งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งตรวจวิเคราะห์ Lab กรณีสอบสวนโรค ส่งบิลเรียกเก็บเงิน จากสคร./สนร. (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) ศวก./สวส. รับ specimens จากหน่วยงาน ต่างๆ รายงานผล ตรวจวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งตรวจวิเคราะห์ Lab กรณีสอบสวนโรค ส่งบิลเรียกเก็บเงิน จากสคร./สนร. (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) ศวก./สวส. รับ specimens จากหน่วยงาน ต่างๆ รายงานผล ตรวจวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การส่งตรวจวิเคราะห์ Lab กรณีสอบสวนโรค ส่งบิลเรียกเก็บเงิน จากสคร./สนร. (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) ศวก./สวส. รับ specimens จากหน่วยงาน ต่างๆ รายงานผล ตรวจวิเคราะห์

3 การส่งตรวจวิเคราะห์ Lab กรณีเพื่อการรักษาและวิจัย ส่งบิลเรียกเก็บเงินจาก หน่วยงานที่ส่ง ศวก./สวส. รับ specimens จากหน่วยงาน ต่างๆ รายงานผล ตรวจวิเคราะห์

4 ศวก. ขอนแก่น ศวก. ชลบุรี ศวก. เชียงใหม่ ศวก. เชียงราย ศวก. ตรัง ศวก. นครราชสีมา ศวก. นครสวรรค์ ศวก. พิษณุโลก ศวก. สงขลา ศวก. สมุทรสงคราม ศวก. สุราษฏร์ธานี ศวก. อุดรธานี ศวก. อุบลราชธานี สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ส่วน ภูมิภาค ส่วนก ลาง ศวก. ภูเก็ต

5 หนังสือนำส่งวัตถุตัวอย่าง สำเนาเรียน - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต /ผอ.สำนักระบาดวิทยา

6 หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ สำเนาเรียน - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต /ผอ.สำนักระบาดวิทยา

7 ห้องปฏิบัติการที่ เป็นจุดรับตัวอย่างครั้งแรก จะเป็นหน่วยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตรวจเบื้องต้นและตรวจยืนยัน) ของแต่ละ event (0ne stop service)

8 โครงการเฉพาะที่มี การตั้งงบประมาณค่า Lab ไว้ และโอนให้กรมวิทย์ฯ ไปแล้ว

9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต / สำนักระบาดวิทยา

10 - โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และปอดอักเสบหรือเสียชีวิต - โรคติดต่อทางน้ำและอาหาร ได้แก่ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ - โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ได้แก่ หัด หัดเยอรมัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก - AFP

11 - AEFI อาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังการได้รับวัคซีน - โรคสุกใส - โรคตาแดง - โรคไข้สมองอักเสบ - โรคไข้กาฬหลังแอ่น - โรคไข้เลือดอก

12 - โรคพิษสุนัขบ้า - โรคเลปโตสไปโรซีส - โรคสครับไทฟัส - โรคแอนแทรกซ์ - โรคทริคิโนซีส

13


ดาวน์โหลด ppt การส่งตรวจวิเคราะห์ Lab กรณีสอบสวนโรค ส่งบิลเรียกเก็บเงิน จากสคร./สนร. (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) ศวก./สวส. รับ specimens จากหน่วยงาน ต่างๆ รายงานผล ตรวจวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google