งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตข้าวฮาง บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู การแช่ข้าวเปลือก นำเมล็ดข้าวเปลือกมาล้าง ทำความสะอาดเพื่อเอา สิ่งเจือปนออก แช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตข้าวฮาง บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู การแช่ข้าวเปลือก นำเมล็ดข้าวเปลือกมาล้าง ทำความสะอาดเพื่อเอา สิ่งเจือปนออก แช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตข้าวฮาง บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู การแช่ข้าวเปลือก นำเมล็ดข้าวเปลือกมาล้าง ทำความสะอาดเพื่อเอา สิ่งเจือปนออก แช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำ นาน 12 ชั่วโมง

2 เตรียมข้าวเปลือกนึ่ง ทำความสะอาด อีก 1 ครั้ง ก่อนนำเมล็ดข้าวเปลือกไป นึ่ง นำข้าวเปลือกใส่ในมวยที่ เตรียมไว้ คลุมด้วยผ้าฝ้ายที่ สะอาด

3 การนึ่งข้าวเปลือก ราดน้ำอีกครั้งให้ ข้าวเปลือกชื้นที่ พอเหมาะ เอาขึ้นเตานึ่ง นาน ประมาณ 20 นาที สังเกตที่ผ้าคลุมว่า แห้ง ให้ราดน้ำอีก นึ่งนานประมาณ 10 นาที ราดน้ำอีกครั้ง

4 การสังเกตข้าวช่วง ใกล้สุก สังเกตเมล็ดข้าวเปลือก หลังจาก ราดน้ำครั้งที่ 2 แล้ว เปิดผ้าคลุมดูเมล็ด ข้าวเปลือกถ้าสุกเมล็ด ข้าวจะแตกปริ ยกมวยนึ่งข้าวลงแล้ว ราดน้ำให้ทั่ว ประมาณ 3 ครั้งจนข้าวเย็นเป็น ปกติ

5 การสีข้าว การสีข้าว นำไปสี โดยใช้เครื่องสี ขนาดเล็กที่ใช้สี ข้าวฮาง โดยเฉพาะเพื่อ กะเทาะเปลือก ออก จำนวน 3 ครั้ง

6 การคัดเลือกสิ่งเจือปน หลังจาดสี่ 3 ครั้งแล้ว ทำ การคัดแยกสิ่งเจือปน และ แกลบออก โดยวิธีการใช้ กระด้งฝัด จากนั้นใช้คนคัดแยกเอา เมล็ดดำ เมล็ดลีบ และสิ่งเจือปนออกอีกครั้ง ส่งต่อให้ฝ่ายตรวจสอบ คุณภาพ ตรวจอีกครั้ง

7 การวัดความชื้น วัดความชื้น โดยใช้ เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 ครั้งเพื่อ ความถูกต้องก่อนเก็บ มีความชื้นไม่เกิน 14%

8 การบรรจุ การบรรจุถุง โดยใช้ เครื่องอัดสูญญากาศตาม ขนาดน้ำหนักที่จะบรรจุ ขนาด 2 กิโลกรัม และ ครึ่งกิโลกรัม

9 การจำหน่าย การจำหน่าย ราคา กิโลกรัมละ 35 – 40 บาท ติดต่อได้ที่ บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู หรือ ที่สำนักงานเกษตร อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เบอร์โทร 042- 363044


ดาวน์โหลด ppt การผลิตข้าวฮาง บ้านนาแก หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู การแช่ข้าวเปลือก นำเมล็ดข้าวเปลือกมาล้าง ทำความสะอาดเพื่อเอา สิ่งเจือปนออก แช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google