งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSIS ขอนแก่น 15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSIS ขอนแก่น 15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSIS ขอนแก่น 15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

2 การใช้ข้อมูลเพื่อถนน ปลอดภัย จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล 2

3 การตาย แหล่งข้อมูล : เชื่อม 3 ฐาน (Manual) – รพ. IS – ตร. POLIS – บ. กลาง E-Claim วิเคราะห์ข้อมูล : Google Docs 3

4 ข้อมูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น เสียชีวิตอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น ปี 2555 Number of deaths Organization JanFebMarAprilMayJuneJulyAugSepOctNovDecTotal Police 121525221115281812142032224 Hospital 2232302716 232220222330283 Insurance company 161726201215261612151825218 Total of deaths 2636 2229442725273449391 เสียชีวิตอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น ปี 2556 Number of deaths Organization JanFebMarAprilMayJuneJulyAugSepOctNovDecTotal Police 301817301026112017152342259 Hospital 23111423141314 15 1728201 Insurance company 171317 720162415201820 204 Total of deaths 474042372539333626333751 446

5 เร็ว ถ. มิตรภาพ เขตเมือง 14 กม. เครื่องตรวจจับความเร็ว : ชงเข้าเวทีจ.- > กองทุนเลขสวย ทั่วประเทศ วิเคราะห์ / ประเมิน –Pre VS post intervention –Intervention VS control 5

6 จุดเกิดเหตุ โปรแกรมรายงานเหตุการณ์ทางโทรศัพท์ –TOT help call center – บริษัทกลาง – ทางหลวง - วิศวะจุฬา -LongDo – ขอนแก่น – สพฉ.- สสส.: EMS 1669 – สพฉ.-NECTEC-ThaiROADS การวิเคราะห์ Spatial analysis? AIT สธ. มข. วิศวะ มอ. 6

7 เมา Situation: –IS: 30% –3 ฐาน :10% Proximal determinant: ecological model –Individual –Family –Community –Society Distal determinant –Policy legislation and plan –Resource allocation and governance –Implementing agency –Intervention 7

8 งดเหล้า เข้าพรรษา จังหวัดขอนแก่น จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ K4DS.org/isis

9 งดเหล้า เข้าพรรษา ( ปี 2553) ก่อน เข้าพรรษา (23/4/53- 26/7/53) เข้าพรรษ า (27/7/53- 22/10/53) หลังออก พรรษา (23/10/53- 25/12-53) เหตุการณ์ ( ครั้ง / วัน ) 119.713.3 บาดเจ็บ ( คน / วัน ) 11.11014.1 เสียชีวิต ( คน / วัน ) 0.50.10.2

10 งดเหล้า เข้าพรรษา ( ปี 2554) ก่อน เข้าพรรษา (18/4/54- 15/7/54) เข้าพรรษ า (16/7/54- 12/10/54) หลังออก พรรษา (13/10/54- 25/12-54) เหตุการณ์ ( ครั้ง / วัน ) 10.19.412.1 บาดเจ็บ ( คน / วัน ) 9.99.611.7 เสียชีวิต ( คน / วัน ) 0.90.41

11 งดเหล้า เข้าพรรษา ( ปี 2555) ก่อน เข้าพรรษา (6/5/55- 2/8/55) เข้าพรรษา (3/8/55- 29/10/55) หลังออก พรรษา (30/10/55- 25/12-55) เหตุการณ์ ( ครั้ง / วัน ) 10.69.613 บาดเจ็บ ( คน / วัน ) 10.59.611.1 เสียชีวิต ( คน / วัน ) 0.7 1

12 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์ เฉลี่ยต่อวัน ( ครั้ง )

13 เปรียบเทียบจำนวนผู้บาดเจ็บ เฉลี่ยต่อวัน ( คน )

14 เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิต เฉลี่ยต่อวัน ( คน )

15 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์ เฉลี่ยต่อวัน ( ครั้ง )

16 เปรียบเทียบจำนวนผู้บาดเจ็บ เฉลี่ยต่อวัน ( คน )

17 เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิต เฉลี่ยต่อวัน ( คน )

18 “ ปิ่นโต ” ประเด็น “ เมา ” Who? – สำนักระบาด – รพศ. ขอนแก่น – มข. – ศวส. – สำนักแอลกอฮอล์ How? 1.Review 2.Data analysis: การบังคับใช้กฎหมาย Alcohol consumption 3.Research 4.Policy advocacy* 5.Social movement** 18

19 Trauma registry

20 IS Online Multipoint multiuser (Network ทุกรพ. ในจ. ขอนแก่น ) –Online: ข้อมูล real time –Offline แล้ว Sync เป็น Batch การ Edit แก้ไขข้อมูลได้ ความปลอดภัย Security เชื่อมกับ 43 แฟ้ม /HIS ของรพ. ลดภาระ / ความซ้ำซ้อนในการป้อน รายงานบน web: ขอนแก่น -> ISIS 20

21 Road Map IS ขอนแก่น ก. ย. 57 เชื่อมเครือข่าย 24 รพ. ใน ขอนแก่น แบบ offline (Batch sync) (+- online) ธ. ค. 57 เชื่อมกับ ITEMS มี. ค. 58Key online บน web เชื่อมกับฐานข้อมูล HIS รพ. และ 43 แฟ้ม เชื่อมกับระบบข้อมูล refer (N Refer) ??? รพ. Sentinel อื่น -> สำนัก ระบาด 21

22 ข้อมู ล คณะกรรมการ วางแผนและ ประเมินผล จังหวัด คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทานข้าวเล่าเรื่อง EMS Day & TEC จังหวัด

23 ภาคี เครือข่าย

24 IS-43 แฟ้ม การผลักดันให้ข้อมูลอุบัติเหตุเข้าไป ในข้อมูล 43 แฟ้ม เก็บข้อมูล ชุดเดียว ป้อนครั้งเดียว ไม่ ซ้ำซ้อน ควรแยกการเก็บข้อมูล 3 ระดับหน่วย บริการ สำนักระบาด จัดทำข้อเสนอ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เสนอคกก. ผช. ปลัด สุเทพ 24


ดาวน์โหลด ppt RSIS ขอนแก่น 15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google