งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตข้าวฮาง บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู การแช่ข้าวเปลือก นำเมล็ดข้าวเปลือกมาล้างทำความสะอาดเพื่อเอาสิ่งเจือปนออก แช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตข้าวฮาง บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู การแช่ข้าวเปลือก นำเมล็ดข้าวเปลือกมาล้างทำความสะอาดเพื่อเอาสิ่งเจือปนออก แช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตข้าวฮาง บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
การแช่ข้าวเปลือก นำเมล็ดข้าวเปลือกมาล้างทำความสะอาดเพื่อเอาสิ่งเจือปนออก แช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำนาน 12 ชั่วโมง

2 เตรียมข้าวเปลือกนึ่ง
ทำความสะอาด อีก 1 ครั้งก่อนนำเมล็ดข้าวเปลือกไปนึ่ง นำข้าวเปลือกใส่ในมวยที่เตรียมไว้ คลุมด้วยผ้าฝ้ายที่สะอาด

3 การนึ่งข้าวเปลือก ราดน้ำอีกครั้งให้ข้าวเปลือกชื้นที่พอเหมาะ
เอาขึ้นเตานึ่ง นานประมาณ 20 นาที สังเกตที่ผ้าคลุมว่าแห้ง ให้ราดน้ำอีก นึ่งนานประมาณ 10 นาที ราดน้ำอีกครั้ง

4 การสังเกตข้าวช่วงใกล้สุก
สังเกตเมล็ดข้าวเปลือก หลังจาก ราดน้ำครั้งที่ 2 แล้ว เปิดผ้าคลุมดูเมล็ดข้าวเปลือกถ้าสุกเมล็ดข้าวจะแตกปริ ยกมวยนึ่งข้าวลงแล้วราดน้ำให้ทั่ว ประมาณ 3 ครั้งจนข้าวเย็นเป็นปกติ

5 การสีข้าว การสีข้าว นำไปสีโดยใช้เครื่องสีขนาดเล็กที่ใช้สีข้าวฮางโดยเฉพาะเพื่อกะเทาะเปลือกออก จำนวน 3 ครั้ง

6 การคัดเลือกสิ่งเจือปน
หลังจาดสี่ 3 ครั้งแล้ว ทำการคัดแยกสิ่งเจือปน และแกลบออก โดยวิธีการใช้กระด้งฝัด จากนั้นใช้คนคัดแยกเอา เมล็ดดำ เมล็ดลีบ และสิ่งเจือปนออกอีกครั้ง ส่งต่อให้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ตรวจอีกครั้ง

7 การวัดความชื้น วัดความชื้น โดยใช้เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 ครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนเก็บ มีความชื้นไม่เกิน 14%

8 การบรรจุ การบรรจุถุง โดยใช้เครื่องอัดสูญญากาศตามขนาดน้ำหนักที่จะบรรจุ ขนาด 2 กิโลกรัม และครึ่งกิโลกรัม

9 การจำหน่าย การจำหน่าย ราคากิโลกรัมละ 35 – 40 บาท
ติดต่อได้ที่ บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู หรือ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เบอร์โทร


ดาวน์โหลด ppt การผลิตข้าวฮาง บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู การแช่ข้าวเปลือก นำเมล็ดข้าวเปลือกมาล้างทำความสะอาดเพื่อเอาสิ่งเจือปนออก แช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google