งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อต่อ ยอด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อต่อ ยอด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อต่อ ยอด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์

2 2 * เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สะอาด มี คุณภาพ มีความหลากหลายมากขึ้น * มีความสะดวกทั้งในแง่การเก็บรักษาและการ บริโภค * มีความปลอดภัย ปราศจากสารพิษใดๆ ที่ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค * มีรสชาติความอร่อยถูกปากผู้บริโภค * มีการพัฒนาไปสู่ระดับคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตที่เป็นสากล แนวโน้มความต้องการของ ผู้บริโภคในปัจจุบัน

3 3 1. เนื้อสัตว์ ขาดคุณภาพ * การผลิตสัตว์ในฟาร์ม * กระบวนการฆ่าสัตว์ * กระบวนการตัดแต่งเนื้อ * เนื้อสัตว์มีการปนเปื้อน * ปัญหาเรื่องโรคสัตว์ * ต้นทุนวัตถุดิบสูง ปัญหาของอุตสาหกรรม เนื้อสัตว์

4 4 2. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ขาดคุณภาพ * วัตถุดิบเนื้อสัตว์ขาดคุณภาพ * ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูป * มีการใช้วัตถุเจือปนเกินมาตรฐานใน ผลิตภัณฑ์ * มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ในกระบวนการ ผลิต * ต้นทุนในการผลิตสูง * ผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปมีน้อย * ขาดการพัฒนามูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ปัญหาของอุตสาหกรรม เนื้อสัตว์

5 5 3. ผู้บริโภคมีทัศนคติไม่ดีต่อเนื้อสัตว์ * การบริโภคไขมันสัตว์มากเกินไปจะทำให้เกิดโรค ต่าง ๆ ได้ * เนื้อสัตว์อาจมีสารตกค้างจากฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต * เนื้อสัตว์มีจุลินทรีย์ ก่อโรคอาหารเป็นพิษ * เนื้อสัตว์อาจมีโรคที่เกิดในสัตว์และติดต่อถึงคนได้ ปัญหาของอุตสาหกรรม เนื้อสัตว์

6 6 การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1. เนื้อสัตว์ คุณภาพสูง Steak

7 7 1. เนื้อสัตว์ คุณภาพสูง เนื้อ Slice ปิ้ง ย่าง ชา บู

8 8 2. อาหารปรุงสุกพร้อม รับประทาน ไก่ตุ๋นยาจีน

9 9 มัสมั่น 2. อาหารปรุงสุกพร้อม รับประทาน

10 10 3. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปร รูป เนื้อสวรรค์หมูทุบ 3.1 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขนาด เดิม

11 11 ไก่ย่าง เบคอน >> ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขนาด เดิม

12 12 กุนเชียง แหนม 3.2 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ลดขนาด >> กลุ่มบด หยาบ

13 13 ไส้กรอก อีสาน ไส้อั่ว >> กลุ่มบด หยาบ

14 14 ลูกชิ้นหมูหมูยอ >> กลุ่ม บดละเอียด (Emulsion)

15 15 ไส้กรอก เวียนนา โบลอน ย่า >> กลุ่ม บดละเอียด (Emulsion)

16 16 ปีงบประมาณ 2558 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูป เนื้อสัตว์ หลักสูตร : การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ระยะสั้น ฝึกอบรม 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน ( รุ่นละ 5 วัน ) * รุ่นที่ 1 เดือน มกราคม 2558 * รุ่นที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 * รุ่นที่ 3 เดือน มีนาคม 2558 การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1. ตาม แผนงาน ปกติ

17 17 การฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูป เนื้อสัตว์ ปีงบประมาณ 2557

18 18 จัดที่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ปทุมธานี 2. นอกแผนงาน ( แผนงานปกติของหน่วยงาน อื่น ) ต้องจัดทำเป็นโครงการ จัดนอกสถานที่ สถานที่ประกอบการของ กลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปเนื้อสัตว์

19 19 สถานที่ประกอบการของ กลุ่มเป้าหมาย

20 20 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โทร. / โทรสาร 0 2501 3179 E-mail : transfer2@dld.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อต่อ ยอด ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google