RECAP OF EXPONENT A^n = A*A*A*A*A…………….*A A^m x A^n = A^(m+n) A^m / A^n = A^(m-n) (A^m)^n = A^(m*n) A^-n = 1/A^n A^n B^n = AB^n

6 THAI ( ภาษาไทย )

7 สุภาษิต สำนวน คำพังเพย สำนวน – ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นโดยไม่เคร่งครัดใน หลักไวยากรณ์ เชิงเปรียบเทียบ - อธิบายเรื่องราว เช่น หมู หิน เค็ม ยกเมฆ สีซอให้ควายฟัง สุภาษิต – ถ้อยคำที่เป็นคติเตือนใจ สอนให้ละเว้น หรือให้ปฏิบัติ มักมีคำว่า อย่า ให้ เช่น น้ำขึ้นให้ รีบตัก คำพังเพย – ลักษณะติชม แสดงความคิดเห็น เป็น ข้อคิด เช่น กิ่งทองใบหยก

8 สมบัติวรรณคดีไทย ( โวหารภาพพจน์ ) (SHORT RECAP TIGER VER.) 1. อุปมา - เทียบธรรมดา 2. อุปลักษณ์ - เทียบโดยนัย 3. บุคลาธิษฐาน – เหมือนอธิฐานให้มีชีวิตขึ้นมา ( ทำให้สิ่งไม่มีชีวิต มีชีวิต ) 4. อติพจน์ – เหมือนอคติ (Overacting) ( กล่าวเกินจริง ) 5. นามนัย - เทียบคำโดยใช้วลี 6. ปฏิพจน์ – ปฏิเสธ ( ใช้คำตรงข้าม เช่น เลวบริสุทธิ์ ) 7. สัทพจน์ - เลียนเสียง 8. สัญลักษณ์ - ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกแทน

9 สุภาษิตพระร่วง - เนื้อหาหลัก สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงพระราชนิพนธ์ เป็นบทร้อยกรองลักษณะร่ายโบราณ จบเป็นโคลงกระทู้ ๑ บท เพื่อสั่งสอนประชาชน ( เนื้อหาและคำแปลอื่นๆสามารถดูได้ในหนังสือภาษาไทยและชีทติว )

10 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน - เนื้อหาหลัก ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นกาพย์เห่ นำด้วยโคลงสี่สุภาพ ๑ บท ขยายความด้วย กาพย์ยานี ทรงชมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในการปรุงเครื่อง เสวย ใช้เพื่อเห่เรือเสด็จประภาสส่วนพระองค์ ( เนื้อหาและคำแปลอื่นๆสามารถดูได้ในหนังสือภาษาไทยและชีทติว ) และไตรยางค์ เสียง

11 SCIENCE AND PE. SOLUTION,PH SOLUTION, BALANCE MEASURE LIFE SEXAUL HARASSMENT, GLAND, SYSTEM

12 FOLLOWING FILES FROM ALONLINK.WEEBLY In other computer please read POWERPOINT From alonlink that you download because that all study in test

13 CHINEESE IMPORTANT NATIONAL LANGUAGE

14 CHINEESE VOLCABULARY 真 zh ē n จริงๆ 好 h ă o ดี 谢谢 xi èxie ขอบคุณ 你们 n ĭmen พวกคุณ พวกเธอ 棒 b àng เก่ง 您 n ín ท่าน 漂亮 pi àoliang สวย 帅 shu ài หล่อ 老师 l ăo’shī คุณครู 酷 k ù เท่ 聪明 c ōngming ฉลาด 可爱 k ě’ài น่ารัก

15 CHINEESE VOLCABULARY 爸爸 b àba พ่อ 妈妈 m āma แม่ 哥哥 g ēge พี่ชาย 姐姐 ji ějie พี่สาว 弟弟 d Ìdi น้องชาย 妹妹 m èimei น้องสาว 人 r én คน


ดาวน์โหลด ppt FINAL RECAP 18 SEPTEMBER 2014 1 ST DAY OF FINAL TEST.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google