งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางและวิธีการส่งตรวจ การเรียกเก็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางและวิธีการส่งตรวจ การเรียกเก็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางและวิธีการส่งตรวจ การเรียกเก็บ
และการเบิกจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มงคล เจนจิตติกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ 25 กุมภาพันธ์ 2551

2 การส่งตรวจวิเคราะห์ Lab กรณีสอบสวนโรค
ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากสคร./สนร. (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) ศวก./สวส. รับ specimens จากหน่วยงาน ต่างๆ รายงานผล ตรวจวิเคราะห์

3 การส่งตรวจวิเคราะห์ Lab กรณีเพื่อการรักษาและวิจัย
ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานที่ส่ง ศวก./สวส. รับ specimens จากหน่วยงาน ต่างๆ รายงานผล ตรวจวิเคราะห์

4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ศวก.เชียงราย ศวก.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศวก.พิษณุโลก ศวก.อุดรธานี ศวก.นครสวรรค์ ศวก.ขอนแก่น ศวก.นครราชสีมา ศวก.อุบลราชธานี ศวก.สมุทรสงคราม ศวก.ชลบุรี ศวก.ภูเก็ต ศวก.สุราษฏร์ธานี ศวก.ตรัง ศวก.สงขลา

5 เอกสารการส่งตัวอย่าง
หนังสือนำส่งวัตถุตัวอย่าง สำเนาเรียน - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต /ผอ.สำนักระบาดวิทยา

6 หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ สำเนาเรียน
การรายงานผล หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ สำเนาเรียน - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต /ผอ.สำนักระบาดวิทยา

7 การเรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการที่ เป็นจุดรับตัวอย่างครั้งแรก จะเป็นหน่วยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตรวจเบื้องต้นและตรวจยืนยัน) ของแต่ละ event (0ne stop service)

8 กรณีที่ไม่เรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ การตั้งงบประมาณค่า Lab ไว้
โครงการเฉพาะที่มี การตั้งงบประมาณค่า Lab ไว้ และโอนให้กรมวิทย์ฯ ไปแล้ว

9 การลงข้อมูลใน Data based สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต/
สำนักระบาดวิทยา

10 เครือข่ายการเฝ้าระวังโรค (1)
- โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และปอดอักเสบหรือเสียชีวิต - โรคติดต่อทางน้ำและอาหาร ได้แก่ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ - โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ได้แก่ หัด หัดเยอรมัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก - AFP

11 เครือข่ายการเฝ้าระวังโรค (2)
- AEFI อาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังการได้รับวัคซีน - โรคสุกใส - โรคตาแดง - โรคไข้สมองอักเสบ - โรคไข้กาฬหลังแอ่น - โรคไข้เลือดอก

12 เครือข่ายการเฝ้าระวังโรค (3)
- โรคพิษสุนัขบ้า - โรคเลปโตสไปโรซีส - โรคสครับไทฟัส - โรคแอนแทรกซ์ - โรคทริคิโนซีส

13 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt แนวทางและวิธีการส่งตรวจ การเรียกเก็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google