งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

2 แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
* เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สะอาด มีคุณภาพ มีความหลากหลายมากขึ้น * มีความสะดวกทั้งในแง่การเก็บรักษาและการบริโภค * มีความปลอดภัย ปราศจากสารพิษใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค * มีรสชาติความอร่อยถูกปากผู้บริโภค * มีการพัฒนาไปสู่ระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล

3 ปัญหาของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
เนื้อสัตว์ ขาดคุณภาพ * การผลิตสัตว์ในฟาร์ม * กระบวนการฆ่าสัตว์ * กระบวนการตัดแต่งเนื้อ * เนื้อสัตว์มีการปนเปื้อน * ปัญหาเรื่องโรคสัตว์ * ต้นทุนวัตถุดิบสูง

4 ปัญหาของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ขาดคุณภาพ * วัตถุดิบเนื้อสัตว์ขาดคุณภาพ * ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูป * มีการใช้วัตถุเจือปนเกินมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ * มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ในกระบวนการผลิต * ต้นทุนในการผลิตสูง * ผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปมีน้อย * ขาดการพัฒนามูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

5 ปัญหาของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
3. ผู้บริโภคมีทัศนคติไม่ดีต่อเนื้อสัตว์ * การบริโภคไขมันสัตว์มากเกินไปจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ * เนื้อสัตว์อาจมีสารตกค้างจากฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต * เนื้อสัตว์มีจุลินทรีย์ ก่อโรคอาหารเป็นพิษ * เนื้อสัตว์อาจมีโรคที่เกิดในสัตว์และติดต่อถึงคนได้

6 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1. เนื้อสัตว์คุณภาพสูง Steak

7 1. เนื้อสัตว์คุณภาพสูง เนื้อ Slice
ปิ้งย่าง ชาบู เนื้อ Slice

8 2. อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน
ไก่ตุ๋นยาจีน

9 2. อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน
มัสมั่น

10 3. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป 3.1 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขนาดเดิม
เนื้อสวรรค์ หมูทุบ

11 >> ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขนาดเดิม
ไก่ย่าง เบคอน

12 3.2 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ลดขนาด
>> กลุ่มบดหยาบ กุนเชียง แหนม

13 >> กลุ่มบดหยาบ ไส้กรอกอีสาน ไส้อั่ว

14 >> กลุ่มบดละเอียด (Emulsion)
ลูกชิ้นหมู หมูยอ

15 >> กลุ่มบดละเอียด (Emulsion)
โบลอนย่า ไส้กรอกเวียนนา

16 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
ปีงบประมาณ 2558 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตร : การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น ฝึกอบรม 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน (รุ่นละ 5 วัน) * รุ่นที่ 1 เดือน มกราคม * รุ่นที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 * รุ่นที่ 3 เดือน มีนาคม 1. ตามแผนงานปกติ

17 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
ปีงบประมาณ 2557

18 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
จัดที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปทุมธานี 2. นอกแผนงาน (แผนงานปกติของหน่วยงานอื่น) ต้องจัดทำเป็นโครงการ จัดนอกสถานที่ สถานที่ประกอบการของกลุ่มเป้าหมาย

19 สถานที่ประกอบการของกลุ่มเป้าหมาย

20 กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โทร. / โทรสาร 0 2501 3179
โทร. / โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google