งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนเจ้าพระยาเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นชุมชนนำร่องหลายโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนเจ้าพระยาเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นชุมชนนำร่องหลายโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนเจ้าพระยาเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นชุมชนนำร่องหลายโครงการ
เช่น โครงการ Thai-Uncap , โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด , โครงการบ้านมั่นคง

2 สภาพบ้านเรือนส่วนหนึ่งของชุมชนที่อยู่ริมคลอง จึงมีการระบายน้ำทิ้งลงลำคลอง

3 สภาพของลำคลองจะมีไขมันเจือปนอยู่บนผิวน้ำ

4 กลุ่มซาเล้ง ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการรีไซเคิลขยะ
กลุ่มซาเล้ง ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการรีไซเคิลขยะ

5 แหล่งที่มาของไขมันตกค้าง

6 ร้านอาหารในชุมชนให้ความสนใจในโครงการ

7 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการ

8 สภาพการระบายน้ำของชุมชน

9 ความต้องการรักษาสภาพแวดล้อม

10

11 กลุ่มอาชีพศิลปประดิษฐ์

12 แสวงหาความร่วมมือจากผู้นำกลุ่มต่างๆ

13 ประชุมกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนเจ้าพระยาเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นชุมชนนำร่องหลายโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google