งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนเจ้าพระยาเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็น ชุมชนนำร่องหลายโครงการ เช่น โครงการ Thai-Uncap, โครงการแก้ไข ปัญหายาเสพติด, โครงการบ้านมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนเจ้าพระยาเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็น ชุมชนนำร่องหลายโครงการ เช่น โครงการ Thai-Uncap, โครงการแก้ไข ปัญหายาเสพติด, โครงการบ้านมั่นคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนเจ้าพระยาเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็น ชุมชนนำร่องหลายโครงการ เช่น โครงการ Thai-Uncap, โครงการแก้ไข ปัญหายาเสพติด, โครงการบ้านมั่นคง

2 สภาพบ้านเรือนส่วนหนึ่งของชุมชนที่อยู่ริมคลอง จึงมีการระบายน้ำทิ้งลงลำคลอง

3 สภาพของลำคลองจะมีไขมันเจือปนอยู่บนผิวน้ำ

4 กลุ่มซาเล้ง ที่มี ส่วนช่วยใน กระบวนการรี ไซเคิลขยะ

5 แหล่งที่มาของไขมัน ตกค้าง

6 ร้านอาหารในชุมชนให้ความสนใจใน โครงการ

7 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม ของโครงการ

8 สภาพการระบาย น้ำของชุมชน

9 ความต้องการรักษา สภาพแวดล้อม

10

11 กลุ่มอาชีพศิลปประดิษฐ์

12 แสวงหาความร่วมมือจากผู้นำกลุ่ม ต่างๆ

13 ประชุมกระตุ้นประชาชนให้มีส่วน ร่วม


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนเจ้าพระยาเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็น ชุมชนนำร่องหลายโครงการ เช่น โครงการ Thai-Uncap, โครงการแก้ไข ปัญหายาเสพติด, โครงการบ้านมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google